sinterklaas

De leugen regeert in onze Nederlandse identiteit

De leugen regeert in onze Nederlandse identiteit

De leugen regeert. De actiegroep Majority Perspective heeft het kort geding, om zwarte piet in welke kleur of vorm dan ook te verbieden tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas (waar in dit stuk Sinterklaas wordt gehanteerd, dient eveneens Sint Nicolaas te worden gelezen) in Zaandam, verloren. En logisch, want hun inzet was verkeerd. 

Daarom ga ik een nieuw proces beginnen. Geen korting geding maar een bodemprocedure, omdat de basis van het hele Sinterklaasfeest niet deugt. En daarom moet het hele fenomeen Sinterklaas verboden worden. Het gaat hierbij niet om grondrechten als vrije meningsuiting en/of discriminatie, maar het gaat mij om feiten die gewoonweg niet kloppen. Zonder volledig te willen zijn – dus  aanvullingen zijn van harte welkom om onze zaak nog steviger te maken – zet ik één en ander voor u op een rijtje:

 • Sinterklaas of Sint Nicolaas? Hoe is het mogelijk dat er twee namen worden gebezigd voor dezelfde persoon zonder enige nadere toelichting, de man die niet eens bestaat!
 • Het is een verklede man, die een toga, kazuifel en mijter draagt en een grote opplakbaard en -snor. En dat geldt voor dezelfde verschijning die tegelijkertijd in en op andere plaatsen verschijnt, soms zelfs in een straat?!
 • Sinterklaas zou uit Spanje komen, maar als het over de bisschop gaat heeft hij zijn oorsprong in Turkije. Vandaar dat die hele Turkijedeal van de Europese Unie niet klopt. Een Christelijke Turkse bisschop het land uitwijzen en als vluchteling asiel laten aanvragen in Spanje is toch niet in de haak en dat alleen omdat het geen Islamitische hoogwaardigheidsbekleder is.
 • Bovendien dient kerk en staat gescheiden te blijven, dus geen Christelijke bisschop die door overheidsdienende en door de koning aangestelde burgemeesters wordt verwelkomd. Dat kan echt niet!
 • Het klopt dus evenmin dat Sinterklaas met een stoomboot uit Spanje komt. Enerzijds hadden ze die destijds helemaal niet, noch in Turkije, noch in Spanje. Anderzijds zijn het altijd Nederlandse boten en veelal geen stoomboten, maar milieuvervuilende boten met olie als brandstof. Waarom niet de milieuvriendelijker trein genomen. Of vreest die niet bestaande Spaanse (?) goedheiligman soms de Europese aanbesteding aan spoorbedrijven?
 • Dan zou zwarte piet door de schorsteen komen. Klopt niets van. De meeste huizen in Nederland hebben een combiketel met een afvoerkanaal waar de meest slanke anorexia-piet nog niet doorheen zou kunnen.
 • Zwarte piet is een gewone, geschminkte man of vrouw die een pakje aantrekt, zoals ze nooit meer gedragen worden en waarin je zeker niet door een schoorsteen zou kunnen. Bovendien is het dan uitgesloten dat alleen je gezicht en handen helemaal zwart zouden worden of roetvegen zouden oplopen  en je kleding onberispelijk schoon zou blijven.
 • En daarbij komt die gewone vrouw die Piet heten? Nooit van gehoord. Kan het niet wat meer genderneutraal alstublieft?
 • Je schoen zetten met een wortel voor het paard van Sinterklaas? Kletskoek. Al die wortels van heel Nederland van elke schoen die gezet wordt zouden die arme schimmel fataal worden.
 • En dan nog iets: wie heeft ooit een paard over een schuin dak zien lopen. Nog los van hoe die daar komt. En dat ook nog eens met een oude man op zijn rug. Om van sneeuw en ijs op het dak – die afbeeldingen kloppen ook van geen meter meer met de klimaatopwarming – maar niet te spreken, zelfs niet als het paard spikes zou gaan dragen.
 • Oja, en waarom kan het ene kind maar één keer per week zijn of haar schoen zetten en daar telkens iets zeer goedkoops in krijgen, terwijl het andere kind iedere dag haar of zijn schoen mag zetten met altijd iets duurs als resultaat. Die schoenopbrengsten zijn zeker niet recht evenredig met hoe goed het kind in kwestie zich heeft gedragen. En dat was toch de basis van ‘wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe’. Kortom, zeer onrechtvaardige willekeur!
 • Iedereen weet dat niet Sinterklaas die cadeautjes brengt, maar dat de ouders dat doen. Als Sinterklaas dat zou doen dan hadden we al die dingen niet in de winkels nodig en zou Sinterklaas aan tien boten nog niet genoeg hebben. 

U ziet het. Ik heb het over feiten die eenvoudigweg niet kloppen. Maar wij liegen er met zijn allen lustig op los naar die tere kinderzieltjes; alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Vinden we het dan gek dat studenten het recht op vereniging en vergadering gebruiken om elkaar te vernederen tot mishandelen? En als die studenten de captains of industry zijn geworden, dan wel de politiek in zijn gegaan, dat ze dan niet eerlijk zijn, zich van smeergelden bedienen en zaken proberen te verdoezelen?

Dit liegen naar kinderen moet stoppen!!!

PS: Aanvulling en een tegenargumentatie van uw kant zie ik gaarne tegemoet. Daarmee kan ik mijn rechtszaak nog scherper in gaan voor het maximale resultaat, te weten een volledig verbod op het Sinterklaasfeest. Dank u wel!

Tags:
Previous Post
rekeningrijden
algemeen featured Politiek

Kilometers lange files nog langere ergenis

Next Post
vestigingsklimaat
algemeen featured Guus spuugt Politiek

Nederland een beter vestigingsland.