4C984E5C-8F46-4B09-81AE-3FED818A30DB

Schrijf mee met Linkelinks

Schrijf mee met Linkelinks Schrijf mee met Linkelinks. Linkelinks, niks links niks rechts niks link maar toch die naam. Schrijf wat je wilt, zolang het maar niet beledigend is. Je kan schrijven over: een boek dat je hebt gelezen een film die je hebt gezien een politieke gebeurtenis actualiteit je vakantie aanbeveling een artikel dat […]

Continue Reading
A18C4926-5C36-42C3-9971-F1742CD086DA

Rutte IV grensoverschrijdend gedrag

Rutte IV grensoverschrijdend gedrag   Rutte IV grensoverschrijdend gedrag Ter ordening van de onze samenleving zijn er voor ons, als burgers van dit land, wetten en voorschriften om de omgang met elkaar soepel en zonder overlast voor anderen te laten verlopen. Daarmee vormt ons land een rechtsstaat waarin je weet waar je aan toe bent […]

Continue Reading
30AFE92F-01D3-4FF4-A822-3385FE1ED7EF

Verkort de kabinets in-/formatie

Verkort de kabinets in-/formatie Verkort de kabinets in-/formatie Weet u het nog? Hoelang de in-/formatieonderhandelingen voort sleepten? Met allerlei miskleunen van onze landsbestuurders? Rutte III had 225 dagen (ruimschoots een halfjaar) nodig, en Rutte IV 299 dagen (zo’n 10 maanden; een record). Een absurde situatie, waarin een demissionair kabinet allerlei grote beslissingen nam en daarnaast […]

Continue Reading
1D4997D0-A3E7-442D-B14E-71C85334D670

Kom maar ’s naar Gomarus

Kom maar ’s naar Gomarus Kom maar ’s naar Gomarus Weet u het nog? Deze middelbare school in Gorcum dwong leerlingen tot het uit de kast komen ten overstaan van hun ouders. In 2021 kwamen hierover aangiftes binnen wegens discriminatie (artikel 137e lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht) en dwang ((artikel 284 Wetboek van […]

Continue Reading
3EF6F095-9BFE-45B2-AFF3-114D6195EADB

Wanneer gaan we niet naar Qatar

Wanneer gaan we niet naar Qatar Wanneer gaan we niet naar Qatar We weten voldoende over de misstanden van Qatar, waar enerzijds het Wereldkampioenschap voetballen onrechtmatig is binnengehaald en anderzijds de buitenlandse arbeidsmigranten, betrokken bij de bouw van de WK-voorzieningen, zo ernstig worden uitgebuit dat er doden bij vallen. In elk geval is het niet […]

Continue Reading
2E1BD180-441E-447E-B48A-E22869E382AE

Minderheidsstandpunten in de meerderheid

Minderheidsstandpunten in de meerderheid Minderheidsstandpunten in de meerderheid Mag een voetballer weigeren om een ondersteuningsteken als een regenboogarmband te dragen? Ik denk het wel. Los van of het van haar of zijn godsdienst mag of niet, dit raakt de vrijheid van denken en de daaraan gekoppelde vrije meningsuiting in de kern. Ook als het om […]

Continue Reading
6D0FE9A2-2D93-4F99-99FF-4B2E36010BD6

Koning Qatar of niet

Koning Qatar of niet   Koning Qatar of niet   Wel of niet naar Qatar. Dat is de vraag die de regering inmiddels heeft beantwoord: zij gaan! Maar wie precies, dat weten ze nog niet. En hetzelfde geldt voor de koning. Over de misstanden in Qatar kan geen misverstand bestaan. Op zich zou dat al […]

Continue Reading
8FED593C-9D3F-4CBE-A984-10A6AF71C365

Nederland tegen Qatar nul tegen nul

Nederland tegen Qatar nul tegen nul   Nederland tegen Qatar nul tegen nul Alles in Nederland lijkt goed geregeld. Oké, we mopperen over het weer en de politieke beslissingen die ons geld kosten en onze vrijheid lijken in te perken, maar verder gaat het hier toch best goed? Ook in Qatar gaat het goed. Het […]

Continue Reading
957E801F-665F-4B85-8123-F506EA0E8419

Klopt als een (niet rijdende bus)

Klopt als een (niet rijdende bus) Klopt als een (niet rijdende bus) Daar gaan we weer: stakingen in het stads- en streekvervoer (met uitzondering van grote steden). Op 19, 20 en 21 oktober 2022 wordt er (deels) gestaakt in het openbaar busvervoer. Wat is er aan de hand?   Het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) en […]

Continue Reading
0C38F693-C02C-4B62-9BD0-03813908AC01

Schaken is sexy

Schaken is sexy Schaken is sexy Schaken is een leuk spel, maar ook een ontvoering met seksueel grensoverschrijdende intenties. Maar dat is – zonder instemming – nauwelijks sexy te noemen. Toch blijkt het schaakspel een opwindende kant te kennen. Wat is er aan de hand?   We kennen allemaal de Noorse schaakwereldkampioen Magnus Carlsen. En […]

Continue Reading
11091BEB-4802-4313-AE8A-2CABFF9057E2

Politiek teveel met zichzelf bezig

Politiek teveel met zichzelf bezig Politiek teveel met zichzelf bezig De politiek is weer volledig met zichzelf bezig. Bij de Algemene Beschouwingen moest er gescoord worden ten koste van anderen om kiezerszieltjes te verzamelen voor de toekomst. Slechts 26% heeft enig vertrouwen in de Tweede Kamer en haar leden.   Naast de weinig verheffende wijze […]

Continue Reading
5EDBDC99-720C-4286-958B-B26EC853B449

Vlees(ver)vangers

Vlees(ver)vangers   Er is een forse klap toegediend aan de vleesvervangende industrie, terwijl we in de hele wereld kijken naar de terugdringing van de nadelige effecten van de veeteelt. Eerst de aanleiding voor die vleesvervangers. We laten op onnatuurlijke wijze koeien permanent kalveren om maar meer melkproductie te genereren. Het begrip kistkalveren, waarbij in Nederland […]

Continue Reading
1283FE9B-C852-48EB-9432-2299DDDBAE97

Inkomens van laag tot middenmaat

Inkomens van laag tot middenmaat   Inkomens van laag tot middenmaat   Als Pavlov-hondjes springt iedereen in de kramphouding om de huidige inkomenscrisis het hoofd te bieden. Het hoeft maar even tegen te zitten of we kijken naar de overheid, of beter gezegd de politiek, die het maar moet oplossen. Incasseren kunnen we niet meer. […]

Continue Reading
FC6BF698-2048-4EAD-85AB-A6B5EECD0506

Belastingrendement op onvermogen

Belastingrendement op onvermogen   Belastingrendement op onvermogen   Het vertrouwen in de politiek en in de (semi-)overheidsdiensten is al historisch laag en zou door een nieuwe bestuurscultuur weer opgevijzeld moeten worden, aldus de belofte van Rutte IV. Toch is er van een kantelpunt, dan wel een geleidelijk verbeteringsproces, niets, maar dan ook niets, te merken. […]

Continue Reading
609E97FD-0783-44C1-A21B-47C67A51A814

Last van gas

Last van gas Last van gas   De parlementaire enquête over de gaswinning laat het failliet van de Nederlandse politiek zien. Naast dat de Belgische topper van ExxonMobil, de heer Joost van Roost, weigerde te verschijnen (alleen Nederlandse ingezetenen zijn verplicht te verschijnen) zien we een stoet van oud-bewindslieden die – volgens het Balkenende-principe van […]

Continue Reading
F6C80F4E-14AD-4778-9CEC-D1841E0365A4

Wetgeving of wenteling

Wetgeving of wenteling   Wetgeving of wenteling De huidige asielcrisis of opvangcrisis of hoe je het ook maar wilt noemen, laat opnieuw een falende overheid zien. Eerder werd al melding gemaakt van de grote aantallen buitenslapers omdat de overheid niet in staat is om behoorlijke overnachtingsopvang te regelen.   Inspecties die over elkaar heen buitelen […]

Continue Reading
94E5BBF1-0446-4287-8BF0-6EDA8EE67D00

Opgebrand en of ingebrand

Opgebrand en of ingebrand Opgebrand en of ingebrand   Eerst even een paar cijfers over wat we tegenwoordig in uitstekend Nederlands een burn-out noemen. In 2020 had, volgens TNO-onderzoek, 1,2 miljoen mensen burn-outklachten, hetgeen neerkomt op 15,7% van de beroepsbevolking (2019 – 1,3 miljoen). Daarnaast vindt 37% dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress (2019 […]

Continue Reading
85B4842D-3D0E-4914-AC33-24847E8A648B

Hoekstra hoekt de coalitie

Hoekstra hoekt de coalitie Hoekstra hoekt de coalitie   In het regeerakkoord, of zoals het bij Rutte IV heet het ‘coalitieakkoord’, 2021-2025 staat letterlijk: ‘We versnellen de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 2030, waarmee dit in lijn komt met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes)…..’.   En ook de […]

Continue Reading
ADD4F3E6-1399-4459-8F65-3E05A52CFA34

Vroeger was alles beter

Vroeger was alles beter       De politieke partij Forum voor Democratie (FvD) wil eigen scholen in Almere, Apeldoorn, Den Haag, Hoogeveen en Tilburg. Zij noemt deze Renaissancescholen.   Wat is renaissance? Letterlijk: wedergeboorte. Er wordt – volgens internet – de periode bedoeld vanaf ongeveer 1400, waarbij werd teruggegrepen naar de klassieke oudheid. Het […]

Continue Reading
834E7A7D-9720-4A2B-AE9C-A21BA6AAE17D

Femke heeft (voet)ballen

Femke heeft (voet)ballen       Voetbalrellen en racistische uitspraken van tribunes zijn weer gemeengoed (en goed gemeen). Niets nieuws zou je denken, en daar zijn we toch aan gewend? Gelukkig geldt dat niet voor iedereen en zeker niet voor de slachtoffers.   Hè, hè, eindelijk een burgemeester die de uitwassen van voetbal wil aanpakken. […]

Continue Reading
BBB35C3A-F1FA-47F3-8F34-AF3977CDE3EF

Koninklijk of koninkrijk vertrouwen

Koninklijk of koninkrijk vertrouwen       Met het overlijden van Queen Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk blijkt hoe populair deze vorstin in eigen land en daarbuiten is.   Maar hoe populair ben je als koning van Nederland? Nou, niet zo heel erg. De NOS heeft eerder het vertrouwen in de koning laten meten door […]

Continue Reading