Google+

Nederlandse identiteit is meer een politieke spiegel

Nederlandse identiteit.

Wat is de Nederlandse identiteit? Daarover wordt al sinds de laatste 2e Kamerverkiezingscampagne door politici in hun onderlinge strijd om de kiezerszieltjes gestoeid. Een vlaggetje in de 2e Kamer? Het Wilhelmus zingen na het kringgesprek op de basisschool?

In het verleden had Nederland een internationale naam en faam van verdraagzaamheid, tolerantie, gidsland voor de vrede. Denk aan de tijd van minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, die – met gezag – hier een forse bijdrage aan leverde. Maar die tijd is definitief geweest. Na intrede van het ‘ik’-tijdperk is er een ommezwaai ontstaan naar intolerantie, onverdraagzaamheid en het nastreven van eigen belang. Een kleine greep:
Mevrouw Tanya Hoogwerf, nummer 2 op de kieslijst van Leefbaar Rotterdam en nummer 1 tegen islamisering, is voor etnisch profileren en fouilleren op kleur omdat de politie zo de beste slagingskans zou hebben. Maar noem haar geen racist, facist, xenofoob, demagoog, polariseerder of stigmatiseerder. Nee, zij zegt op te komen voor vrijheden. Maar van wie? Vooral voor haarzelf ten koste van anderen? Toen mevrouw Dasja Abresch haar pleidooi voor de opvang van asielzoekers in het Brabantse Steenbergen wilde houden, werd ‘haar’ vrije meningsuiting verstoord door de gescandeerde kreet ‘daar moet een piemel in’. Moet je zo je gelijk halen?

Mevrouw Ugbaad Kilincci, de PvdA-kandidate voor de gemeenteraad van Emmen met een Somalische achtergrond, wordt tijdens de campagne uitgemaakt voor ‘zwarte aap’ en ‘kopvoddenmongool’ en ziet zich genoodzaakt te stoppen met haar deelname aan de gemeenteraadscampagne. Wat heeft zij verkeerd gedaan? Niets!

De PVV mag ongestraft doorgaan met het voeren van een haatcampagne tegen de Islam met als laatste nieuwtje haar video in de zendtijd voor politieke partijen waarin het woord Islam druipend van het bloed wordt afgebeeld en de tekst ‘Islam is dodelijk’. Welke bijdrage levert deze partij zo aan (wiens) Vrijheid?

Mevrouw Sylvana Simons wordt in een geconstrueerde foto opgehangen. Een voorbeeld van de nagestreefde vrijheid van meningsuiting?

De heer Baudet van Forum voor Democratie, die tegen homeopatische verdunning van de Nederlandse bevolking is, weigert afstand te nemen van de opmerking van zijn leider van de Amsterdamse kieslijst, de heer Ramautarsingh, dat andere volkeren een lager IQ hebben waar niets aan te doen is. Is dit een bevestiging dat discriminatie moet kunnen (waar je het geen racisme zou mogen noemen van FvD)?

Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties wordt niet opgezegd, maar evenmin juist meer toegepast. In plaats daarvan wordt een Turkije-deal overeengekomen, zodat het verdrag (deels) kan worden omzeild. Toch laat ook Nederland de oorlogsvluchtelingen en asielaanvragers creperen in mensonterende omstandigheden in Griekenland en Italië. Is dit ter bescherming van onze gekoesterde Nederlandse identiteit of ís dit de Nederlandse identiteit?
Welke politicus en/of politieke partij spreekt zich nog tegen dit soort vernederende beledigingen van minderheden uit. Of doen zij zachtjes mee om kiezers bij de PVV en aanverwante politieke partijen weg te halen en bij henzelf in te lijven.
En dit is nog maar een kleine greep uit de grote stroom van kleine en grote berichten die de huidige vreemdelingenhaat illustreren.

Onder de noemer van ‘onze’ Joods-Christelijke cultuur wordt ‘mijn’ vrije meningsuiting tot in het absurde gebezigd en getolereerd, ten koste van vreemdelingen van welke aard ook. De Nederlander als wereldburger lijkt veranderd in een discriminerende, nationalistische individualist, die het eigen belang voorop stelt.

Waar zijn de leiders die ons verrassen met voorbeeldgedrag van tolerantie, verdraagzaamheid en een gezamenlijk belang van allen? Een identiteit om trots op te zijn!

nederlandse identiteit

nederlandse identiteit
Leave a Reply