hoera een boerka

Hoera een Boerka in de gloria

Hoera een Boerka

Hoera een Boerka

Gefeliciteerd, de Boerka-wet is sinds 1 augustus dit jaar van kracht. En wat een kracht!

Het verbod geldt in overheidsgebouwen, scholen, zorginstellingen en openbaar vervoer.

Er zijn ongeveer 200 boerka- c.q. niqaab-draagsters in Nederland. En belangrijker: er is geen probleem! Ook niet volgens mevrouw Ollongren, minister van binnenlandse zaken en indiener van de wet bij de 1e kamer. Hoera een Boerka.

Dan de samenleving, hoe denkt die over het boerka-/niqaab-verbod:

  • Scholen hebben al eigen richtlijnen over de (gezichts)herkenbaarheid, zeker bij de sociale beroepsopleidingen; dus GEEN probleem!
  • Zorginstellingen hebben in de spreek- of behandelkamer, ook voor de verplichte identificatie, nooit enige moeite ervaren, omdat de draagsters van boerka of niqaab die dan afdoen; dus ook GEEN probleem!
  • Het openbaar vervoer heeft geen moeite met boerka-/niqaab-draagsters gehad; dus evenzeer GEEN probleem!
  • In overheidsgebouwen, bijvoorbeeld een stadhuis is een aparte ruimte die wordt gebruikt voor identificatie, waar de boerka of niqaab even af gaat. En op het politiebureau wordt ook een dergelijke aparte kamer opgezocht; ook hier dus GEEN probleem!

Maar nu gaan er wel problemen ontstaan: die aparte ruimte in stadhuis of politiebureau is wettelijk verboden, al hebben een aantal politiebureaus aangegeven zich niet aan dit wetsdeel te houden en dus de wet te overtreden. Een ander deel van de politiebureaus gaat dan naar een ruimte buiten het bureau en weer anderen zeggen zich wel aan de wet te zullen houden. Verschillende rechtsbedeling dus!

Zorginstellingen hebben middels hun brancheverenigingen laten weten, dat er voor hen niets verandert. En zij zijn zeker niet van plan boetes te laten opleggen door de politie. Hoera een Boerka.

De koepel van openbaar vervoerbedrijven heeft bij monde van de heer Pedro Peters aangegeven, dat chauffeurs tot en met de BOA’s (Bijzonder OpsporingsAmbtenaren) binnen het openbaar vervoer geen enkele bevoegdheid hebben om mensen te verbaliseren, dus ook geen boerka-/niqaab-draagsters. Dat verlangen zij ook niet van hun chauffeurs. Wel is het verenigde openbaar vervoer bang dat sommige reizigers zich gesteund voelen om als eigen rechter op te treden met alle risico’s van dien voor andere reizigers en chauffeurs.

Daarnaast heeft een deel van de politie aangegeven geen actief opsporingsbeleid na te streven. En mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam, heeft al direct na aanvaarding van de wet in de 1e kamer aangegeven principieel niet van plan te zijn tot handhaving. Meerdere burgemeesters denken daar zo over, maar schreeuwen dat niet van de daken.

Let wel: overtreding van het verbod valt onder het strafrecht, je bent dus strafbaar als je een boerka of niqaab draagt!!!

Kortom: een krachteloze wet, waarvan het maar de vraag is of die zal worden gehandhaafd. Anders gezegd: Als je de boerka maar ni(et)qaabt! Hoera een Boerka.

 

hoera een boerka
Hoera een boerka
Tags: , , ,
Previous Post
Boerka hoera
algemeen featured foute nederlanders Guus spuugt Moslim Politiek

Hoera een Boerka lang zal die leven

Next Post
Geertsschreeuw
featured Guus spuugt Politiek Wilders

Geert Wilders wat moeten we met hem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.