Google+

Jeugdzorg loopt leeg op decentralisatie

Jeugdzorg loopt leeg op decentralisatie

Jeugdzorg loopt leeg. Nee, het gaat hier niet over de jeugd maar om het personeel uit die sector.

Het tovermiddel decentralisatie Jeugdzorg , lees bezuiniging, laat volgens verwachting een daling zien van bijna 3000 banen. De kinderopvang schijnt er na een aantal jaren van daling weer bovenop te komen.

De decentralisatie en de lagere budgetten die het Rijk aan de gemeenten toewees zijn de schuldigen voor de banenkrimp. De verwachting is dat er 2900 werknemers hun  baan verliezen tussen 2015 en 2018.

In de welzijnssector lijkt het aantal banen stabiel te blijven. Na jaren van daling verloren ongeveer 14000 mensen hun baan. Het gaat dan om de periode 2010 – 2013.

Het UWV denkt zelfs dat er nieuwe mogelijkheden komen, ondanks de verlaging van de budgetten. De markt wijzigt zich dus ook de betrokken welzijnsorganisaties zullen mee veranderen. Er zal gezocht moeten worden naar meer een betere samenwerking. Hoe dat er uit moet zien weet ook het UWV nog niet.

De kinderopvang lijkt zich te gaan herstellen. In de periode 2011 – 2014 verloren 23000 mensen hun baan in die sector. Deze periode van daling is nu wel voorbij, er is zelfs sprake van een stijging. Tussen 2015 – 2018 wordt er een toename van 9000 banen verwacht. Als reden van de stijging wordt de hogere investeringen genoemd vanuit het kabinet. De aantrekkende economie lijkt de tweede motor te zijn. Meer banen betekent dat er meer mensen aan het werk zijn en de behoeft voor kinderopvang doet toenemen.

Al met al moet je je afvragen of de decentralisatie, de uitholling, lees de bezuinigingen, niet meer kwaad hebben aangericht dan dat ze iets hebben opgeleverd. Nu nog steeds zitten we op de blaren van het ontbreken van regie als het gaat om decentralisatie.

De jeugdzorg loopt leeg terwijl ze juist hard aan het werk moeten.

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie jeugdzorg

 
Leave a Reply