Gevangenispersoneel.JPG

Gevangenissen in de uitverkoop

Gevangenissen in de uitverkoop

Gevangenissen in de uitverkoop. Het is geen wonder dat veel gevangenissen tussen nu en enkele jaren hun deuren moeten gaan sluiten. De politieke verantwoordelijken hebben er een sport van gemaakt deze bedrijfstak met valse voorwendsels verder te minimaliseren.

Er zijn minder criminelen

Er zijn minder criminelen dus heb je ook minder gevangenissen nodig. Een logische gedachte die er in gaat als koek. Maar zijn er wel minder criminelen? voelen Nederlanders zich veiliger op straat? Volgens Linkelinks is er geen sprake van afname van de criminaliteit maar eerder het onvermogen van politie en rechterlijke macht om ten eerste boeven op te pakken en ten tweede ze ook nog te veroordelen.
Wat is er nou niet makkelijker dan te bezuinigen op je gevangenissen , lees veiligheid? Ja, dat hebben we gemerkt en we plukken er nu de vruchten van. Eigenlijk kun je het vergelijken met het decentraliseren van de zorg, je doet iets wat je eigenlijk niet had moeten doen. Sleutelen aan een complex systeem levert vaak in het begin geld op, om vervolgens te ontaarden in een duur en pijnlijke fiasco.
Laten we twee boeven op één cel plaatsen. Een luid applaus, tenslotte zijn er landen waar wel 30 boeven bij elkaar zitten. Op de golf van deze publieke mening kunnen er miljoenen worden bespaard en worden duizenden vakmensen (gevangenispersoneel) op straat gezet. Wat we vergeten is dat als je meer mensen op één cel zet, je de beveiliging navenant moet opvoeren. Je kan niet in je eentje  een cel binnengaan waar twee of meer boeven op zitten. Eigenlijk betekent het  dat je nog steeds voldoende personeel nodig hebt. Veel gevangenissen kregen ineens meer boeven dan ze eigenlijk aankonden. Personeel-technisch niet en dan ook zeker niet om een veilig dagprogramma te kunnen draaien. Te grote groepen moesten begeleid worden door te weinig personeel.
Gaandeweg is de noodzakelijke “relatie” tussen boef en vakman (gevangenispersoneel) afstandelijker geworden. Linkelinks hoeft u niet te vertellen wat dat doet met de veiligheid binnen de gevangenis maar indirect ook buiten de gevangenis.
Er is geen sprake meer van een sociaal programma als je er voor zorgt dat de gedetineerde telkens meer achter de deur verdwijnt.

We geven ze een tablet

Onder het mom van “ook een bajes moet moderniseren”, krijgen gevangenen binnenkort een tablet op cel krijgen. Geweldig, wat een goed idee. Helaas weer een slecht idee en nog meer afstand tussen het personeel en de gedetineerde. De gedetineerde wordt telkens minder “zichtbaar” met alle gevolgen van dien.
Wil je iets positief doen met een gedetineerde en dus ook voor onze maatschappij dan zul je moeten zorgen voor een detentieklimaat die de problemen van de doelgroep in kaart kan brengen en waar andere professionals mee verder kunnen werken.
Met de tablet kan de gedetineerde meer op cel vertoeven en is dus dan nog meer onzichtbaar geworden.
Ronduit een misleidende actie die niet anders is dan een ordinaire bezuiniging.
De bibliotheken in de gevangenissen die een enorme sociale functie hadden, zijn of worden opgeheven. Het zal niet lang meer duren of ook de hardwerkende docenten zullen moeten vertrekken. Ik zou zeggen ga lekker zo door en strooi iedereen maar zand in de ogen. Het is wel vreemd dat omringende landen telkens meer gebruik gaan maken van onze leegstaande gevangenissen, daar moet een reden voor zijn.
Meegaan met de tijd, daar is niets mis mee, maar moet niet ingegeven worden vanuit een bezuinigingsgedachte zeker niet in een omgeving waar veiligheid op nummer één staat.
Momenteel is er veel onrust onder het personeel van de nog niet gesloten gevangenissen. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en een angstcultuur, dat haal je niet weg met een “tabletje“.

Gevangenissen in de uitverkoop, veiligheid in de uitverkoop.

Lees ook dit artikel van een paar jaartjes geleden, er is niet veel veranderd!!! Gevangenispersoneel wordt niet bedankt maar afgedankt!

Gevangenispersoneel.JPG

 

Tags: , , , ,
Previous Post
de biechtstoel
algemeen featured foute buitenlanders

Leonardo di Caprio en Rihanna

Next Post
Pretparkseks.jpg
algemeen Andere media featured Rets kletst

Vagina Centraal het is koffietijd