Google+

About retsiem

retsiem has been a member since December 22nd 2012, and has created 1788 posts from scratch.

retsiem's Bio

retsiem's Websites

This Author's Website is

retsiem's Recent Articles

Uw hulp wordt gezocht

Uw hulp wordt gezocht

Uw hulp wordt gezocht, klinkt nogal dramatisch, maar is het niet.  Linkelinks doet af en toe een oproep. Linkelinks bestaat al een flink aantal jaren en bevat al heel veel artikelen.

Zelf je artikelen schrijven is leuk maar zeer tijdrovend. Gelukkig heb ik een enorme hulp aan Guus. Hij schrijft regelmatig op Linkelinks. Scherpe artikelen die je even doen nadenken. Mijn eigen artikelen omschrijf ik als …..

Waarom zoekt Linkelinks schrijvers?

Echt actief zoeken doe ik niet, maar het zou wel enorm leuk zijn om meer schrijvers te hebben. Meer artikelen, vooral meer diversiteit.

Ik ben geen schrijver dus sla mij maar over.

Ja, het woord schrijver is wel erg beladen. Ik ga ook niet beweren dat ieder geschreven letter tot een hoogstaand artikel leidt. Maar is dat dan ook de bedoeling? Schrijven doe je hier op Linkelinks voor de lol. Hier schrijf je om dat je een mening hebt, een idee, een gedicht een gedachte.

Alles is welkom behalve Fake nieuws. Fake nieuws is er al genoeg.

Beledigingen zijn hier taboe. Je kan ook zonder beledigingen schrijven.

Schrijf over je ervaringen of de ervaringen die je mist. Schrijf over de school, over je vakantie over je dorp, je stad.

Hoe kan ik meedoen?

Uw hulp wordt gezocht. Meedoen is heel simpel. U schrijft een stuk en mailt dat naar retsiem@hotmail.com

Uw stukje wordt door mij bekeken. Ik plaats hem zolang er geen beledigende, discriminerende of onzin in staat.

Ik moet er wel bij zeggen dat er onzin stukken bestaan die heel goed zijn, maar die herken ik meteen.

Gedichten zijn welkom.

Artikelen liefst met 300 woorden.

Indien u dat wenst wordt uw artikel geplaatst onder uw naam, pseudoniem of wat dan ook.

Als ik er tijd voor heb plaats ik een tekening bij uw bijdrage.

 

Probeer het eens uit.

Wie weet, gaat u het nog leuk vinden. Elk stuk is welkom. Wat is er niet mooier dan uw eigen artikel terugzien.

Geloof me, het hoeven geen hoogstandjes te zijn.

Ik wacht met spanning uw bijdrage af. Uw hulp wordt gezocht.

 

Retsiem

mail uw bijdrage naar retsiem@hotmail.com

 

 

Lagere maximum snelheid hogere frustratie bij VVD

Lagere maximum snelheid hogere frustratie bij VVD

Lagere maximum snelheid.

Intern viel het VVD-festival, zoals deze politieke partij haar congressen noemt, tegen. En dat kwam omdat de VVD als vroem-partij heeft moeten inleveren op de maximumsnelheid om de bouw weer aan het werk te krijgen. Wat een tegenvaller voor haar imago. Overigens een gevolg van de eigen beslissing!

 

In het kabinet Rutte II (VVD en PvdA) werd het zgn PAS-besluit (Programma Aanpak Stikstof) in 2015 aangenomen, als uitvloeisel van decennialang bekende problemen met mestoverschotten en zelfs -fraude door de veeteelt (en niet de landbouw, zoals zo vaak wordt gezegd). Daarbij heeft de afschaffing van het Europese melkquotum in 2015 een extra bijdrage geleverd, omdat melkveehouders massaal hun veestapel gingen uitbreiden. De overheid was vergeten een veeteeltquotum in te voeren. Extra mest was het gevolg. Dan maar lagere maximum snelheid.

 

 

Dat PAS liet toe om nu extra stikstof uit te stoten, die later gecompenseerd zou worden, met name om die zgn Natura200-gebieden (Europees besluit met instemming van NL) in tact te houden. Van meerdere kanten, waaronder het advies van de Raad van State, werd op het grote risico gewezen dat die compensatie er niet of te laat voor deze gebieden zou komen. Ook was er de eerdere lering dat meerdere milieuorganisaties met succes processen tegen de overheid had gevoerd bij de Raad van State, omdat die overheid zich niet aan de eigen spelregels hield.

En zo bleek ook dat dit VVD-PvdA-besluit door de afdeling rechtspraak van de Raad van State in 2019 werd afgeschoten (na advies van het Europese Hof van Justitie), omdat er geen compensatiemaatregelen werden uitgevoerd. Een soort aflossingsvrije (stikstof-)lening op de toekomst.

 

Er was dus niets nieuws onder de zon voor de VVD en de huidige coalitie toen de Raad van State haar besluit nam in mei 2019. Het kabinet Rutte III heeft ongetwijfeld het nodige uitgezocht in die tijd, maar heeft onvoldoende gecommuniceerd met de belanghebbende partijen van veeteeltboeren, bouwers, etc. over wat ze deden en welke eventuele besluiten er in voorbereiding waren. Weet u het nog: Niets werd uitgesloten! Dan maar lagere maximum snelheid.

 

Maar toen de boeren het Malieveld omploegden wisten de verantwoordelijken van meerdere politieke partijen niet hoe snel zij de boeren naar de mond moesten praten. Resultaat: (naast vernielingen) een aantal provincies (ver)slikten maatregelen in, het kabinet sprak uit dat ze gedwongen sanering van de veeteelt uit sloot. Dus geweld loont! (Milieactivisten worden opgepakt bij vreedzame demonstraties en vernielende boeren krijgen hun zin en gaan vrijuit. Leve de rechtstaat. Maar dat terzijde!)

 

Inmiddels een half jaar later weet het kabinet niet meer te produceren dan de 100km-maatregel. En dat terwijl we niet weten of dat wel gaat werken. Het toezicht op de naleving wordt niet vergroot (politie komt al teveel menskracht te kort voor het dagelijkse werk) en we weten dat veel automobilisten zich slecht aan de maximum snelheden houden. Maar de bouw wordt hiermee vlotgetrokken en het leven op de (milieu)pof gaat gewoon door.

 

En dat terwijl meer dan half Nederland tegen de maatregel is (51% volgens ANWB-enquête), die alleen maar voordelen kent: minder (dodelijke) ongevallen, minder milieuschade, minder fossiel brandstofverbruik, onthaasting (voor zover je daar voor openstaat) en zelfs minder files. Wat wil je nog meer? Jammer dus, dat er ’s nachts weer harder gereden mag worden (wat toch al werd gedaan).

 

Samengevat: de VVD (& PvdA) regelen in 2015 tegen beter weten in het rammelende PAS-besluit en als er dan een te verwachten PAS-op-de-plaats wordt geroepen door de Raad van State, wachten ze veel te lang met maatregelen en creëren zo een nieuw probleem, inclusief krokodillentranen over de 100km-maatregelen. Dat heet regeren anno 2019! Rutte II en III:  bedankt!

 

Crisis met de vlam in de pijp

Crisis met de vlam in de pijp

Crisis met de vlam in de pijp.

In de stikstofcrisis weten we inmiddels dat we overdag nog maar 100 km mogen gaan rijden, al moeten 2e en 1e Kamer daar nog mee akkoord gaan. Ook al hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU in beide kamers geen meerderheid meer, hoogstwaarschijnlijk wordt dit wel onderschreven. De vraag is alleen: wanneer? Crisis met de vlam in de pijp.

 

Wat wel opvalt is dat vooral de VVD zo’n grote moeite heeft (gehad) met dit besluit. Premier Mark Rutte gaf aan ‘Het is een rotmaatregel, die niemand leuk vindt. Ik baal er ontzettend van’, en zo kwam het op de VVD-reclameborden langs de weg te staan (‘rotmaatregel’, alleen voor de bouwbanen, niet het milieu!). Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemde het populairder een ‘shitmaatregel’.

 

Maar wat zo opvalt is dat de VVD en haar leiders hierbij zulke krachtige taal gebruiken, terwijl zij zelf het probleem hebben veroorzaakt met hun eerdere besluiten en wetgeving in het Programma Akkoord Stikstof (PAS) uit 2015 (!) met diezelfde VVD aan het roer. En dergelijke irritatie, krachttermen en VVD-borden langs de weg hoorden en zagen wij niet bij:

  • de fraudefouten van de belastingdienst rond de kinderopvangtoeslagen waar zij al jaren van weten en dat dus hebben goedgevonden, maar nu pas door anderen gedwongen worden om compenserende maatregelen te nemen. De niet-frauderende burger telt hier dus niet. Kan gebeuren!
  • de liegende VVD-ministers en -staatssecretarissen Opstelten & Teeven & Van der Steur (bonnetjesaffaire), Zijlstra (grootheidswaan als Poetin-vriendje), Hennis-Plasschaert (geen 70 burgerdoden bij IS-bombardement). De democratie van de leugen. Kan gebeuren!
  • prachtige (sic!) deal die met de Turkse overheid van dictator Erdogan werd gesloten om met name Syrische oorlogsvluchtelingen buiten de EU te houden, zodat zij hier hun internationale recht op een asielaanvraag niet kunnen doen. Ach, we kunnen ze toch niet meer erbij hebben? Kan gebeuren!
  • oorlogsvluchtelingen die wel Europa konden bereiken en in Griekse EU-opvangkampen worden gehuisvest (sic!) in erbarmelijke omstandigheden omdat de EU geen menskracht wil inzetten voor asielaanvraagbehandelingen. Omstandigheden die op een camping in NL tot verhitte kamervragen en -debatten zouden leiden, maar ja ze hebben zelf hiervoor gekozen (?). Kan gebeuren!
  • de feitelijke gevangenneming van al dan niet economische Afrikaanse vluchtelingen in Libië, desnoods op verzoek van de EU-landen door de Libische kustwacht teruggehaald van de Middellandse Zee en als slaven gebruikt, gemarteld en verkracht. Hebben ze natuurlijk ook zelf voor gekozen(?). Kan dus gebeuren!
  • al die verdronken vluchtelingen die naar Europa wilden voor een veilig heenkomen of betere toekomst, waarvan inmiddels de tellingen zijn gestopt, zodat er ook geen schokkende cijfers meer gepubliceerd kunnen worden. Heeft de EU voor gekozen!
  • de 70 burgerdoden door een Nederlands bombardement in de strijd tegen IS. Dat houden we jaren onder de pet, ondanks allerlei vragen vanuit de 2e kamer. Totdat de journalistiek de feiten publiceert en de huidige minister van Defensie niet anders kan dan andere bewindslieden de schuld geven. Kan ook gebeuren!

 

Bij al deze tenenkrommende missers respectievelijk onmenselijke politieke resultaten hebben we nog nooit gehoord over een ‘rotmaatregel’ en geen VVD-borden langs de weg of ergens anders. Burgers mogen wel voorgelogen worden door VVD-bewindslieden (totdat ze door anderen gedwongen worden ontslag te nemen) en een vluchtelingenleven is weinig tot niets waard (zolang ze Europa maar niet binnen komen). Crisis met de vlam in de pijp.

 

Nee, maar van 130 km terug naar 100 km overdag, dat is pas erg, je komt enkele minuten later op je bestemming aan, een Nederlandse traditie uit 2012 wordt weer om zeep geholpen, maar veel erger je kan niet meer lekker hard rijden! Wat een rotmaatregel!!!

Er zit dus een enorm VVD-bord voor hun kop! Crisis met de vlam in de pijp.

crisis met de vlam in de pijp

crisis met de vlam in de pijp

Wat is de toekomst van de Brexit

Wat is de toekomst van de Brexit

Wat is de toekomst van de Brexit.

De actualiteit is dat premier Johnson in een tweede lagerhuisstemming zijn EU-deal geaccepteerd heeft gekregen. En hij heeft uitstel gevraagd (opdracht Lagerhuis) en tevens in een aparte brief gevraagd aan de EU dit te weigeren (wat ze uiteraard niet hebben gedaan).

En was de Labour-oppositie eerder tegen nieuwe verkiezingen, door het gerealiseerde uitstel zijn zij daarmee akkoord.

De heer Johnson denkt, net als de heer Cameron met zijn referendum en mevrouw May met haar nieuwe verkiezingen (hoge peilingen, maar veel lagere verkiezingsresultaten), dat hij met de huidige hoge peilingen voor de Tories nog meer macht naar zich toe kan halen en met de alleenmacht meer binnen te halen in Brussel (net als beide voorgangers dachten).

De praktijk zal dit uitwijzen. Op 12 december 2019 gaan de Britten stemmen. Merry Christmas! Wat is de toekomst van de Brexit.

 

De hoop van premier Johnson is niet helemaal onterecht. De peilingen zijn hem gunstig gestemd en Labour is nog steeds sterk verdeeld over de Brexit als zodanig, laat staan welke Brexit-deal daar bij zou moeten horen. Anderzijds loert de heer Farage op winst, want de heer Johnson heeft zijn verzekering dat 31 oktober 2019 de Brexit een feit zou worden met of zonder deal, niet ingevuld. Dus stem op de heer Farage en de Brexit wordt wel een feit.

 

Als de Tories van premier Johnson een grotere meerderheid in het parlement behalen en de deal ongewijzigd blijft, kan de Brexit snel geregeld zijn. Maar als de Tories niet voldoende meerderheid in het Lagerhuis krijgen, heeft niet alleen premier Johnson, maar het Verenigd Koninkrijk een gigantisch probleem, want hoe dan verder?

 

De economie is al 2,5% gekrompen ten opzichte van een blijvend EU-lidmaatschap en de prognose is dat die krimp groter gaat worden. Wel is duidelijk dat het VK alsnog allerlei (handels)overeenkomsten moet sluiten met veel landen, zowel binnen als buiten de EU. En hoeveel tijd gaat dat in beslag nemen. En wat worden daar de resultaten van? Wordt dat beter voor het VK of slechter? De onduidelijkheid en de onzekerheid voor zowel de Britten als andere landen is kortom nog lang niet over.

 

Hoe gaan andere landen zich naar het VK gedragen? Nemen zij het de Britten kwalijk dat zij uit de EU zijn gegaan? Willen zij wel een gelijkwaardige deal sluiten? Of zijn zij zo kwaad op die hoogmoedige eilandbewoners dat zij hun bloed wel kunnen drinken? Wat is de toekomst van de Brexit?

 

De goodwill (zeg: hun goede naam, hun krediet) van de Britten is inmiddels wel tot onder het nulpunt gezonken. Niet alleen vanwege hun EU-scheiding, maar vooral de manier waarop. Alle EU-landen hebben douanes moeten uitbreiden, maar weten nog steeds niet wanneer die operationeel moeten zijn als er geen duidelijke Brexit-datum is. Maar de kosten ervan blijven nu wel al doorlopen.

Ook is onduidelijk hoe moeilijk het wordt Engelse producten (o.a. medicijnen) zonder al te veel problemen naar Europa te exporteren. Er zijn nu nog geen nieuwe afspraken gemaakt voor als de Brexit een feit is. Het risico van extra tekorten is levensgroot!

 

Hoe gaat Schotland zich gedragen als zij de voordelen van het EU-lidmaatschap gaan missen. De wens van een referendum over al dan niet zelfstandig doorgaan, los van het VK, is al weer uit de mottenballen gehaald.

En hoe groot worden de spanningen in Noord-Ierland, ondanks de deal waarvan we in elk geval weten dat de DUP (Democratic Unionist Party) het er niet mee eens is, net als dat zij het Goed-Vrijdag-Akkoord van 1998 over vrede in Noord-Ierland niet van harte onderschreven. Worden de Protestantse en Katholieke twisten weer levend? Het is niet te hopen, maar het is wel een risico.

 

Samengevat is zowel binnen als buiten het Verenigd Koninkrijk de naam en faam van de Britten fors beschadigd. En daarnaast is de grote vraag: hoe betrouwbaar is premier Johnson in de toekomst voor andere landen?

 

Voorlopig blijft het CHAOS!

Brexit

Zie ginds gaat een stoomboot

Zie ginds gaat een stoomboot

Zie ginds gaat een stoomboot.

Het heeeeerlijk feestje is gekomen? Nou, nee, een feestje is het allang niet meer. Wanneer gaat die rottige Sinterklaas nou eens eindelijk met pensioen, we hebben toch een pensioenakkoord? Mogelijk kunnen we de korting op zijn pensioen ongedaan maken, als hij dan maar echt gaat! Dan zijn we ook helemaal van die ZwartePieten-discussie af.

 

De felheid en inmiddels grof geweld past niet bij een kinderfeest. En dat we internationaal fors te kijk staan met onze gekoesterde ‘black face’, interesseert de volwassenen die krampachtig en halsstarrig aan ‘zwarte’ piet vasthouden niet. Doorgaan tot het bittere, in plaats van zoete, eind lijkt hun parool. Die kinderen interesseert het in het geheel niet, hoe die piet eruit ziet. Zie ginds gaat een stoomboot.

 

Het enige wat ‘Blokkeerfriezen’ hebben opgeleverd is een beschadiging op de vrije meningsuiting en een nieuw Nederlands (naam)woord. Wat ze hebben gedaan is verwerpelijk, zoals de rechter ook heeft vastgesteld. Geen reden, voor de voorstanders van deze schadelijke actie, om het roer ook maar enigszins bij te stellen.

 

Dit jaar de bestorming van een locatie waar mensen van Kick Out Zwarte Piet gelukkig niet tot echte ongelukken heeft geleid, maar de oproepuitnodiging van de heer John van Zweden (sponsor Sinterklaasintocht Den Haag, behang- en woninginrichtingsondernemer) met vermelding van de locatie heeft goed gevolg gevonden; hij kan trots zijn. Dat hij het zo niet had bedoeld, zoals hij achteraf verklaarde, snijdt weinig ‘behang’ gezien de historie van deze aanhanger van de harde kern van FC Den Haag als (minder) goede bekende van de politie.

 

Resultaat een beschadigd gebouw, vernielde auto’s van KOZP-aanhangers, ontkenning van het grondrecht van vereniging en vergadering, maar vooral ook de angst bij deze belaagde KOZP-aanhangers (in een gebouw waar ruiten worden ingeslagen en je geen kant op kunt). Vier mannen en een jongen van dertien (?!) heeft de politie aangehouden wegens openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Zie ginds gaat een stoomboot

 

En bericht gezien, waarin aanhangers van zwarte piet deze actie hebben veroordeeld? Al weet ik dat ‘wie zwijgt stemt toe’ niet altijd opgaat. Zie hier de balans van een kinderfeestje!

 

In een eerdere werkkring maakte een leidinggevende naar een Surinaamse elk jaar een ‘grap’ als hij opmerkingen maakte in de trant van ‘Hé, zwarte piet’, ‘jij hoeft je niet meer te sminken’, etc. Ook elk jaar gaf zij aan dat zij dat niet grappig vond. Maar het 5e jaar diende zij een klacht in. Een gesprek volgde, de leidinggevende had het zo niet bedoeld, maar als grapje. Wat een humor om elk jaar de niet originele belediging te uiten. Niet zo bedoeld, maar met de ontvanger wordt geen rekening gehouden. Daar zit de kern van het probleem; het gaat er niet om hoe het is bedoeld (ego), maar hoe het wordt ontvangen. Als je daar geen rekening mee wil houden, dan ontken je die ander.

 

Anders gezegd; het gaat totaal niet om de zwarte kleur, maar om wat die vertegenwoordigt. En dat is genoegzaam bekend, zodat aan ontkennen niet meer wordt ontkomen.

En als bij de tijdelijk stilgelegde voetbalwedstrijd Den Bosch-Excelsior ook luidkeels ‘zwarte piet’ wordt gescandeerd, dan is het niet meer vol te houden dat zwarte piet niets met discriminatie te maken heeft.

 

Met de invoering van het nieuwe politiewapen kan er volgend jaar worden gezongen ‘Zie ginds komt de stroomstoot…’. En voor de verstoorders van vereniging en vergadering en/of de vrije meningsuiting kan als passende straf gelden dat zij volgend jaar meedoen in de Sinterklaasintocht als ‘reetveegpieten’; scheelt maar één lettertje maar maakt een wereld van verschil.

Zie ginds gaat een stoomboot

 

But nieuws uit Utrecht

RTV Utrecht

RTV Utrecht - regionieuws

UTRECHT - De zak met cadeautjes die Sinterklaas verloor in de Utrechtse wijk Overvecht is vanavond net op tijd bij het juiste gezin weer afgeleverd. Dat meldt de politie trots op Twitter.

Aan de Rhodosdreef vond een buurtbewoonster vanochtend tijdens het uitlaten van haar hondjes een juten zak met cadeautjes. Onder meer via onze site werd gezocht naar het gezin. Aan het begin van de avond meldde agent Marco Miltenburg via sociale media het goede nieuws dat de pakjes nog net op tijd bij de juiste kinderen zijn bezorgd: "We hebben de Sint mogen helpen de pakjes terug te brengen. We troffen heel veel blije kinderen aan. Dat deed ons goed."

Hoe de Sint de zak met pakjes kon verliezen is nog niet bekend, maar de politie heeft wel een idee: "De moeder heeft de pakjes bij de auto gezet en iemand anders heeft ze snel meegenomen en verderop in de bosjes gedumpt toen bleek dat het allemaal kindercadeautjes waren."

Sinterklaas vertrekt morgen weer naar Spanje. Hopelijk neemt hij de boef mee terug in de zak.

[Tweet:https://twitter.com/Miltenburg_14/status/1202668402067877896]
Posted: December 5, 2019, 8:18 pm
AMERSFOORT - De komst van het standbeeld van het Aidsfonds naar Amersfoort dreigt in gevaar te komen. Vier dagen na de onthulling van het 3d-geprinte standbeeld, blijkt het kunstwerk namelijk te zijn vernield.

Het beeld werd op Wereld Aids Dag op het Beursplein in Amsterdam onthuld om aandacht te vragen voor de 770.000 slachtoffers die de ziekte aids jaarlijks eist. Maar vanavond bleek het beeld te zijn vernield. De politie is er inmiddels bij geweest en er is aangifte gedaan.

Het beeld zou volgende week verhuizen naar Amersfoort, om daarna door te reizen naar Leeuwarden en Groningen. Het Aidsfonds onderzoekt nu of het beeld kan worden gerepareerd, of dat er een replica kan worden gemaakt.

Posted: December 5, 2019, 8:04 pm

Viewing page 1 of 31|Next Page