Google+

Vrouwen zijn watjes mannen zien witjes

Vrouwen zijn watjes

Eigenlijk wist ik het al van tevoren. Zelf merkte ik altijd al dat vrouwen veel meer verzuimden dan mannen. Vrouwen zijn watjes.

Het CBS geeft aan dat het verzuim het hoogste is bij vrouwen tussen de 25 tot 35 jarigen.

Laten we eerlijk zijn, wij mannen hoeven gelukkig niet te bevallen en we worden ook niet zwanger.

De zwangerschap en de bevalling hebben invloed op het verzuimcijfer en zou eigenlijk niet moeten worden meegerekend. Maar ja, ziek is ziek. Bevallen en zwanger zijn valt nog steeds in de categorie “verzuim”. Raar eigenlijk want die vrouwen zijn eigenlijk keihard aan het werk voor twee. In veel gevallen zelfs voor nog veel meer omdat die jankerd van een man niet structureel huishoudelijke taken overneemt.

Los van dat alles kun je stellen dat niet gemeten wordt wat de prestatie is tijdens het werk. Zoveel mensen verzuimen gewoon tijdens hun werk.

Even lekker buurten bij je collega, een chat to chat bij de koffiezet apparaat. Een extra lang verblijf op het toilet.

Even buiten roken. De niet-roker in verbazing achterlatend.

Eigenlijk kun je dus ook stellen dat er sprake kan zijn van grijs verzuim en wellicht dat een dergelijk onderzoek nog veel meer laat zien.

Triest is het dat vrouwen eerder geneigd zijn om zich af te melden voor hun werk omdat één van de kinderen ziek is.

Meestal is de vrouw de klos omdat het werk van de man nou eenmaal belangrijker is.

Wat heet de klos. Persoonlijk vond ik het heerlijk om lekker bij mijn zoon in huis te hangen.

Weg van het gezeur en stres.

Bedrijven weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met het verzuim laat staan met het grijze verzuim. In sommige gevallen wordt er met harde hand opgetreden dan weer met zogenaamde niet-verzuim bonussen.

De praktijk heeft aangetoond dat beide niet echt werken.

Als chef zijnde diende ik altijd het zieke personeel op te bellen. Kuchend en met een zieke stem werd er dan niet echt vlot opgenomen.

  • Zo Jan hoe is het er mee?
  • Nou, gaat wel baas?
  • Kun je ook vertellen hoe lang je denkt nodig te hebben om weer volledig aan het werk te kunnen?
  • Tja, ik ga vrijdag weer proberen, maar als ik me nog niet goed voel dan wordt het na het weekend.
  • Ziek is ziek, beterschap Jan

Even los van mijn kwaliteiten, kun je stellen dat dit niet echt veel oplevert.

Wedden dat Jan er pas na het weekend weer is? Maar, vrouwen zijn watjes!

vrouwen zijn watjes

vrouwen zijn watjes