Google+

PvdA liet kiezers in de kou staan normaal of niet normaal

PvdA liet kiezers in de kou staan

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen heeft de PvdA een historische fout gemaakt: iedereen die op de PvdA stemde als tegenwicht op de grote rechtse partij VVD kwam bedrogen uit.Want wat deed de PvdA met die stem? Samen met de VVD een regering vormen. PvdA liet kiezers in de kou staan.

Bedenk dan ook dat de sociaal-liberalen altijd wilden overlopen van aandacht voor arbeid, inkomensverdeling, zorg en onderwijs.

 

Het resultaat is bekend; een paar voorbeelden: 

• De deels inkomensafhankelijke zorgpremie ging razendsnel van tafel (afspraak = geen afspraak) omdat de VVD dat niet aan de achterban bleek te kunnen verkopen.
• Het kinderpardon is uitgekleed. Zelf de kinderombudsvrouw heeft daar nu stevige kritiek op.
• De bijstand voor alleenstaande moeders is in duur geminderd (arbeid is beter, was het argument van mevrouw Klijnsmade arbeid was er alleen niet).
• De ouderen- en jeugdzorg zijn vakkundig vernield door de decentrale overheveling met minder geldmiddelen van de heer Van Rijn, die hoe disfunctionerend hij ook was telkens mocht blijven zitten. En dat ondanks allerlei deskundige waarschuwingen dat hij te snel resultaat wilde bereiken. Mevrouw Klijnsma heeft om haar eigen blazoen schoon te willen houden, de directeur van de Sociale Verzekeringsbank maar ontslagen omdat de SVB – conform de waarschuwingen vooraf – niet het resultaat kon boeken wat de politiek wilde bereiken. Wel geeft de heer Van Rijn nu graag en veel kritiek aan de gemeenten die ieder maar moesten zien hoe zij die decentrale aanpak vorm zouden geven. En nu met een gul gebaar weer honderden miljoenen toezeggen? De deskundige mensen zijn inmiddels elders hun heil gaan zoeken, dus personeelstekort!
• De vluchtelingendeal met Turkije waar de heer Samsom zich zo hard voor op de borst ramde, waarvan niets terecht is gekomen. Oorlogsslachtoffers mogen verpieteren in erbarmelijke omstandigheden in nagenoeg failliet Griekenland en het er financieel slecht voorstaand Italië. Europese afspraken over hulp aan deze landen worden niet nagekomen. Het internationale recht voor oorlogsslachtoffers en andere vluchtelingen wordt niet gehanteerd. En dit is nog maar een kleine schets van de totale vluchtelingenproblematiek.
• En de heer Asscher, nota bene vice-premier, heeft het ontslagrecht versoepeld waardoor de flexwerker tegen minder betaling in aantal fors gegroeid is. Kortom de werkgevers zijn de heer Asscher hier zeer dankbaar voor en zien hun kans schoon bij een komend kabinet te pleiten voor verdere versoepeling.

 

En diezelfde heer Asscher heeft nu het lef om als minister oppositie te voeren:

• Als de lerarensalarissen volgend jaar niet omhoog gaan, trekt de PvdA zich terug uit het demissionaire kabinet Rutte II. De miljoenennota 2018 zal dat moeten laten zien, anders trekken de PvdA-ministerszich terug. Al wil de heer Asscher daar niet over speculeren.
• Hetzelfde geldt een ‘eerlijke koopkrachtverdeling’ in de begroting 2018. Los van wat de heer Asscher, dan wel de PvdA daaronder verstaat.

De heer Asscher heeft als minister van sociale zaken (inderdaad ‘sociale’) en als vice-premier alle kansen gehad om te vechten voor o.a. hogere lerarensalarissen* en meer algemeen: beter onderwijs (met PvdA-minister mevrouw Bussemaker), en zo ook een eerlijker inkomensverdeling, maar heeft die beurten telkens overgelaten aan de VVD-kantvan de regering. PvdA liet kiezers in de kou staan.

 

Het is begrijpelijk dat hij in de NRC van 1 juli laat weten dat hij niets meer te verliezen heeft, maar dat is nu net het probleem: hij laat zijn kiezers hiermee ook verliezen en dat mag nooit de bedoeling zijn van een partijprominent en nu zelfs partijleider en fractieleider in de 2e Kamer. Van dat soort politici hebben we er juist teveel! PvdA liet kiezers in de kou staan een waarheid als een koe.

* De heer Asscher verdedigt dat er in de kabinetsperiode Rutte II 5% bijgekomen is voor het primair onderwijs. Klopt – na een verhoging per 1-8-2008 van 2,2% – hebben zij er per 1-9-2014 1,2% bijgekregenen per 1-7-2016 3,8%. Kortom in krap 9 jaren 5 %, dus gemiddeld 0,55% per jaar naast enkele aanpassingen van de eindejaarsuitkering. Hoeveel bedrijfstakken zijn er die dat voor elkaar hebben gebokst?

Pvda liet kezers in de steek

Pvda liet kezers in de steek

Leave a Reply