minderminder

Wat moeten we met Geert Wilders

Wat moeten we met Geert Wilders

 Wat moeten we met Geert Wilders. De wetgeving is niet veranderd, de inhoud van uitspraken van politici wel. Dat komt door de rechtspraak. Wat vroeger niet kon, is nu geen probleem meer.

Uiteraard gaat het dan over de grenzen van de vrije meningsuiting, die overigens voor politici anders is dan voor de gewone burger. Althans in de praktijk.

Een voorbeeld. De heer Hans Janmaat (politicus en 2e Kamerlid van de Centrumpartij en later Centrum Democraten) werd in eind jaren negentig door de Hoge Raad veroordeeld wegens zijn uitspraak dat de multiculturele samenleving afgeschaft moest worden. Al was die uitspraak zelf niet strafbaar, toch werd dit gezien als het ‘aanzetten tot discriminatie’. De Hoge Raad vond toen dat politici ‘terughoudendheid en bedachtzaamheid’ dienden te betrachten, gezien de invloed van hun uitspraken.

Wel wat anders dan de uitspraken van de heer Wilders. In 2011 kreeg hij vrijspraak omdat zijn uitspraken zich tot het Islamitisch geloof en ‘niet tegen mensen’ richten. Al wist iedereen dat het tegen de mensen zelf gericht was. Maar goed, zo is de wet en die is dus niet veranderd. 

De invloed van die uitspraken hebben niet met ‘terughoudendheid en bedachtzaamheid’ te maken. En de geregisseerde actie ‘meer of minder Marokkanen’ en de zaal dan laten scanderen ‘minder, minder, minder….’ is wel tegen mensen gericht. Daarom volgde er een veroordeling zonder strafoplegging eind 2016, vanwege ‘groepsbelediging’ en ‘aanzetten tot discriminatie’, maar vrijspraak voor het  ‘aanzetten tot haat’.  Daar is, zoals bekend, de heer Wilders tegen in hoger beroep gegaan.

Waar we nu de milde uitspraak van de heer Janmaat eind vorige eeuw veroordeeld zagen, mag de heer Wilders zonder terughoudendheid en bedachtzaamheid een geloof – en wat mij betreft degenen die het geloof aanhangen – uitgebreid beledigen en veroordelen in 2011. Het opschuiven naar een hele bevolkingsgroep van Marokkanen, gaat wéér een stap verder. Of hier een veroordeling in hoger beroep zal volgen is nog de vraag.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de heer Wilders veroordeeld moet worden voor discriminatie van Marokkanen en veroordeeld dient te worden tot een geldboete van € 5.000,- en als de boete niet wordt betaald volgt een gevangenisstraf van zestig dagen. In dat geval zal het een hele grote cel moeten zijn vanwege dat hele leger aan beveiligers dat hem omringt bij (bijna) alles wat hij doet. Wat moeten we met Geert Wilders.

Terug naar dat onderscheid tussen de vrije meningsuiting van politici en de gewone burger. 

Waarom is er dat onderscheid? En is dat meten met twee maten? 

Voor zover te achterhalen is dit niet op een wet maar op een rechterlijke uitspraak gebaseerd, vanwege het politieke debat. Kortom een politicus – die (daar is ie weer:) terughoudend en bedachtzaam moet zijn vanwege zijn maatschappelijke invloed – mag zich extremere uitspraken permitteren dan u en ik. 

En waar dan precies die grens ligt van wat een burger zich mag veroorloven en hoe ver vervolgens een politicus mag gaan, is en blijft vaag en onduidelijk.

Merkwaardig, gezien de grotere verantwoordelijkheid van een politicus zou je eerder verwachten dat de grens voor de burger minstens ook het maximaal toegestane is voor een politicus. En inmiddels weten we ook dat door die extreme uitspraken van meerdere politici, burgers zich vrijer voelen om hun veroordelende uitspraken en gedragingen te botvieren op allerhande groepen en individuen in de samenleving. We weten uit meerdere onderzoeken hoe mensen met een buitenlandse voor- en/of achternaam bij sollicitaties in de meeste gevallen niet verder komen dan een afwijzingsbrief, terwijl Hollandse genaamden met exact dezelfde CV en achtergrond wel worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ernstiger is de toenemende verdere maatschappelijke omgangsverruwing naar Moslims, Joden en buitenlanders.

Nog even wachten hoe de rechter er over denkt in het hoger beroep van de heer Wilders. In september a.s. volgt het pleidooi van zijn advocaat, die heeft verklaard dat de heer Wilders mogelijk zelf gaat pleiten of bedoelde hij: dan gaat hij pleite? Wat moeten we met Geert Wilders.

Tags: , , , ,
Previous Post
Geertsschreeuw
featured Guus spuugt Politiek Wilders

Geert Wilders wat moeten we met hem

Next Post
ontgroening
algemeen featured foute nederlanders Gezondheid Guus spuugt

Veni Vidi Vuci Groningse ontgroening