Google+

In alle staten van de provincie

In alle staten van de provincie

In alle staten van de provincie. Ze komen eraan: de verkiezingen voor de Provinciale Staten van ons laag gelegen landje. Niemand weet er eigenlijk raad mee, maar de politieke partijen maken er natuurlijk graag een spektakel van om zichzelf weer te profileren. En nu gaat het dan vooral om het klimaat!

De heer Thierry Baudet (Forum voor Democratie) wil niets van het klimaat weten en komt met een rekensom waar menig onderzoeker al van weerlegt heeft dat de heer Baudet niet kan rekenen. 

Op RTL zag je hoe de heer Sybrand van Haersma Buma (CDA) met een uitermate zuur gezicht met zijn nachtmerrie de heer Jesse Klaver (Groen Links) in gesprek moest, wiens bloed hij wel kan drinken sinds de heer Klaver zich niet liet inpakken bij de kabinetsformatie van Rutte III. 

En de VVD wil alles rond het klimaat betaalbaar houden (klinkt leuk, toch? al weet niemand wat dat is!) en heeft zo weinig gedaan aan de aangegane milieu- en klimaatbeloften dat de rechter in de Urgenda-zaak de regering heeft veroordeeld tot een reductie van broeikasgassen van 25% aan het eind van 2020. Ieder pikt zijn krenten uit de klimaatpap om de ander zwart te maken van de roetuitstoot. In alle staten van de provincie,

Aan de andere kant is ook duidelijk dat de stemmen op de Provinciale Staten een tussenstap/-trap zijn naar de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. En de leden die nu in de provincies worden gekozen zullen echt niet anders gaan stemmen dan op hun eigen partij en dus ten faveure van hun partijleden in de Eerste Kamer. Een PVV-er die op een Groen Linkser gaat kiezen? Tot zelfs een D66 die op een VVD kiest? Vergeet het maar, onDENKbaar.

Dus werken alleen de regionale verschillen door in de resultaten van de verkiezingen voor Provinciale Staten en daardoor in de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar die regionale verschillen werken ook altijd door in de landelijke 2e Kamer-verkiezingen, dus zoek de 7 verschillen! Inderdaad die zijn er niet. 

Conclusie: een extra laag in de verkiezingen van de 1e Kamerleden is totaal overbodig. Anders gezegd: laat de bevolking rechtstreeks de Eerste Kamer samenstellen met rechtstreekse verkiezingen. Scheelt een hoop gedoe en bureaucratie, dus kosten!!! In alle staten van de provincie.

De presentatie van de Provinciale Staten in en na hun verkiezingscampagnes is nauwelijks op te merken. Wie zijn ze, wat doen ze, waartoe zijn zij op aarde?

Wil je een zinvolle verkiezing voor Provinciale Staten hebben en vooral houden, dan zijn duidelijker antwoorden op deze vragen noodzakelijk. En dan niet alleen een eenmalige antwoordje, maar een regelmatige terugkoppeling van wat ze hebben gedaan en besloten en uitgevoerd, inclusief waarom dat voor mij van belang zou kunnen zijn.

Anders blijven we terugvallen op de betekenis van ‘provinciaal(tje)’ van Van Dale: ‘…met eigenschappen van het platteland zoals stedelingen dat zien: achterlijk, bekrompen, saai enz.’.

Om maar niet te spreken van het scheldwoordenboek: ‘…iemand met kleinburgerlijke opvattingen en boerse manieren. Soms ook voor een onontwikkeld, bekrompen mens. De laatste tijd vooral in de verkleinvorm, wellicht om het minachtend aspect te vergroten. …’.

En mocht u hieruit niet kunnen ‘kiezen’, er zijn nog veel meer sites met omschrijvingen waarvan je ‘in alle staten’ raakt (=helemaal over zijn toeren zijn).

 
Leave a Reply