Google+

Ik en de cultuur wij samen

Ik en de cultuur wij samen

Nederland heeft een vreemdelingenbeleid, althans dat beweren ze. Dit beleid moet plaatsvinden in het heersende ik-cultuur. De ik cultuur veronderstelt een enorme vrijheid voor het individu. Ons denken en speciaal het vrije denken staat hierbij centraal. De ik cultuur komt vooral voor bij westerse landen. Moslimlanden hebben meer een wij-cultuur. Daar staat het gedachtengoed meer in het teken van de belangen van een groep. Het spreekt voor zich dat deze cultuur meer samenhang en organisatie in totaliteit kent. De wij volgelingen zullen meer in de rij lopen, het uitreden uit de groep wordt bestraft. Voor de hand ligt dat de tegenovergestelde belangen eerder met elkaar zullen botsen. Op individueel niveau kunnen er natuurlijk grote verschillen zijn en tegenstellingen. Niet elke moslim is meer wij gericht. Niet elke westenaar is meer individueel gericht.
Het dwepen, bijna verafgoden van een leider of God zal eerder kunnen voorkomen bij meer wij ingerichte culturen. De wij-cultuur impliceert meer gehoorzaamheid  en een vorm van onderwerping van gezag. Zij ervaren de westerse cultuur dan ook als losbandig, losgeslagen en oneerbiedig. Vanuit die gedachte zijn wij best wel bedreigend.
Zou het kunnen dat onze individueel gerichte cultuuer evalueert naar een meer wij-cultuur? Nee, dat ligt niet voor de hand. Er is geen weg terug en dat is maar goed ook al lijken  sommige leiders dit wel te proberen en soms lukt het een beetje of tijdelijk.
Hetzelfde ik-gedrag maakt ook dat de ikkers meer tolerant zijn voor anders denkenden, maar dan wel zonder de ander te blijven sparen. Het jarenlange pamperen en kritiekloos benaderen van anderstaligen en andersdenkenden heeft nou niet echt een brug geslagen. De min of meer open discussie dan wel veroordeling van een aantal wij gekoppelde cultuur-uitingen zijn prima, maar moeten juist door geslepen politici niet gebruikt worden voor hun eigen gewin.
Wilders zoekt naar een wij-beweging om de andere wij-ers het leven zuur te maken.
Een onmogelijke opdracht, wij willen geen wij. Wij zijn ik.
ikkers en wijers

ikkers en wijers

Linkelinks geeft ook wel eens wat zonder wij te zijn….
Lees ook “ Dank u meester” de onderdrukking van de vrouw.Leave a Reply