dijkhoffplan

Onmogelijk plan Dijkhoff siert VVD niet

Onmogelijk plan Dijkhoff siert VVD niet

Als een complete verrassing kwam de heer Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de 2e Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota 2019 met het idee om criminaliteit in zgn probleemwijken strenger te straffen. Onmogelijk plan Dijkhoff siert VVD niet.

Hij wil dat daders in probleemwijken een dubbele straf krijgen, dus voor een strafrechtelijk vervolgbaar handelen waar nu en normaal bijvoorbeeld 4 maanden gevangenis staat, wordt dan 8 maanden gevangenisstraf gevonnist.

Een probleemwijk is een wijk waar meer dan de helft van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft, het opleidingsniveau laag is en de werkloosheid en criminaliteit hoog is.

Doel is de inwoners van die wijken te beschermen.

Het idee heeft de heer Dijkhoff uit Denemarken, u weet nog wel dat land dat vluchtelingen die daar asiel aanvroegen hun waardevolle spullen (geld, sieraden, etc.) in moesten leveren als tegemoetkoming voor de kosten die het land voor hen moest maken.

Maar wat moet je met zo’n (sinter-)Klaas-cadeautje? Dubbele straffen kan helemaal niet volgens het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ieder hetzelfde behandelen) en uiteraard weet de heer Dijkhoff dat, immers hij was in het kabinet Rutte II staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarnaast geen rechter die daarin mee zou gaan.

Hoeveel generaties

Andere vraag is om hoeveel wijken het zou gaan, waar meer dan de helft niet-westers is (hoeveel generaties wil de heer Dijkhoff terug gaan), lage of geen opleiding heeft (alleen in NL? of ook in land van herkomst?), hoge werkloosheid kent (hoe hoog?) en een hoge criminaliteit scoort (hoe stel je de mate van criminaliteit vast, zodanig dat je een grens tussen wel of niet hoog kunt vaststellen). Anders gezegd een volkomen onuitvoerbaar plan.

En dan hebben we het nog helemaal niet over of de beoogde effecten daarmee haalbaar zouden kunnen gaan worden (als dat al belangrijk zou kunnen zijn).

Opvallend was het fanatisme waarmee de heer Dijkhoff zijn plan verdedigde tegen alle kritiek in. Want natuurlijk gingen zelfs de andere coalitiepartners er tegen in, immers het stond helemaal niet in het regeerakkoord (zou vanzelfsprekend onhaalbaar zijn geweest) dus alle ruimte om er lekker tegenin te gaan. 

Wel duidelijk is dat de heer Dijkhoff en daarmee opnieuw de VVD zich focust op niet-westerse allochtonen en daarmee lekker wil scoren onder de PVV- en Forum voor Democratie-stemmers. Die steunden natuurlijk deze ‘gebakken lucht’-ballon en waren stinkend jaloers dat zíj niet met dit idee waren gekomen.

Menswaardig.

Wat staat er wel in het geldende regeerakkoord? In Hoofdstuk 4.5 zegt zij ‘Het kabinet zet zich daarom in voor een effectief en menswaardig migratie- en integratiebeleid op nationaal en Europees niveau’ en ‘Vluchtelingen die aan het noodlot willen ontsnappen, moeten bescherming krijgen. Dat hebben we verankerd in internationale verdragen. Nederland houdt die bescherming in ere…’ Wel nu als je voor echte vluchtelingen van nu dat wilt doen, zul je toch minstens goed moeten zorgen dat je de eerdere vluchtelingen, die hier al zijn, goed behandeld. En dat doe je niet door hen op deze wijze de schuld te geven van probleemwijken.

Een ‘slimste mens’ als de heer Dijkhoff weet dat dit plan helemaal niet kan, dus heeft hij een ander politiek doel. Oké, zieltjes bij PVV en FvD weghalen, scoren voor de bühne, aandacht afleiden van de dividendbelastingafschaffing en haar fanatieke pleitbezorger, premier Mark Rutte. In elk geval geen zuiver doel. 

Dit plan geeft geen ‘Vertrouwen in de toekomst’, zoals het regeerakkoord heet. Het speelt groepen in de samenleving opnieuw verder uit elkaar en zet ze tegen elkaar op en wel op oneigenlijke gronden en onuitvoerbare voorstellen. Onmogelijk plan Dijkhoff siert VVD niet

Zou de heer Dijkhoff eerst even de probleemwijk de VVD willen aanpakken met zijn – voorzichtig geformuleerd – integriteitsproblemen en oneerlijke bewindslieden, waarin zijn partij de gros-siert? Of blijft het de partij ‘Voor Vuiligheid en Demagogie’. Onmogelijk plan Dijkhoff siert VVD niet.

Tags: ,
Previous Post
afghaan
algemeen featured Politiek

Welke straf voor Afghaan

Next Post
dividend
algemeen featured Guus spuugt Politiek

Dividendbelastingafschaffing voor dummies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.