Google+

Boerkja of Boerknee deel 3

Boerkja of Boerknee deel 3

Het Boerka-verbod is er door. Op 26 juni 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel geaccepteerd. Dat betekent dat wanneer u gezichtsbedekkende kleding draagt in een openbaar gebouw (o.a. scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen) en openbaar vervoer (o.a. vliegtuig, treinen, bus, metro, pont) u een boete riskeert van € 405,-. Boerkja of Boerknee.

Deze wet kan zo in het standaardwerk van de studie politicologie als schoolvoorbeeld van ‘symboolpolitiek’. Maar groot effect is wel dat moslims opnieuw in de hoek worden gezet van de Nederlandse samenleving.

WAT VINDT DE POLITIEK?

Eind 2005 – het kabinet Balkenende II (CDA, VVD en D66) regeert – steunt de 2e kamer de PVV-motie om het openbaar gebruik van de boerka en niqaab te verbieden. Dus op straat! Straf: maximaal € 3.350,- of celstraf van 12 dagen. CDA en VVD waren het er mee eens, maar zagen de botsing met anti-discriminatiegrondrechten en waren zo praktisch dat ook bivakmutsen en helmen eronder zouden moeten vallen (flauw, hoor!). VVD-er, Halbe Zijlstra, noemt het dan nog symboolpolitiek (sprak hij toen ook al geen waarheid?). 

De PVV dient in 2008 een initiatiefwet voor het boerkaverbod in. De heer Kamp (VVD) doet ook een duit in het gevulde anti-boerkazakje door ook in dat zelfde jaar een initiatiefwetsvoorstel in te dienen. In 2009 komt de heer Geert Wilders met zijn gevatte, maar uiterst beledigende terminologie van een ‘kopvoddentax’.

Kabinet Rutte I – VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV – neemt in 2010 in het regeerakkoord op dat er een algemeen (!) boerkaverbod moet komen. 

Dit wordt in Rutte II – VVD en PvdA – afgezwakt naar een gedeeltelijk boerkaverbod. Overigens heette het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (dat slaan lukte Rutte c.s. erg goed).Het wetsvoorstel van PvdA-minister Plasterk krijgt in 2016 de instemming van de 2e kamer. Alleen GroenLinks, D66 en de groep Kuzu-Öztürk zijn tegen.

Het huidige kabinet Rutte III, van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben het wetsvoorstel niet teruggehaald van de 1e Kamer, maar steunen het in de 1e Kamer.

Concluderend: 

  • De PVV heeft er alles aan gedaan om het boerkaverbod te realiseren maar vindt de huidige wet lang niet ver genoeg gaan. 
  • De VVD en CDA zijn in Balkenende II met de PVV mee gegaan en herhalen dat nu opnieuw. 
  • D66 verdedigt nu het wetsvoorstel in de 1e Kamer, maar de senaatfractie is tegen. 
  • De PvdA heeft het wetsvoorstel in het vorige kabinet door de 2e Kamer geloodst en is nu tegen (‘…fundamentele rechtenbeperking…’ ?) hetzelfde wetsvoorstel. 
  • De SP stemde ook in in de 2e Kamer, maar is nu tegen in de 1e Kamer.
  • De Christen Unie is ook voor het verbod, net als Partij voor de Dieren, SGP, 50Plus. 
  • Groen Links is de enige grote(re) partij die tegen is en blijft. 

Kortom: 

De meeste politieke partijen blijken onbetrouwbaar, zijn discriminatoir en/of meten met twee godsdienstvrijheidsmaten. Met ‘Leve de Joods-Christelijke cultuur- en godsdiensttraditie’ is de ontkenning van de Islam als godsdienst en van moslims compleet. Een trieste mijlpaal! 

Is het niet de taak van de leiders van ons land om te zorgen dat alle Nederlanders erkend worden en daarmee tot elkaar te komen om vreedzaam samen te leven, in plaats van groepen Nederlanders tegen elkaar uit te spelen. Van dat laatste is nog nooit iemand beter geworden! Boerkja of Boerknee.

Boerkaja boerkanee

Boerkaja boerkanee
Leave a Reply