65C96495-7FB8-4155-A356-BA81BDC6FB35

Boerenbedrog drijft op stikstof en melkquota

Boerenbedrog drijft op stikstof en melkquota

Boerenbedrog drijft op stikstof en melkquota

De boeren zijn weer los en vallen burgers lastig met hun grote tractoren en landbouwmachines. Daarnaast worden voedseldistributiecentra geblokkeerd en een beperkt aantal overheidsgebouwen. Zij zijn boos!

Hebben de boeren gelijk? Ja en nee! Dat hun producten te weinig opleveren is helemaal herkenbaar. Denk maar terug aan je buitenlandse vakantiereizen. Dan schrik je van de hoge voedselprijzen voor groente en fruit.

Volgens het Landbouw Economisch Instituut krijgt een boer 33 cent per liter melk. Op de site van Albert Heijn zie ik dat de verkoopprijs schommelt tussen de 88 cent (2,67 x wat boer er voor krijgt) en € 1,05 (3,18 x wat boer er voor krijgt) per literpak. Dat is natuurlijk nogal een groot verschil voor verwerking, distributie en verkoop (en winst!!!).

Daar zou de overheid wat aan kunnen doen door minimumprijzen voor boeren vast te stellen in ruil voor minder stikstofuitstoot (en mogelijk minder subsidies). Maar dat is een klein jaar voor de verkiezingen moeilijk uit te leggen aan de kiezers. Boerenbedrog drijft op stikstof en melkquota.

Aan de andere kant, toen per 1 april 2015 de Europese melkquota werden afgeschaft, werd die datum door de boeren ‘bevrijdingsdag’ genoemd. Maar (ook) internationaal zakte de melkprijs steeds verder (economie: hoger aanbod, lagere vraagprijs). Bij die afschaffing van de melkquota hebben veel boeren er tevens voor gekozen de veestapel fors uit te breiden, terwijl ze wisten dat de toegestane mestgrenzen (inclusief toename van stikstof en fosfaten) daarmee zouden worden overschreden. En zo geschiedde, waarbij de mestfraude van een aantal boeren (met transporteurs en verwerkingsbedrijven) het droeve resultaat was.

 

We weten dat de boeren veel maatregelen over zich heen hebben gekregen om hun bedrijf duurzamer te maken. Hun reactie kan dan ook begrijpelijk zijn, al zijn die maatregelen nodig gezien de negatieve effecten die het grootschaliger boerenbedrijf met zich brengt.

 

Over die stikstofuitstoot van bedrijfstakken in NL is nogal wat te doen geweest. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) was de Nederlandse landbouw voor 46% verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof. De boeren bestreden dit percentage, de meetmethode was niet juist. Boerenbedrog drijft op stikstof en melkquota.

Het Mesdag Zuivelfonds (geen mesTdag), de belangenvereniging van melkveehouders,  bestreed de 46% waardoor de veeteelt als grootste stikstofleverancier werd bestempeld; dit moest 25% zijn. De RIVM-meetmethode werd als veel te grof en onbruikbaar afgeschilderd.

 

Het RIVM had nogmaals naar de eigen meetmethode gekeken, een rekenfout ontdekt en de 46% teruggebracht naar 41%. Ook de onderzoekers van het Mesdagfonds moesten hun cijfer van 25% bijstellen door een fout in haar rekenmodel en stelde dat de gecorrigeerde 41% van het RIVM wel klopte. De vertegenwoordigers van de boeren legden zich daar toch niet bij neer. Het ging om cijfers van 2017 en cijfers zeggen niet alles.

Samengevat schreeuwen boeren moord en brand, maar hadden en hebben toch ongelijk, maar geven dat ondanks meerdere onderzoeksbenaderingen niet toe.

Conclusie kan zijn dat de boeren voor de meeste stikstofuitstoot in NL verantwoordelijk zijn en dat ze door hun kabaalacties wel voor elkaar hebben gekregen dat zij niet gedwongen hoeven in te krimpen.

 

Ook weer een aantal boeren zorg(d)en voor vernielingen, intimidatie en bedreiging (ministers Ollongren en Schouten alsook kamerlid De Groot deden aangifte tegen Farmers Defence Force) en geweld (ernstigst: 17 jarige die met tractor op marechaussee bij Eindhoven Airport inrijdt), doen merkwaardige uitspraken (volkomen misplaatste vergelijking met de 2e wereldoorlog) en negeren demonstratieverboden (dat recht hebben zij verspeeld). Tel daarbij op de uitbreiding van de veestapel na afschaffing van de melkquota, de mestfraude en de onterechte bestrijding van hun stikstofuitstoot in NL, en alles overziend lijkt het meer op boerenbedrog. Daarmee zijn zij deels zelf verantwoordelijk voor het feit dat zij zich slachtoffer voelen in de stikstofdiscussie. Zij zijn alleen maar boos, maar zonder inhoudelijke argumentatie. Constructief meewerken om hun aandeel in de stikstofuitstoot te verminderen voor de hele NL-samenleving zou hun imago kunnen verbeteren en hun deels terechte bezwaren tot een aanvaardbare oplossing kunnen brengen.

 

‘Melk is goed voor elk, maar niet voor ….. Nederland’, als er zoveel stikstofuitstoot mee gemoeid is!

 

Auteur: Guus

 

Previous Post
BE3DFCC2-CFDF-499F-8317-2692BCB1F0C8
algemeen Economie featured foute nederlanders Guus spuugt Politiek

Daar zijn die oudjes wel goed genoeg voor

Next Post
09439266-89B8-484E-A141-F2287C44E4BE
Uncategorized

Viruswaanzin of waanzinvirus u mag het zeggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.