Google+

Limburgse openbaarheid op zwart

Limburgse openbaarheid op zwart

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur kun je inzage krijgen in allerlei overheidsinformatie die niet direct openbaar is. Dat deed NRC Handelsblad over declaraties van het 2e kamerlid voor de VVD Marc Verheijen over toen hij nog gedeputeerde was van de provincie Limburg. Zo werd onder andere bekend dat hij een dinertje met het duo de heren Jos van Rey (wethouder) en Piet van Pol (projectontwikkelaar) declareerde van € 2.631,00 hetgeen deels werd betaald door de provincie.

 

Weet u nog wel? Premier Rutte noemde dat de declaratiekwestie werd ‘opgeblazen’ en fractievoorzitter van de 2e kamer de heer Halbe Zijlstra (niet toevallig beiden VVD) noemde de berichtgeving in NRC ‘tendentieus’ en deed de kwestie af als een ‘akkefietje’. Uiteraard betreurden beiden (pas na kritiek) hun uitspraken en de betreffende VVD-commissie vond later dat het ‘integriteitskader’ van de partij door de heer Verheijen was overschreden. Het leidde in februari dit jaar tot het opstappen van de heer Verheijen als 2e kamerlid.

 

Inmiddels is bekend geworden dat de provincie Limburg zijn openbaarheidsregels heeft aangepast. Niet met meer, maar met minder openbaarheid. En hoe? Nou, die rekening en declaratie van de heer Verheijen is nu in te zien maar dan zijn de bedragen (met uitzondering van het eindbedrag) en de namen zwart gemaakt. Hetzelfde geldt voor dubbel declareren en privéreizen op kosten van de provincie.

 

Reden voor die mindere openbaarheid is volgens Gedeputeerde Staten van Limburg de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren en bestuurders. Limburg vindt dat ‘openbare’ bestuurders primair verantwoording afleggen aan Provinciale Staten en niet aan de straat.

 

Vertaald: als bestuurders over de grens van het toelaatbare gaan, zoals is bewezen in het geval van de heer Verheijen, dan vinden wij dat dus goed, moet dat verborgen blijven en vindt Provinciale Staten van Limburg dergelijke uitgaven kennelijk acceptabel.

 

Openbaarbestuurders mogen niet zwart gemaakt worden, maar hun discutabele declaraties kennelijk wel?

 

Lees ook:

Homosexualiteit is een westerse uitvinding

Oh oh rijbewijs voor autisten

declaraties ambtenaren

declaraties ambtenaren
Leave a Reply