Google+

Rutte de man van het volk

Rutte de man van het volk

Rutte de man van het volk. Op het twee jaarlijkse VVD-congres, omgedoopt tot VVD-Festival (…dus gezelliger, naast alle integriteitskwesties), heeft onze premier Rutte afgelopen zaterdag de werkgevers bedreigd met een verhoging op hun winstbelasting (na de eerder doorgevoerde verlaging!). 

Allereerst verscheen hij op gympjes en een spijkerbroek (festival!), maar meer nog viel op dat hij de werkgevers de wacht aanzegde. Als de CAO-lonen niet genoeg omhoog gaan, dan wil hij een streep zetten door de beloofde winstbelastingverlaging. Want, zo zei de premier, ‘het enige wat stijgt zijn de salarissen van de topmannen’ en ‘klotsen de winsten tegen de plinten’. 

Even terug in de korte historie. Zonder enige wens daartoe geuit bij de verkiezingen, heeft de premier bij de opstelling van het huidige regeerakkoord een breekpunt gemaakt van de verlaging van de dividendbelasting (belasting over uitkeringen op aandelen als deel van de bedrijfswinsten). Want we moesten de bedrijven in Nederland houden vanwege de noodzakelijke economische groei (in een tijd dat de tekorten aan medewerkers in alle sectoren ‘tegen de plinten op klotsen’). Rutte de man van het volk.

Doordat Unilever er toch voor koos haar hoofdkantoor in Engeland te houden en het Nederlandse deel van het hoofdkantoor naar het Verenigd (?) Koninkrijk over te hevelen, was die dividendbelastingverlaging opeens niet meer nodig. Kortom er was een deal gemaakt met o.a. Unilever.

Toch moest dat geld ergens aan het bedrijfsleven ten goede komen, vond diezelfde heer Rutte, dus werd de vennootschapsbelasting verlaagd. Dat is de belasting die betaald wordt over de winsten van ondernemingen. Nu geldt over de eerste 2 ton aan winst een belastingtarief van 19% en daarboven 25%. Per 2020 gaat die percentages omlaag naar 16,5% en 22,55% om in 2021 te worden verlaagd naar 15% en 20,5%. Tel uit je (belasting)winst! Een compensatie voor het afschaffen van belastingdeals en toegestane belastingontduikingen? 

Die enorme winsten, die tegen de plinten op klotsen, waren er natuurlijk al voor het regeerakkoord werd afgesloten en stijgen, zoals toen al werd verwacht, nog verder. Niks nieuws.

Maar de VVD gaat zich meer richten op de middeninkomens, is op het VVD-festival afgesproken, dus er moest iets worden gedaan. En dit is het dreigende resultaat.

Hoeveel en wanneer de lonen beneden de top van ondernemingen moeten stijgen is vanzelfsprekend niet aangegeven. Ben je gek! Dat zou een belofte inhouden en dan doen we niet meer. Het is toch zeker geen verkiezingstijd.

Zou de Nederlandse kiezer nu echt voor zo dom worden versleten dat zij en hij dit trucje van de heer Rutte niet doorziet? Popi-uiterlijk op VVD-festival (?) met nadruk op middeninkomens inclusief loos dreigement aan bedrijfsleven? En wetend dat de CAO’s geen overheidsbemoeienis meer kunnen verdragen, maar dat dat een zaak is van alleen werkgevers en werknemers?

Samengevat: premier Rutte dreigt met niets – hoe integer – om zieltjes te winnen, maar heeft zelf fors meegewerkt aan het veroorzakende probleem van de tegen-plinten-klotsende-winsten van bedrijven. Rutte de man van het volk.

De heer Mark Rutte blijft een man van het bedrijfsleven, waar hij in de toekomst nog een plek moet zien te vinden (als Brussel niet doorgaat), dus hij gaat dat bedrijfsleven echt niet aanpakken! Daarmee blijft hij eerder een man van het witte-boorden-volk.
Leave a Reply