wat is corona

Wat is waar van corona

Wat is waar van corona

Wat is waar van corona.

 

Als we nu de balans opmaken van de coronacrisis dan zien we dat er veel is misgegaan.  Anderzijds is er ook veel goed gegaan, ook al zijn we er nog lang niet. Een tussentijds evaluatieonderzoek kan dan leerpunten opleveren voor de verdere aanpak.

 

Wel zie je de begrijpelijke moeheid om de overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Zelf heb ik daar ook last van. Het is plezierig om anderen weer in levende lijve te zien en spreken, te ont-moeten. Al houd ik nog niemand vast, ook al zou ik dat uiteraard best willen. Wat is waar van corona.

 

Wel besef ik dat het coronavirus nieuw genoeg is om niet een hele batterij onderzoeken op de plank te hebben liggen en na te kunnen slaan. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan, maar als leek is de onderzoeksopzet en -uitvoering niet kwalitatief te beoordelen en dus de conclusie bijna niet na te gaan of begrijpelijk leesbaar. En wie is dan een betrouwbare vertaler?

 

Mensen die alles van de overheid in twijfel trekken, omdat ze vinden dat ze vrijheid verdienen om te doen en laten wat zij willen, doen alsof er geen coronadoden te betreuren zijn. Het grondrecht van vrijheid en demonstratie lijkt belangrijker dan de overledenen aan covid-19. Opvallend vond ik dat een aantal mensen op facebook mevrouw Halsema vanwege incompetentie van haar Amsterdamse burgemeestersstoel wilde duwen (omdat zij de aantallen niet goed had ingeschat en daarmee grote gezondheidsrisico’s creëerde), terwijl de heer Remkes, burgemeester van Den Haag op zijn donder kreeg omdat hij het aantal van meer dan 10.000 demonstranten teveel vond om de orde en (corona-)overheidsregels verantwoord te kunnen hanteren.

 

Ook niemand gezien die de grote knuffel op filmpjes van het Malieveld veroordeelde, terwijl er wel schande werd gesproken over de Dam-demonstranten die geen anderhalve meter in acht namen. Conclusie kan zijn: hoe meer Nederlanders hoe meer meningen. En hoe meer onderzoeksresultaten, hoe meer men de eigen krenten uit die wetenschapspap kan halen om het eigen gelijk te bevechten met woorden en/of daden.

Bij onze grondrechtenbevechters zie ik naast een afkeer van de NL-overheid, ook vaker een verheerlijking van de gedragslijn van de heer Trump die geen beperkingen wil opleggen (de rest van wat de heer Trump op zijn kerfstok heeft wordt gemakkelijk buiten beschouwing gelaten, want komt niet uit) en een verguizing van de gevestigde pers en vooral de NOS (wat hebben die misdaan?).

 

De aanpak in o.a. de VS en Brazilië met minder beperkende maatregelen dan NL leveren nog steeds een stijgende lijn van besmettingen en overledenen op. Daar heb ik geen onderzoek voor nodig. En het risico van een nieuwe besmettingsgolf is ook bekend, o.a. in Zuid-Korea en China.

 

Het lijkt er voor de tegenstanders minder toe te doen wat het beste is, als ik maar gezien word in al mijn protestglorie. Het zoeken naar de verbinding past daar niet in.

Wat is het probleem om nauwelijks vrijheid in te perken (zeker in vergelijking met dictatoriale regimes) om daarmee het coronavirus niet te laten zorgen voor meer zieken en doden?

 

Opvallend vind ik dat de actiegroep Viruswaanzin tot tweemaal toe naar de rechter stapt om toch te mogen demonstreren op zondag 21 juni en 28 juni jl en als de rechter hun eis afwijst toch de demonstratie door laat gaan, ook al noemen ze het niet zo. Waarom ging je dan naar de rechter als je die uitspraak toch niet erkent als die jou niet uitkomt? Een rechtstaat betekent toch niet dat je altijd je zin moet krijgen?

 

Alles overziend is er niemand die precies weet hoe het zit! Tegenstrijdige onderzoeksresultaten en praktijkervaringen, geen eenduidigheid Europese aanpak, gebrek aan respect voor overleden corona-patiënten (wel een monument voor MH-17-slachtoffers – hoe begrijpelijk ook – maar de verpleeghuizen en hun inmiddels overleden bewoners en werkers werden even vergeten).

 

Voor mijzelf zeg ik: niemand heeft de enige waarheid, wel alle risico’s (ook naar anderen), maar als ik de overheidsmaatregelen in acht neem en moet nemen ben ik voorzichtig genoeg om het risico dat ik het coronavirus oploop tot het minimum te beperken. In ieders belang en daar heb ik graag een stukje van mijn vrijheid inleveren voor over. Wie niet?

wat is corona

Previous Post
FA242204-3D4F-49B6-B0E9-301A764CCC01
algemeen Economie featured foute buitenlanders foute nederlanders Guus spuugt Politiek

Discriminatie maar hoe zit het met mij

Next Post
396449A2-F820-4BC1-8FF1-EED0B96917C5
algemeen artikelen Economie featured Guus spuugt Politiek

Discriminatie wat is het