hoe stom kan je zijn

Hoe stom kan je zijn veiligheid boven alles

Hoe stom kan je zijn.

Hoe stom kan je zijn? Nou, echt behoorlijk stom. Het gevangeniswezen ligt inmiddels al weer meer dan 5 jaar onder vuur. Overgeleverd aan de cijferbureaus en de masters of shame.

In een notendop kun je stellen dat gevangenispersoneel gevangen zit in hun eigen professionaliteit. Alhoewel, veel is er niet over van de waardigheid en de professionele bejegening die een “beetje” Piw-er in zijn donder had.

Sinds de verandering (lees bezuinigingen) in het wereldje der gevangenissen zijn intrede heeft gedaan lijkt alles wat onder het managementlaag zit de kind van de rekening te zijn. Het beroemde “harkje” werd gebruikt om alles wat maar riekte naar “vroeger” uit de gevangenisklei te werken.

Meetbaar bejegenen

Het straffen van mensen is direct gekoppeld aan het reïntegreren van die zelfde mensen, alleen in vergelijking met vroeger wordt de PIW-er er  nu gewoon buiten gehouden. Natuurlijk niet echt zichtbaar, maar wel voelbaar. Alles wat PIW-er was werd onder een vergrootglas gedonderd en kreeg het predicaat “buigzaam” dan wel sukkel. Tja, in beide gevallen was het resultaat een sukkel. Onder het mom van de “moderne cipier” werd Jan met de Sleutelbos niet anders dan de man met niets. Moderne  technieken met een dikke jus van bezuinigingen ontsteeg de verworven vrijheden en zekerheden. Het contact tussen gedetineerde en bewaarder werd nog slechter dan een gefrustreerde relatie tussen echtelieden.

Geen  alimentatie, geen appreciatie maar een denkbeeldige castratie viel hun te beurt.

Nee, “bejegening oude stijl” was niet nodig meer, we hebben nu stoplichten, tablets en gesjeesde directeuren.

Iedereen die maar enig verzet leek te plegen werd onder het mom van reorganisatie tot ver buiten de gevangenismuren gejaagd en afgescheept met een aalmoes.

Management, daar veranderde niks. Als een kameleon  was het adaptieve gedrag van de managers en andere hooggeplaatste ambtenaren in hun voordeel gekleurd.

Cultuur moet veranderen

Als je als manager maar genoeg zeurt over de ingeslepen cultuur op de werkvloer lijk je een vrijbrief te krijgen om als een soort van Wodan dat personeel te bejegenen. PIW-ers werden opgejaagd en uitgeknepen als ware het de laatste citroen op aarde. Het beetje kwaliteit wat er nog in zat verdween door het “putje van eigen dood”.

De manager bleef buiten schot en als die dan al werd aangeschoten dan wachtte hem een “likbaantje” op een Efteling positie.

Hoe stom kun je zijn?

Ik snap dat dit stuk voor velen verwarrend kan zijn en dat is wat mij betreft niet interessant. Het gaat er om dat we nu lopen te janken omdat de inspectie een aantal gevangenissen heeft betiteld als ondermaats. Een luid applaus voor de inspectie die wacht op de zwaaiende hand van de georganiseerde managers die het onderzoek weer wegzwaaien.

Als je de “core business” weghaalt uit een systeem die heeft gezorgd voor een stabiele samenleving en vervolgens ontdekt dat juist die “core business” nu weer juist hard nodig is……. Vul het maar in en wees gerust “we lossen het wel weer op“.

Verandering

De groep gedetineerden is veranderd? Welnee, we pakken nu anderen op die anders in een meer verzorgende inrichting zouden komen. We sturen onze digitale onzin pakketten af op een doelgroep die zeer gestoord dan wel te intelligent is.

De PIW-er moet een kunstje doen die niet past bij hun competenties. Geen gesjoemel meer, maar zwart wit. Verhouding tussen gedetineerde en bewaarder is volledig verstoord en dat is niet hun schuld.

De bajestaal is omgevormd tot een soort van studentikoos gewauwel met een stempel.

Het heeft te maken met de onkunde van bestuurders die vanaf de “tekentafel” komen met producten die thuishoren in het land van kitsch.

No-nonsense roosteraars heulend met hun opdrachtgevers die geen flauw idee hebben wat veiligheid en vrijheid betekenen. Ze ambiëren maar één doel en dat is bezuinigen met een goud randje.

Is het tij nog te keren?

Ja, dat kan zeker. Zorg dat het gevangeniswezen gewoon weer met twee benen op de grond staat. Zorg dat dit vakgebied weer de waardering krijgt die het verdient. Zorg dat de managementlaag zo dun wordt als het grasprietje bij de paal van de verlaten fietsenstalling.

Werk nu eens echt vanuit de onderlaag dan vanaf de zompige oppervlakte.

Bandje van Staal

Moeilijker door te knippen. Zorg gewoon dat er niks te knippen valt. Vier muren en een deur is de basis zeker niet een sieraad met GPS.

Als je ze dan toch buiten de muren wilt hebben gebruik dan de ouderwetse bal van beton met een solide ketting.

Je moet ze kunnen doorknippen, voor het geval dat de chirurg er bij moet kunnen!!!!”.

Schiet mij maar lek, een beetje chirurg trekt zich niks aan van een dergelijk bandje. Hoe stom kan je zijn?

Fake of nep

Net als zoveel nieuws kan ook dit nep nieuws zijn. Ik beloof u één ding nep nieuws bestaat ook in het gevangeniswezen, dat niet anders is dan een asociaal platform waar mooi weer wordt gespeeld over de ruggen van de werkers. Hoe stom kan je zijn.

Veiligheid boven alles

De veiligheid in de gevangenis is in gevaar. Gewoon een kreet. Het haalt de headlines en zelfs Linkelinks. Morgen weer vergeten en dan staan de bewaarders, zoals altijd, met lege handen.

hoe stom kan je zijn
hoe stom kan je zijn
Tags: , , , , ,
Previous Post
leefstijlgeneeskunde
algemeen Dieet featured Gezondheid Guus spuugt

Leefstijlgeneeskunde een brug te ver

Next Post
brit heeft haar eigen brexit
algemeen Brit vertelt featured Uncategorized

Brit heeft haar eigen Brexit