Google+

Nederland een beter vestigingsland.

Nederland een beter vestigingsland.

Nederland een beter vestigingsland. Iets begrijp ik niet helemaal. De dividendbelastingafschaffing gaat niet door en er komt een grotere verlaging van de vennootschaps-/winstbelasting. Het doel blijft hetzelfde: een beter vestigingsklimaat in Nederland, om daarmee de economie te stimuleren. Tot zover snap ik het nog.

Maar wat ik niet snap is dat we er de mensen niet voor hebben om die economische bedrijvigheid vorm te geven. Oké, er is een tekort  aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verzorgenden, agenten en rechercheurs, onderwijskrachten van basis- en voortgezet onderwijs en ga zo maar door. Maar hun salarissen moeten eerst  verdiend worden door de bedrijven en commerciële organisaties. Dus zijn we weer op zoek naar bouwvakkers, technici, IT-ers in allerlei soorten en maten, horecapersoneel. Geen nieuw gegeven, want met alle arbeidsmarktprognoses is van al deze groepen functies en beroepen al zo’n twintig jaar bekend dat die tekorten aan deze vaklieden er aan zitten  te komen.

Anders gezegd: we komen al die mensen voor die groei als vestigingsland in toenemende mate tekort.

Maar we barsten van de toeristen. Alleen al in 2017 werden er 42 miljoen personen in Hollandse accomodaties ondergebracht (accomodaties met minder dan 5 slaapplaatsen niet meegeteld). Een stijging van 9% ten opzichte van 2016 (grootste stijging sinds 2006). Hiervan zijn er 18 miljoen buitenlandse toeristen goed voor 44 miljoen overnachtingen (13% stijging). Die 18 miljoen buitenlandse toeristen zullen volgens een prognose van het toerismebureau tot 29 miljoen toenemen in 2030.

Amsterdam gaat gebukt onder een toerismegolf van de huidige 17 naar zo’n 23 tot zelfs 30 miljoen toeristen in 2030. Leven in Amsterdam lijdt eronder.

Daarvoor is Nederland dus nog lang niet te vol (?!).

Die personeelstekorten zullen we dus niet zelf kunnen opvangen, maar die werkers moeten we ‘importeren’ en opnieuw andere landen een tekort aan die vaklieden bezorgen, maar dat is hun probleem. En hoog gespecialiseerd personeel – die al zeer hoge inkomens ontvangen, vaak (ook met (bijna) gratis huisvesting) in de vrije sector – spekken we wel (de expatregeling die zo’n 30% belastingvermindering voor deze groep regelt en afgeschaft zou worden, wordt nu in een trager tempo afgebouwd). Voor de eigen (?) medewerkers blijven de lonen in stijging sterk achter bijna de economische groei, ondanks de adviezen in die richting van de regering tot en met de Nederlandse Bank.

Dus voor expats, toeristen, en andere personeelstekorten hebben we graag veel geld over (en dat levert ook het nodige op). Maar voor vluchtelingen hebben we echt geen plaats, want Nederland is echt VOL! Die moeten in de eigen regio worden opgevangen. Dat is beter. Leve de Turkijedeal, die we nu ook met Afrikaanse landen willen afspreken. Met die vluchtelingen die Europa bereiken en bereikten gaan we dan zover, dat we ze in gevangeniskampen onder erbarmelijke omstandigheden opbergen in de hoop dat ze smeken om terug te mogen naar hun eigen regio (zonder veilige opvang).

Samengevat we spekken bedrijven om hun winstresultaten te verbeteren, zonder enige garantie voor verbetering van de economie (of zelfs de lonen, dus consumptie). Voor buitenlandse medewerkers hebben we veel extra geld over. Toeristen mogen liefst in veel grotere getale Nederland bezoeken. Maar voor enige humane opvang van echte vluchtelingen hebben we geen ruimte. Noemen we dat in Nederland nu ‘vluchtgedrag’?
Leave a Reply