Google+

Ambtenaren hebben liever een leuke parttime baan

 Ambtenaren geven niet om een vaste baan.

Ambtenaren geven niet om een vaste baan. Uit een onderzoek van Driessen HRM en TNS Nipo blijkt dat een meerderheid van hun bereid  is zijn vaste baan op te zeggen voor een leukere functie.

In een constructie met behoud van een vorm van financiele zekerheid  komt dat percentage op 85%.

Er moet wat mis zijn met de ambtenaren want juist deze groep staat bekend als honkvaste mensen die niet snel van baan wisselen naar eentje die meer onzekerheid geeft.

Vaak geven ouderen aan dat zij kiezen voor zekerheid. Opvallend in dit onderzoek is dat juist hoog opgeleiden meer interesse hebben in een leukere baan dan in een vaste baan.

Ambtenaren blijven voor zekerheid kiezen

Een overgrote meerderheid van deze werkenden is bereid zijn vaste baan op te zeggen voor een leukere functie. 80 procent zegt dit graag te willen. Met behoud van financiële zekerheid loopt dit percentage zelfs op tot 85 procent.

Volgens Linkelinks gaat dit onderzoek helemaal nergens over. Het onderzoek richtte zich op aankomende ambtenaren.

Aankomende ambtenaren, dat zijn nog jonge toekomstige werknemers met nog een heel lange werkperiode voor zich. De wat oudere ambtenaar is juist   gecharmeerd van zekerheid, een vaste aanstelling. De ambtenaren hebben de laatste tijd veel te maken gehad met reorganisaties en bezuinigingen. Het motto bij de nog zittende ambtenaren is niet anders dan “blijf zitten waar je zit en verroer je niet”. Het onderzoek wordt uit zijn verband getrokken en is natuurlijk wel representatief voor de groep die is bevraagd.

Niks mis mee, het wordt pas een misslag als je conclusies trekt die iets roepen over alle ambtenaren.

Het lijkt natuurlij mooi de zogenaamde flexibilisering, maar het lijkt meer op een speeltje van de werkgevers die zo makkelijk van hun personeel  kunnen afkomen.

Het gekke is alleen dat we dat ook laten gebeuren. Het lijkt ook een beetje ongeloofwaardig als ware het dat jongeren geen vast contact willen hebben. Ze willen net als iedereen afwisselend werk maar dat is wat anders dan een los contract.

Ambtenaren.jpg

 
One Response to “Ambtenaren hebben liever een leuke parttime baan”

  1. Guus Peeters schreef:

    Nog los van de populatie (aankomende ambtenaren) kun je je afvragen of hier naar ‘wens’ is gevraagd of dat de ‘vertrekbereidheid’ is gemeten. Anders gezegd: ‘ALS ik een leukere baan vind, dan stap ik over’ (=wens) of ‘ik ben bereid mijn vaste baan los te laten voor onzekerheid om te zoeken naar een leukere baan’ (=vertrekgeneigdheid). Kortom appels of peren?

Leave a Reply