Google+

Dienstplicht voor vrouwen

Dienstplicht voor vrouwen

Rustig maar, dames, blijf rustig zitten. Dienstplicht voor vrouwen, die dienstplicht komt er niet, althans geen ‘actieve dienst’. Wat is er aan de hand?

De regering heeft in zijn oneindige wijsheid – of was het verveling – een wetsvoorstel ingediend om mannen en vrouwen in de dienstplicht gelijk te stellen.
Nu is er nog steeds een dienstplicht, maar dan alleen voor mannen. Maar er is geen opkomstplicht voor die echte kerels sinds 1997. Maar ja, dat kan zomaar veranderen, je weet het niet met vier coalitiepartijen, waaronder twee Christelijke die de naastenliefde voorstaan en dus nooit geweld zullen beoefenen, laat staan oorlog voeren.

Waarom dit wetsvoorstel, wat inmiddels door de 2e kamer is goedgekeurd? Wel nu, het kabinet wil daarmee expliciet tot uitdrukking brengen dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Bij de kabinetten Rutte I en Rutte II vond de heer Rutte dat kennelijk nog niet. Sterker nog, voor het laatst was de dienstplicht voor vrouwen in 1995 aan de orde, maar toen besloot de regering dat ‘de maatschappelijke positie’ van vrouwen en mannen niet gelijkwaardig was. Anders gezegd: in 1995 tot en met nu mocht nog gediscrimineerd worden, maar vanaf nu niet meer!?

En zeg nu zelf: in het leger wordt niet gediscrimineerd. Vooral voor vrouwen is het leger een extreem voorbeeld van respect voor de ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ zoals in de grondwet vastgelegd. Nooit zelfs maar een signaaltje van ongewenste opmerkingen, laat staan aanranding of zelfs erger. De maatschappelijke positie van vrouwen in het leger is meer dan gelijkwaardig! Daarom is maar 10 procent van de defensiemedewerkers vrouw.

De heer Rutte schrijft bij het wetsvoorstel ‘Bij gelijke rechten horen gelijke plichten.’ Oooohhh, het gaat over plichten! Dan is onze liberale premier er als de kippen bij, sorry, hanen of moet ik zeggen kapoenen of …..
Want de dienstplicht geldt voor 17 jarigen. Dan worden ze klaar gestoomd om te doden, terwijl ze een jaar later pas officieel volwassen zijn en overeenkomsten mogen aangaan. Daarvoor hebben ze nog vaak de handtekening van ouder/s en/of voogd/en nodig. Nu moeten we wel realiseren dat die jongens en meisjes – die nog net geen mannen en vrouwen zijn – altijd in opdracht van hoger geplaatsten werken die wel volwassen zijn.
Maar ook dat leeftijdsonderscheid is een discriminatie naar leeftijd c.q. volwassenheid.

Kortom: van ‘die z’n plicht’ gaan we gelijkwaardig door naar ‘haar der plicht’, al geven we er verder geen uitvoering aan. Anders gezegd: hoe houdt politiek Den Haag zichzelf bezig tussen allerlei relletjes van geroyeerde leden en opstappende politici? dienstplicht voor vrouwen, laat me niet lachen.

dienstplicht voor vrouwen

dienstplicht voor vrouwen
Leave a Reply