A1F63D04-E3D2-4161-8168-F5F73A506C8E

Aan zuigende werking geen gebrek

Aan zuigende werking geen gebrek

Aan zuigende werking geen gebrek

 

 

Rutte I tot en met IV hebben het uitstekend gedaan. Zij wilden de aanzuigende werking van de asielzoekers, of het nu (oorlogs)vluchtelingen of gelukszoekers waren, verminderen en daar hebben zij allerlei moeite voor gedaan.

Een paar zaken op een rijtje:

  • De proceduretermijnen voor het indienen en behandelen van een asielaanvraag zijn zelden of nooit gehaald, want dan komen er steeds meer.
  • De boete die in de wet gold voor het overschrijven van die wettelijk voorgeschreven proceduretermijnen werd door mevrouw Broekers-Knol, staatssecretaris (VVD) in de vorige kabinetsperiode afgeschaft, dus er zijn wel termijnen maar geen haan die nog kraait bij de overschrijding ervan. Goed geregeld! Dat zal de aanvragers afschrikken.
  • Het aantal opvangplaatsen in Nederland fluctueerde mee met het aantal aanvragen, dus ondanks allerlei adviezen om een basishoeveelheid plaatsen in stand te houden, werd dit doelbewust genegeerd, want anders blijven ze maar komen.
  • Mede daarom krijgt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) betaald per bezette opvangplek. Da’s lekker efficiënt en ook blijven asielzoekers weg (?!).
  • En daarom laten we het tekort aan opvangplekken steeds verder oplopen, want dan gaan ze vanzelf weer terug en komen er minder.

Inderdaad, het lijkt een doelbewuste actie van het kabinet om het uit de klauwen te laten lopen, zodat ze een reden extra hebben om die asielzoekers aan hun lot over te laten, strengere maatregelen te nemen en meer kiezers weg te slepen bij de andere (nog) rechtse(re) politieke partijen.

Ten aanzien van dit laatste punt: als er morgen ergens in Nederland zich een ramp voltrekt met Nederlanders die geen huis meer zouden hebben, dan staat er binnen korte tijd, zo niet een dag, een heel afgesloten onderkomen klaar met voldoende bedden, sanitaire voorzieningen en voedsel. Voor niet-Nederlanders is dat echt niet te regelen?!

 

In oktober 2021 waarschuwde de GGD al voor de zeer onhygiënische situatie voor de mensen in Ter Apel. En ook de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft zich daar nu bij gevoegd. Oktober vorig jaar stuurde het COA een brandbrief aan het ministerie van Justitie dat de veiligheid en leefbaarheid onder druk stonden. In juni dit jaar constateerden de Inspecties voor IGJ en Justitie dat de rechten van kinderen werden geschonden. In april 2022 sloeg ook de Kinderombudsvrouw alarm vanwege de mentale verwaarlozing van kinderen (toen 113 minderjarigen zonder ouders en later een piek van zo’n 350).

Waarom heeft het zolang moeten duren en zo extreem erg moeten worden dat er nu ziekten uitbreken? Bij de rampenopvang van Nederlanders zou dit niet zijn gebeurd.

 

Het heeft er wel toe geleid dat veel Nederlandse burgers met verkeerde beelden van de asielzoekers in hun hoofd zitten en discriminatie in spandoeken en op social media niet schuwen. Dat gaat nooit meer goed komen, met dank aan de eerdere regeringen en in het bijzonder de kabinetten Rutte.

 

Toch laten zelfs economische vluchtelingen, die geen enkel levensperspectief hebben in hun eigen land, zich niet weerhouden om voor veel geld in gammele bootjes, vele ontberingen later en met het risico op overlijden, een asielaanvraag te doen in een Europees land. Dat geeft toch te denken. Europa heeft dus een grotere aanzuigende werking dan onze politici denken. En dat houd je op geen enkele manier tegen, zoals de regeringen ook weten.

 

Ook in Europees verband zijn die mensenlevens geen stuiver waard. De internationale verdragen worden niet opgezegd, maar wel met voeten getreden, getuige de Turkije-deal, de mensonterende opvangkampen in Griekenland, maar evenzeer de – met medewerking van de Europese grensbewaker Frontex – geregeld uitgevoerde zogenoemde push-backs (terugsturen vluchtelingen naar Turkije of elders in Noord-Afrika).

Maar wel enorme kritiek leveren op Polen en Hongarije die niet mee willen werken aan een evenredige opvang van het aantal asielaanvragers in Europa?

 

De Europese Unie moet het woord ‘waarde’ niet meer in de mond nemen, zolang de Brusselse hoektanden druipen van het bloed van gedode en mishandelde asielzoekers!

 

Auteur: Guus

Previous Post
BBB35C3A-F1FA-47F3-8F34-AF3977CDE3EF
Uncategorized

Koninklijk of koninkrijk vertrouwen

Next Post
D71F89A9-1A2B-4C24-BF7B-F2019FED97E6
algemeen Armoede Economie featured Politiek Rets kletst

Kom van dat gas af