Google+

Waterschapsverkiezingen kunnnen we schrappen

Waterschapsverkiezingen kunnnen we schrappen

Waterschapsverkiezingen kunnnen we schrappen. Oh ja, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten kunnen we op 20 maart a.s. ook stemmen voor de Waterschappen. Leven de Provinciale Staten al niet bij de burger, de Waterschappen zijn voor de kiezer nog minder interessant.

Wat zijn de Waterschappen? Allereerst de naam, er zijn geen ‘schappen’ waar ‘water’ wordt opgeslagen. De andere naam: Hoogheemraadschap, is anno 2019 nog minder helder.

Oké, wat doen ze? De 21 Nederlandse Waterschappen zorgen voor de waterhuishouding in Nederland, dat wil in het kort zeggen de hoeveelheid, het hoogtepeil en de kwaliteit van de Nederlandse wateren.

Dat is een overheidstaak, maar daar zijn er ontzettend veel van. Toch hebben we geen verkiezingen voor De Nederlandse Bank, het Sociaal Cultureel Planbureau, de Sociale VerzekeringsBank, en ga zo maar door. Anders gezegd en gevraagd: wat heeft de politiek te maken met de Nederlandse waterhuishouding? ….. Waterschapsverkiezingen kunnnen we schrappen.

Bovendien wat is het verschil tussen bijvoorbeeld 50Plus en de Partij voor de Dieren als het om de uitvoering van taken van een Waterschap gaat? Hun taken zijn vastgelegd. Het verschil kan zitten in de tariefstelling, maar daar hoor ik geen concurrentie over. En kiezen voor een ander waterschap kan ik evenmin.

Er kan dus nauwelijks politieke invloed bestaan in de uitvoering van de taken van een Waterschap. En terecht! Waterschapsverkiezingen kunnen we schrappen.

Kortom de waterschapsverkiezingen (alleen leuk als woord voor scrabble) zijn zo lek als een schap(mand)je, dus onzinnig.

Er is daarom geen enkel bezwaar om de Waterschappen onder te brengen bij waar ze al thuishoren: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee kunnen de verkiezingen van de Waterschappen worden geschrapt en dat scheelt bureaucratie en kosten aan voorbereiding en uitvoering, en zijdelings mensen die hun werk moeten onderbreken om te stemmen of in een stemlokaal te zorgen voor een verantwoorde stemmogelijkheid, etc.

Voor enige politieke invloed kunnen CDA en Christen Unie de bijbel herschrijven: ‘En God zag de wilde waterschappen en Hij schrapt dat het goed was’! Andere politieke partijen kunnen die passage blijven veranderen in ‘En God zag de wilden ….. wateren. En hij zag dat het goed was’. 

Iedereen blij, waterschappen voorbij. Waterschapsverkiezingen kunnnen we schrappen.