Google+

Wilhelmus verplicht op scholen


Wilhelmus verplicht op scholen

De heer Sybrand van Haersma Buma (van het CDA) heeft het al eerder geventileerd en nu is het ook ‘gelekt’ dat er een plan is of zou zijn om het Wilhelmus, ons volkslied, op de scholen verplichte kost te maken. Wilhelmus verplicht op scholen, wie wil dat niet.

Dit lied stamt uit 1574 en is als volkslied in 1932 ingevoerd. Kortom is het aan revisie toe?

Er wordt al iets van een Europese gedachte gehanteerd: we zijn van Duitse bloed en hebben de koning van Spanje altijd geëerd. Ook al ben ik zo Nederlands als maar kan zijn en ik eer de Spaanse koning zeker niet.

Daarnaast is het lied vergeven van de koppelingen aan God, en is er een link met David en Sauel en het oude bijbelse Israël, en zou ik ‘…als vrome Christen leven…’.

Die internationale passages spelen dus niet meer en er is in de grondwet vastgelegd dat we vrijheid van godsdienst hebben en niet zullen discrimineren op grond van godsdienst. Dus die Christelijke verbindingen en verplichtingen suggereren onterecht een staatsgodsdienst. Al snap ik dat de heer Van Haersma Buma dit als verplichting aan de scholen en haar leerlingen wil opleggen, maar het doet eerder aan Noord-Korea denken dan aan een westers land als Nederland.

Natuurlijk is dit tekstspijkers op laag liedwater zoeken, maar een aanpassing na een aantal eeuwen lijkt mij geen overbodige luxe. En verplicht laten zingen van een tekst die ik en velen in de zin van zijn historische betekenis niet kennen, lijkt mij helemaal uit den boze. En met mijn AOW ga ik niet meer de schoolbanken in voor de Van Haersma Buma of inburgeringscursus volgen.

De heer Van Haersma Buma is niet zo Christelijk als hij en zijn partij (het Christen- Democratisch Appèl) zich voordoet. Waar is de Christelijke naastenliefde als je een partij als de ondemocratische éénlid partij PVV van de heer Geert Wilders als gedoogpartij omarmt in het kabinet Rutte I, terwijl je weet dat de heer Wilders rode vlekken in zijn nek krijgt van de Islam en de Moslims? Waar is die naastenliefde als je oorlogsvluchtelingen buiten de deur wilt (blijven) houden, terwijl je daarmee de rechten van de mens, zoals onder andere in het vluchtelingenverdrag vastgelegd, niet wilt hanteren? En zo kunnen we nog wel doorgaan. Overigens heeft het CDA daar niet het alleenrecht op, maar die hoor ik niet roepen dat scholieren het Wilhelmus zouden moeten kennen en kunnen zingen.

Kortom, laat dit onzinnige plan los, neem er duidelijk afstand van en bij voorkeur: zoek naar een nieuwe tekst en nieuw lied, dat meer eigentijds is en neutraler van toon. Dus geen veronderstelde Nederlandse identiteit in een nieuw volkslied vastleggen. En niet zo’n krakkemikkige tekst als bij het koningslied!

Wilhelmus verplicht op scholen echt een verkeerd plan.

Of denkt u daar anders over. Wie?

Wilhelmus verplicht

Wilhelmus verplicht

 
Leave a Reply