Google+

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen

Voorlichting aan wie? Aan vluchtelingen?

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen. Sinds de aanrandingen en berovingen tijdens de viering van Oud&Nieuw in Keulen wordt er gesproken en gedaan over voorlichting over (seksuele) omgangsvormen aan vluchtelingen. Het is uiteraard verschrikkelijk als je wordt betast tot en met beroofd!

Na alle ophef hierover en nu weer dat het om Marokkanen en Algerijnen zou gaan, vraag ik me wel af of de overheid nu alle Algerijnen en Marokkanen (seksuele) voorlichting over de omgang met vrouwen gaat geven. Zou wel passen bij alle hijgerigheid van de politici over vluchtelingen, maar ik heb nog niets gehoord daarover.

Wel constateer ik dat de politici en regeringen verdragen en wetten die zij zelf zijn aangegaan, met voeten treden. En mensonterend omgaan met oorlogsslachtoffers die hun eigen land ontvluchten om een veilig heenkomen te zoeken:

* Mensen tegen het vluchtelingenverdrag in het recht ontzeggen op een asielaanvraag door ze tegen te (willen) houden op zee en terug te sturen. Zogenaamd alleen om smokkelaars tegen te willen houden (?). Daarom informeert Frontex & NAVO alleen de Turkse overheid en maant hen daarmee tot actie. Maar feitelijk is er een overeenkomst met Turkije dat zij boten terughalen en vergeet niet dat de Turkse overheid daarvoor wordt betaald. Leve het plan Rutte&Samsom!

* Het Schengenverdrag wordt al op veel plaatsen geschonden, deels door hekken te plaatsen, deels door vluchtelingen simpelweg tegen te houden, anderzijds ook door grenscontroles weer in te voeren, door Moslims niet toe te laten, etc.. Lost het iets op? Komen er daardoor minder vluchtelingen uit oorlogsgebieden? Nee!

* Daar waar Turkije nooit lid kon worden van de Europese Unie omdat zij het niet zo nauw namen met de rechtspraak en mensenrechten – we vernemen er nog dagelijks van – weerhoudt dat onze leiders er niet van met zo’n alleen maar dictatorialer geworden regime van de heer Erdogan goede zaken te doen. We verklaren Turkije gewoon als ‘veilig land‘ en het probleem is opgelost. Zijn vluchtelingen veilig in een land waar de president doelbewust de oorlog aan gaat met de Koerden om herkozen te worden en daarbij doelbewust burgers die er niet mee te maken hebben afslacht?

* De vluchtelingen worden doelbewust tegen gehouden in plaats van opgevangen. Daarmee zien velen alleen de mogelijkheid hun eigen leven en dat van hun partners en kinderen, soms ook ouders, op het spel te zetten van smokkelaars die er grof aan verdienen hun leven te riskeren om geweld te ontvluchten. Hoeveel doden heeft dit beleid van onze leiders inmiddels op het geweten?

* En als vluchtelingen Europa halen worden een niet gering aantal van hen geconfronteerd met onveiligheid (tijdens de reis, later soms in de opvang, misbruik en uitbuiting tot zelfs inbeslagname van een deel van hun bezittingen en inkomen.

* Tegenstanders van AsielZoekersCentra die roepen over vluchtelingvriendelijke medelanders en vluchtelingen zelf dat daar ‘een piemel in moet‘.

* Toch durven Europese, waaronder Nederlandse politici te spreken over het beschermen van de Europese of nationale ‘waarden’. M.i. is dat waarden-loos!

Ik wil voorstellen dat die tegenstanders voorlichting krijgen over (seksuele) omgangsvormen. En daarnaast voorlichting aan politici en Europese regeringsleiders over ‘menselijke’ omgangsvormen en dat wetten & verdragen niet alleen voor hun burgers gelden, maar ook voor hun leiders.

Binnen die voorlichting kunnen de voorbeelden worden getoond van de vele Europese vrijwilligers die belangeloos hun tijd, voedsel en andere bezittingen ter beschikking stellen van vluchtelingen. Om(denken)gekeerde wereld?

Wellicht kan dit het waarden-besef van politici vergroten, want minder kan echt niet meer.

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen bittere noodzaak?

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen

Seksuele voorlichting voor vluchtelingen

 
Leave a Reply