teevenslust

Gevangenis personeel wordt niet bedankt, maar afgedankt

Gevangenis personeel wordt niet bedankt, maar afgedankt

Het gonsde al langer onder het zwaar gefrustreerde gevangenispersoneel. Er zouden nog meer ontslagen gaan vallen. De geruchten zijn geen geruchten meer maar de kille waarheid.

Teeven doet er alles aan om de rust te bewaren bij het personeel, maar die zijn nu al weer de kind van de rekening.

Onderwijl wordt er een super bajes gebouwd in Zaanstad met dubbele cellen.

Dubbele cellen betekent meer criminelen in 1 cel.

Los van humanitaire redenen, is het natuurlijk wel vreemd, dat als je al cellen leeg hebt staan je maar gewoon een nieuwe bouwt die meer criminelen kan bergen door het gebruik van dubbel bemande cellen.

Verschillende vestigingen waren al de dupe door de snode plannen van dit kabinet, maar nu gaan nog meer banen verdwijnen.

Het gemak waarmee er gegoocheld wordt met getallen om aan te tonen dat het personeel een andere plek zal vinden is ver van de waarheid. Het is niet meer dan het rondpompen van de problemen. Er wordt gesold met het personeel, die vaak in de vorm van een detachering worden weg geplaatst. Detachering betekent niet dat je een andere baan hebt.

De belastingbetaler wil dat er goed met haar geld wordt omgegaan en voor de meesten onder ons is een bajes een hotel. Wat ons betreft douwen we 16 criminelen in 1 cel. Geen televisie, geen educatie, geen bibliotheek.

Er zijn genoeg landen die dit al doen en met maar weinig succes, integendeel. Criminaliteitscijfers zijn daar verschrikkelijk hoog en de vergrijpen zijn daar meestal gewelddadiger dan hier in dit geitenwollensokken landje.

Het feit dat cellen nu leeg staan komt door al het gevangenispersoneel dat zich voor de 100% inzet voor een humane bejegening. Niet alleen maar de “aai over de bol” maar ook wel degelijk confronterend en sturend.

Maar, gelooft u dat de criminaliteit daalt??

Kijk om je heen en je weet wel beter. Worden de criminelen wel opgepakt? Hoeveel criminelen worden er niet berecht?

Het wordt de hoogste tijd dat dat eens echt wordt onderzocht. We horen getallen van onvindbare criminelen, of nog niet aangehouden criminelen waar je met gemak een extra bajes mee kan vullen. Is dat zo?

Is er wel onderzocht of een enkelband de oplossing is van alle problemen. Wie gaat al die enkelbanddragers in de gaten houden? Welk gevaar loopt de gemeenschap?

Als de criminaliteit inderdaad zo gedaald is, dan zullen we het gevangeniswezen moeten eren en niet veroordelen.

Gevangenispersoneel is de smeerolie voor re-integratie en dan bedoel ik niet alleen de bewaarders, maar ook het netwerk er om heen. De docenten, de sportmeesters, de bibliothecarissen de reclassering, de maatschappelijk werkers intern en nog vele anderen zetten zich elke dag weer in om te “bewaren” en dat is hun vakmanschap en dat heeft geleid tot de huidige situatie.

Iets wat het goed doet, gooi je niet weg en kom niet met ” we gaan het verbeteren”. Verbeteren betekent in dit land:

Bezuinigen

Teevens_quotum.JPG

teevenslust
teevenslust
Tags: , ,
Previous Post
Te_dik.JPG
featured Politiek

Gymlessen zijn sluitpost

Next Post
Gehandicapten_vervoer.JPG
algemeen featured

Likbussen zijn LOMP