Google+

Wilders en vrijheid

Wilders en vrijheid

De heer Wilders is voorman van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) en beroept zich in zijn negatieve uitspraken en gedrag jegens andersdenkenden op de ‘vrijheid van meningsuiting’. Wilders en vrijheid.

Wat wil hij niet?

De kern van wat hij onder vrijheid verstaat is uitsluitend zíjn ‘vrijheid’ per definitie ten koste van anderen. Verder is hij nergens ‘voor’ (oké, wel VOOR de heer Wilders) maar hij is vooral heel veel ‘tegen’.

Hij wil:

  • geen algemene vrijheid van godsdienst, dus geen Islam, geen moskeeën, geen Koran, geen boerka’s of nikaabs, etc.;
  • geen Marokkanen in Nederland;
  • geen dubbele nationaliteiten (ook al kunnen personen daar niet altijd iets tegen doen);
  • geen Polen in Nederland;
  • geen verantwoordelijkheid dragen (wel worden gedoogd in Rutte I, maar plotseling afhaken als hij verantwoordelijkheid niet aandurft);
  • geen nep-parlement, maar daar wel deel van blijven uitmaken om zijn beledigende bescherming als 2e Kamerlid en zijn persoonlijke beveiliging te kunnen behouden;
  • geen partijleden, die stemrecht hebben over de koers van de partij en controle uitoefenen op de uitvoering van zijn beleid;
  • geen tegengeluiden van zijn 2e Kamer- of Senaatsleden en andere werkers;
  • dus geen democratie en democratische structuren en/of processen.

Precies waar elke dictator vorm aan geeft. Toch vraag ik me af of Henk en Ingrid hier op zitten te wachten. Deze denkbeeldige cartoonfiguren bestaan alleen bij de gratie van de heer Wilders.

Dat betekent dus dat we het begrip ‘vrije meningsuiting’ zullen moeten gaan begrenzen om dit soort vrijheidsberovingen, zoals de heer Wilders tot zijn beledigende kunst heeft verheven, zoveel mogelijk stop te zetten. Wilders en vrijheid.

Er zal een evenwicht moeten komen tussen vrijheid voor de ik-figuur of groep ten opzichte van de daaruit voortvloeiende belediging, vernedering of schade aan de ander of anderen. De zelfregulering daarvan door onder andere de heer Wilders is er niet. 

En dan politieke partijen. Velen zijn al behoorlijk opgeschoven richting de Wilders-standpunten in de hoop niet teveel kiezers te verliezen aan de PVV. Na de CDA-VVD-gedoogconstructie bij het kabinet Rutte I, wil de heer Hugo de Jonge, CDA-vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de toekomst de PVV niet uitsluiten van samenwerking. Begrijpt hij dan niet dat het voor de heer Wilders een Sport is te discrimineren en dat dat niet Gezond is voor het Volk en zeker het Welzijn in de samenleving niet bevordert? 

Dan de coalitiepartijen D66 en Christen Unie (CU). 

Op de site van D66 staat bij ‘Terrorisme & Extremisme’ te lezen ‘ D66 is fel tegen discriminatie, haatzaaien en tot geweld oproepende uitingen. Wel vindt D66 het belangrijk de dialoog met extreme organisaties, zowel extreem-linkse als salafistische organisaties, gevoerd blijft worden.’ Extreem rechts wordt niet genoemd. Elders op de site wordt wel het verschil met de PVV benoemd, maar alleen om te adviseren D66 te stemmen en daar blijft het bij; zieltjes (terug)winnen.

De Christen Unie spreekt zich uit voor vrijheid van godsdienst (logisch, mede gezien de grondwet) en gelijkwaardigheid ook van Moslims. Maar geen gezichtsbedekkende kleding in overheidsinstellingen, onderwijs en openbaar vervoer; hét overgenomen PVV-standpunt. 

En ‘Minderheden, waaronder joden en moslims, beschermen tegen intimidatie en discriminatie.’ Een geruststelling? Nee, want Geen podium voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot geweld. Dergelijke sprekers krijgen geen visum of vergunning om te spreken. Strafrechtelijke vervolging van haatzaaien.’ Kennelijk geldt dit alleen voor Islamitische haatzaaiers en niet voor de heer Wilders.

Alleen Groen Links spreekt zich duidelijk uit tegen discriminatie en werkt dit in voorgenomen acties uit. 

Tot slot een paar vraagjes aan de PVV-leider. Waar, heer Wilders, heeft haat, agressie, ontkenning, vernedering en belediging tot iets moois geleid? En waar heeft positieve benadering, erkenning en (naasten)liefde in iets negatiefs geresulteerd? Of, zoals een oud ‘Hollandse’ zegswijze luidt: ‘Wie (haat) zaait, zal (haat) …..!’  Wilders en vrijheid

Ongelijke vrijheid
Leave a Reply