Google+

But nieuws uit Utrecht

RTV Utrecht

RTV Utrecht - regionieuws

DE RONDE VENEN - De gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor legakkers in het plassengebied. Met het nieuwe beleid moet voor eens en voor altijd duidelijk worden wat wel en niet mag voor wat betreft bebouwing.

Op dit moment mag er bijna niets gebouwd worden op de legakkers. Maar er staan toch veel blokhutten en schuurtjes. Handhaven is door onduidelijke regels bijna ondoenlijk. De afgelopen periode zijn verschillende bebouwingsvarianten onderzocht. Het college legt nu een plan voor aan de raad waarbij kleinschalige bebouwing wordt toegestaan.

Een gebouw mag afhankelijk van het oppervlak van de landstrook maximaal 35 vierkante meter groot zijn. Het idee erachter is dat bebouwing er automatisch voor zorgt dat de legakkers beter onderhouden zullen worden.

Alle legakkers onbeperkt bebouwen is volgens de gemeente geen goed idee. Het heeft nadelige gevolgen voor de natuur en er is risico op wildgroei. Ook ontstaan er dan parkeerproblemen. De plannen zijn in samenspraak met natuurclubs, bewoners en legakkereigenaren bedacht. Volgende week neemt de raad een beslissing.

Posted: August 22, 2019, 4:46 pm
UTRECHT - Een dinsdag in Wildlands Adventure Zoo overleden 11-jarig nijlpaard had zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Hasana werd na het overlijden onderzocht omdat het park wilde weten waardoor het dier om het leven was gekomen. "Hasana bleek van buiten alle kenmerken van een vrouwelijk nijlpaard te hebben, maar van binnen vooral kenmerken van een mannetje", aldus het park in Emmen op zijn website.

Een verklaring voor de genderneutrale kenmerken kan zijn dat Hasana bij geboorte een helft van een tweeling was. Dit is zeer uitzonderlijk bij nijlpaarden, die doorgaans maar één jong krijgen. Het tweelingbroertje van Hasana leefde slechts vier dagen, maar de tijd samen in de baarmoeder kan de oorzaak van de mannelijke kant zijn.

"De vliezen van de foetussen in de buik maken dan tijdens de ontwikkeling contact, waardoor het vrouwtje - in dit geval Hasana- blootgesteld wordt aan de mannelijke hormonen van het broertje", zegt Wildlands-dierenarts Job Stumpel. "Daardoor gaat het vrouwelijke dier mannelijke kenmerken ontwikkelen."

Posted: August 22, 2019, 3:47 pm

Viewing page 1 of 25|Next Page