Google+

Statushouders dakloos scheefwoners hersenloos

Sociale huurwonngen

Sociale huurwoningen

Statushouders dakloos

Statushouders dakloos.  Het is de bedoeling dat een slordige 23000 asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben een huis krijgen. Klaas Dijkhoff van Veiligheid en justitie heeft dat mandag gemeld. Ook in 2017 moet een dergelijk aantal gehaald worden.

Lekker ambitieus

Zeker als je je bedenkt dat door de enorme toestroom van vluchtelingen er nog eens 3400 mensen met een verblijfsvergunning bij komen. Het zijn geen nieuwe vergunninghouders maar mensen die ook in 2015 er al recht op hadden.

Dijkhoff benadrukt dat de gemeenten hun stinkende best doen maar het is wel duidelijk dat ze weer vreselijk achterlopen. De doorstroom is noodzakelijk om in de reguliere opvang voor asielzoekers plaats vrij te krijgen.

Het blijft natuurlijk vreemd dat je zulke hoge verwachtingen hebt terwijl de voorrangspositie voor statushouders geschrapt is.  Ook is het maar de vraag of het aantal van 23000 wel rekening houdt met de gezinsachterban. Gezinshereniging kan dat aantal nog flink verhogen.

Enkele voorbeelden:

Almere loopt een slordige 323 plaatsingen achter.

Lelystad heeft er nog 76 te gaan

De totale provincie van Friesland loopt een slordige 619 plekken achter

De provincie Gelderland 1540 achterstand

 

Zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan. Natuurlijk doen de gemeenten hun stinkende best. Er is veel discussie over wie er nu wel of niet voorrang moeten hebben.

“Onze eigen kinderen staan al jaren op een wachtlijst”. Natuurlijk is dat uitermate vervelend en is het jammer dat er te weinig wordt geïnvesteerd in alternatieve woonmogelijkheden.

Zorg dat er meer doorstroom komt. Teveel mensen houden woningen bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Plekken zat waar zogenaamde “scheefwoners”  wonen die met een behoorlijk hoog inkomen voor een schijntje een huis huren.

Misschien een beetje dom bedacht, maar ik vind dat die scheefwoners gewoon mogen blijven wonen als ze bereid zijn een marktconforme prijs te gaan betalen.

Deze extra inkomsten kunnen dan weer ingezet worden om relatief duurdere huurhuizen te financieren. Volgens mij zijn dan die scheefwoners zo vertrokken.

Ze bezetten sociale huurwoningen en dat is eigenlijk best asociaal.

Het is niet meer dan logisch dat er doorstroom moet komen. Veel scheefwoners financieren lucratieve activiteiten die hun zelf rijker maken met geld van de belastingbetaler. Een huisje in België is op die manier te realiseren. Dergelijke doelen kunnen nooit gefinancierd worden vanuit het principe “ik blijf zitten waar ik zit”

Een beetje meer solidariteit mag best wel.
One Response to “Statushouders dakloos scheefwoners hersenloos”

  1. Guus Peeters schreef:

    We hebben al decennia een Ministerie van Volkshuisvesting, maar de opeenvolgende ministers zijn niet in staat gebleken om met alle regelgeving te zorgen dat er voldoende betaalbare (huur)woningen zijn gebouwd, want overal kom je daarin achterstanden tegen. Zelfs de woningcorporaties zijn niet goed getoetst met miljardendebacles, waardoor bouwen niet mogelijk was door geldgebrek.
    En vervolgens wordt de voorrangspositie van statushouders geschrapt en krijgen gemeenten (hoort bij alle decentraliseringen) de opdracht om het probleem van de in AZC’s verblijvende statushouders zo snel mogelijk op te lossen.

    Zo ga je met elkaar om in de politiek! Maar dan wel ten koste van ‘mensen’!

Leave a Reply