Google+

Forum voor democratie

Forum voor democratie

Er is van tijd tot tijd het nodige te doen om het nieuwe politieke succes, afgekort: FvD. Forum voor democratie.

Op facebook circuleren regelmatig filmpjes van de heer Asschers Partij van de Arbeid en Klavers Groen Links, die de heer Baudet de oren wassen over rassendiscriminatie. Natuurlijk moet je als partij een succes uitbuiten, zeker als je minder succesvol bent. Maar het grote herhalingskarakter stuit me nogal tegen de borst. Nu gaat het mij niet om de politieke plussen-en-minnen van de partijen in hun geheel, maar om de beschuldiging van racisme.

De heer Ramautarsingh van FvD Amsterdam heeft enkele jaren geleden gezegd: ‘Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.’ * Letterlijk klopt dat. Als je IQ-resultaten van verschillende volkeren gaat vergelijken, dan zul je zonder twijfel verschillen ontdekken. Misschien heeft die uitspraak van de heer Ramautarsingh in een interview van Brandpunt daarom niet zo’n ophef opgeleverd. Maar waarom nu dan wel?

Nu wel, omdat de heer Baudet zich ook bediend heeft van uitspraken over de ‘homeopatische verdunning’ van het Nederlandse volk door de komst van buitenlanders, dus mensen van andere volkeren. Tel daarbij dat de heer Ramautarsingh destijds ook heeft verklaard ‘Als wij IQ handmatig konden verhogen, zouden we dat wel doen.’
En daar moet je dus concluderen dat andere volkeren – ik kies niet voor de term rassen – hun IQ-achterstand nooit zouden kunnen bijspijkeren. En hier wringt de schoen. In de eerste plaats is uit onderzoeken gebleken dat IQ-metingen niet universeel toepasbaar zijn op alle volkeren. Alleen al taalgebruik in de vraagstellingen is niet één-op-één in een test op alle volkeren toepasbaar (gaat om meten validiteit en betrouwbaarheid voor kwalitatief goede testonderzoeken).
Daarnaast is IQ geen vast gegeven, zoals de heer Ramautarsingh meent, maar kan onder andere door scholing het IQ verhoogd worden. Dat is deels een verklaring waarom er (ook uit onderzoeken) naar voren komt dat het IQ van volkeren in de loop der tijd hoger kan worden. Dit wordt het zgn Flynn-effect genoemd, vernoemd naar degene die in 1984 ontdekte dat het gemiddelde IQ van inwoners van de Verenigde Staten tussen 1932 en 1978 met 14 punten (!) toenam.
Ook in Nederland is er sprake van een Flynn-effect. Maar of dit verklaard kan worden door een hoger opleidingsniveau in Nederland is niet onomstotelijk bewezen. Maar de stijging bij de Nederlandse bevolking is er, ondanks dat er de afgelopen decennia veel mensen van andere volkeren bij zijn gekomen. Daar heb je de omkering van FvD niet voor nodig.

Samengevat: FvD meent dat door buitenlanders de Nederlandse bevolking ‘verdund wordt’ en dat, gekoppeld aan de FvD-mening dat er IQ-verschil tussen volkeren is dat nooit meer zou kunnen veranderen, levert hun standpunt op dat de Nederlandse bevolking erop achteruit gaat door de komt van een per definitie en onveranderlijk laag IQ bij niet-Nederlanders. Dat standpunt klopt – zacht gezegd – dus niet, maar wordt wel gehanteerd om buitenlanders te weren. Door de terminologie ‘volkeren’ te hanteren in plaats van ‘rassen’ is en blijft het discriminerende, maar onjuiste FvD-standpunt hetzelfde.

* Interview Brandpunt:
‘Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.’
‘Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.’
‘Hoe volkeren zich hebben ontwikkeld tot een gemiddeld IQ, dat kan met klimaat en voeding te maken hebben. Natuurlijk. Maar wat moet ik daar nu aan doen? Er zijn twee dingen die aantoonbaar invloed hebben op het IQ van een kind: borstvoeding en hem niet slaan.’
‘Luister. Als wij IQ handmatig konden verhogen, zouden we dat wel doen, want dan zouden alle problemen de wereld uit zijn.’

forum voor democratie

forum voor democratie