Google+

Christelijke of griezelige naastenliefde

Christelijke of griezelige naastenliefde

Christelijke of griezelige naastenliefde. Het gebeurde bijna geruisloos: PvdA, D66 en GroenLinks hebben vorige week hun initiatiefwet met een overgrote meerderheid aangenomen gekregen in de 2e Kamer, waarbij discriminatie van met name transgenders en intersekse personen wordt verboden.

Nu zult u denken: maar we kennen al een grondwetsartikel dat ‘discriminatie wegens … geslacht of welke grond dan ook …’ verbiedt. Toch vonden deze drie partijen het nodig deze discriminatie nadrukkelijker te verbieden in een aparte wet.

Even een beknopte definitie: een transgender is iemand die met een lichaam van een vrouw is geboren en zich man voelt, of andersom, en graag een lichamelijke aanpassing hiertoe wil laten doen. Een intersekse persoon is iemand die lichamelijk niet voldoet aan het gebruikelijke beeld van een man of een vrouw, bijvoorbeeld een vrouw met een penis of een man met een vagina. Het Sociaal Cultureel Planbureau schat dat er in Nederland 50.000 transgenders leven en 80.000 intersekse personen.

Voor de initiatiefnemers van deze wet gaat het in juridische zin niet alleen om discriminatie wegens ‘geslacht’, maar ook ‘geslachtskenmerken’. ‘Homo- of heteroseksuele gerichtheid’ wordt gewijzigd ‘seksuele gerichtheid’. Daarnaast wordt ‘genderidentiteit’ (voelen) en ‘genderexpressie’ (uiten) aan de wet toegevoegd.

Discriminatie van deze minderheden vindt vooral op de arbeidsmarkt plaats. Met deze wet hopen de initiatiefnemers dat de aangiftebereidheid van discriminatie, die de transgenders en intersekse personen ervaren, groter wordt. 

Probleem blijft, zoals bij alle discriminatie – zeker op de arbeidsmarkt – dat de bewijsbaarheid vaak niet rond te krijgen is. De vraag is dan ook in hoeverre deze wet, die overigens nog door de 1e Kamer moet worden behandeld en goedgekeurd, dit discriminatiefenomeen oplost.

Opvallend is dat de PVV en SGP deze wet niet ondersteunden. 

  • De PVV zou dit om juridische redenen hebben gedaan, er bestaat al een discriminatieverbod. Merkwaardig dat de Islam en daarin gelovende Moslims kennelijk wel mogen worden gediscrimineerd met een ongelijke behandeling onder andere met voorstellen c.q. plannen voor een ‘kopvoddentax’ (geldt niet voor nonnen in traditionele kleding), sluiting van moskeeën (geen synagogen en kerken) en verbod van de koran. Samengevat de PVV doet graag aan selectieve discriminatie!
  • Dan de SGP, deze Christelijke partij die tot enkele jaren geleden vrouwen mocht discrimineren tot de Hoge Raad haar tot de orde riep, heeft inhoudelijke bezwaren. De SGP vermoedt een visie achter de wet om het geslachtelijke onderscheid tussen man en vrouw op te heffen ‘wat God met zijn schepping in de natuur heeft gelegd’. Getuigt niet van ‘naasten’-liefde. Maar als we Dick Swaab (‘Wij zijn ons brein’) erop naslaan zien we dat seksuele voorkeur en genderidentiteit geen aangeleerde keuzen zijn. Doet de SGP daarmee aan discriminatie van hetgeen God geschapen heeft of willen ze hiermee zeggen dat God een foutje in zijn schepping van de mens heeft gemaakt?
Leave a Reply