262DCE67-7CF5-4718-9CF3-5500CB001334

A sielig of A zielig

A sielig of A zielig

 

A sielig of A zielig

 

We hebben een asielcrisis. De asielzoekers zoeken een veilig heenkomen in Nederland en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen al nachtenlang honderden van hen buiten, omdat de Nederlandse overheid – al dan niet doelbewust – tekort schiet in verantwoorde en voldoende opvangmogelijkheden.

 

In maart 2022 trekt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de bel, met name voor de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. De Oekraïense groep wordt soepel door de gemeenten in Nederland opgevangen, maar daardoor is de aandacht voor de andere asielzoekers onvoldoende. Zielig

 

De GGD constateerde al eerder dat de opvang in Ter Apel niet voldoet aan de minimale eisen van gezondheid en hygiëne. De burgemeester van Groningen verklaart na een bezoek: ‘Er hangt een penetrante rioollucht in de opvangtenten, en urinoirs zitten vol met urine en bruine drab. Er is kans op besmettingen en infectieziekten, er is nul privacy en het is brandgevaarlijk.’

 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer meldt in april van dit jaar dat kinderen in het aanmeldcentrum mentaal worden verwaarloosd en mede daardoor trauma’s oplopen. Voor de dan aanwezige 113 kinderen zonder familie is helemaal niets geregeld. Hulp, onderwijs en zelfs activiteiten ontbreken. Alleen voedsel wordt aangeboden.

 

Oekraïners zijn welkom maar de rest is niet welkom, getuige het gebrek aan bereidheid bij een aantal gemeenten om opvang te realiseren. Reden dat staatsecretaris Van der Burg (VVD, asiel en migratie) zich genoodzaakt ziet om een hotel in Albergen (gemeente Tubbergen) te kopen voor extra opvang, mede omdat langer overleg met deze gemeente niets oplevert. Zielig.

 

En volgens een goede Nederlandse traditie – denk aan Harskamp (2021) – demonstreren de bewoners van Albergen/Tubbergen. En uiteraard ontbreekt daarbij vuurwerk, muziek en bier niet. Heel eigentijds met tractoren die de weg naar het hotel blokkeren en leuzen als ‘Houd Albergen schoon!’, ‘Albergen zegt nee tegen AZC’, en nog erger ‘Met 300 azc’ers van kleur, binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur!’ Maar wel in een lekkere rijm, dat dan weer wel.

 

Het al vijf maanden in het hotel verblijvende Syrische vluchtelingengezin (vader, moeder en vier kinderen) dat zich alles behalve veilig voelt met alle aandacht en leuzen, wordt geadviseerd naar elders te gaan en via Vluchtelingenwerk wordt dit geregeld. Het ministerie van Justitie, waar de staatsecretaris onderdeel van uitmaakt, laat zich hier niet over horen. En de politie bemoeit zich helemaal niet met alle bewonersaandacht.

 

Nee, de VVD pleit opnieuw voor een asielstop. Ja, dat helpt! Alsof ze daar niet zouden weten dat we aan internationale verdragen vast zitten, die door het huidige tekortschieten van de overheid al met voeten worden getreden.

Maar van alle kabinetten Rutte, en die daarvoor, is er nog geen één regering geweest die het lef gehad die verdragen op te zeggen vanwege de internationale paria die Nederland dan zou worden. Dus dit soort asielstop-uitspraken zijn pure stemmingmakerij, evenals het regelmatig roepen dat zogenoemde veiligelanders (3 tot 5% van alle asielaanvragers!) teruggestuurd moeten worden (wat dus niemand lukt/e). Het door de politiek zorgvuldig geregisseerde ressentiment jegens vluchtelingen wordt alleen maar gevoed om die rechtse kiezers van PVV, Forum, JA21, etc. naar de VVD te halen. Zielig.

 

Maar hoe zouden al die anti-vluchtelingendenkers het zelf vinden te moeten vluchten uit je geboorteland en al je geliefden achter laten, omdat je je leven niet zeker bent, en je komt in een ‘veilig’ land aan waar je buiten moet slapen met slechte hygiënische omstandigheden, waar er niet naar je omgekeken wordt, en je alleen maar tegenstand merkt tegen jouw komst. Zouden die demonstranten c.s. dat voor zichzelf accepteren? Zich zonder aanziens des persoons laten uitmaken voor verkrachters, dieven, terroristen, etc.? Worden zij dan wel enthousiast voor die volkswoede? Anders gezegd: wat gij niet wilt dat u geschiedt…..

 

auteur: Guus

Tags: ,
Previous Post
4AB58431-54FE-4888-BEF7-8E9C605BD48A
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Kaboem met de babyboomers

Next Post
1527880E-5518-4670-BDF2-D8C8FFD08998
algemeen Economie featured Guus spuugt

NS betekent Nederlandse Stakingswegen