Google+

Tijden van weleer of de toekomst

Tijden van weleer of de toekomst

Tijden van weleer of de toekomst. In zijn oneindige wijsheid heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij met een voorstel gaan komen om de huidige zomer- en wintertijd af te schaffen. Leuk! Dit naar aanleiding van een raadpleging van EU-burgers voornamelijk bestaande uit Duitsers. De discussie was aangezwengeld door een petitie ondertekend door ruim 70.000 Finnen (op 5,5 miljoen inwoners, dus ±1,25%), die door de geografische ligging van hun land van die twee tijden af wilden. En uiteraard zijn die Duitsers en Finnen volkomen representatief voor de hele Europese Unie. De Engelsen gaan toch al weg en meer smaken hebben we niet.

Meer inhoudelijk zouden mensen veel last hebben van de omschakeling naar zomertijd en terugkeer naar de wintertijd. Een soort jetlag zonder vliegen. Dus moet er nu gekozen worden voor of alleen de zomertijd of alleen de wintertijd. En over enige keuzeharmonie tussen landen spreekt de Europese Commissie zich niet uit.

Dat kan er dus toe leiden dat Duitsland de zomertijd kiest en Nederland de wintertijd. Dus hebben we het hier 09.00 uur en de Duitsers 08.00 uur. En in het verenigd Koninkrijk, de zogenaamde Greenwich time zou weer een uur met ons kunnen verschillen (08.00 uur).

Dus stel dat je als Nederlander op vakantie gaat naar Portugal, dan kan dus bij elke grensoversteek (naar België, Frankrijk, Spanje en Portugal, vice versa bij terugkeer) iedereen de klokken aan moeten passen (horloge, autoklokje, wekker, smartphone). Vooraf wel goed kijken waar je een uur naar voren en/of naar achteren moet schakelen. Dus ook dezelfde jetlag zoals bij omschakeling van zomer- naar wintertijd en weer terug (nu eenmaal, straks meermalen). Daar zijn we dan mee opgeschoten! Tijden van weleer of de toekomst.

En denk ook even aan het dagelijkse internationale transport (tachograaf?). 

Verschillende kantoortijden, waardoor het ene land al volop aan het werk is, terwijl het andere land nog bijna een uur wacht. Of leveringsdagen en –tijden. Voor welk land, even kijken hoe lang het duurt om er te komen en hoe laat we daar dan aankomen in welke plaatselijke tijd.

Alleen afzonderlijke landen kunnen – maar alleen als zij dat zelf willen – met elkaar overleggen om dit soort absurde verschillen te voorkomen. Maar als dat niet lukt – en we weten hoe moeilijk het is om alle EU-landen op één lijn te krijgen – dan wordt het een tijdchaos of chaostijd, zo u wilt. De Benelux heeft gezegd dat ze dezelfde tijd wil hanteren. Nog geen reden tot opluchting want België wil dat dit via een volksraadpleging wordt gedragen en dat kan niet volgens premier Rutte, want we hebben net het referendum afgeschaft. Oh, dat gaat nog heel wat overleg kosten  alvorens deze drie landen eruit zijn hoe ze tot een gezamenlijke tijdkeuze komen.

Kortom de Europese Commissie wil de keuze van winter- en zomertijd afschaffen, maar wat er dan verder moet gebeuren, zoek dat dan maar zelf uit.

Had het beter gekund? Ja, natuurlijk! Als je als Europese Commissie aan die tijden wilt morrelen, overleg je eerst met de regeringsleiders om die mogelijke chaos aan tijden te voorkomen. Laat die landen dan eerst onderling overleggen waar knelpunten zitten, alvorens zo’n besluit te nemen. Dat kan leiden dat er voor Finland een andere tijd wordt gehanteerd dan elders (zoals Portugal binnen de tijd van het vaste land van Europa en ten oosten van London toch een uur verschil met Greenwich tijd heeft), maar dat kies je dan samen. 

En blijkt er dan een te grote verdeeldheid om goed te functioneren, dan neem je geen besluit want dat wordt dan een achteruitgang. 

Een gezamenlijk en gedeeld besluit is bij uitstek een onderwerp wat Europees goed moet werken. Dat gaat de Europese Commissie kennelijk veel te ver. En over de energiebesparing die destijds aanleiding was voor de invoering van zomer- en wintertijd horen we helemaal niets meer. Maar tijd zat!

Parafraserend op een gezegde: Er is een tijd van Rome en een tijd van Chaam! Tijden van weleer of de toekomst.