6D6D133A-37C5-4CDB-A7C0-F569E82DDA40

Beste demissionair premier Rutte

Beste demissionair premier Rutte

Beste demissionair premier Rutte

Hartelijk dank voor uw open brief in de nieuwsbladen van zaterdag 20 februari 2021.

U had eerder aangegeven zelf geen campagne te houden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. Toch hebt u met deze brief zonder enige twijfel een af-trap gegeven naar de stemgerechtigden. Niet dat u dat niet zou mogen, maar het illustreert hoe eenvoudig u gemaakte afspraken en beloften breekt.

Het zal u dan ook niet verbazen dat toen u, op de persconferentie van dinsdagavond 23 februari 2021, aangaf met elke Nederlander (!) persoonlijk (?) te willen afspreken (was het een verzoek of dictaat?) zich aan de coronaspelregels te houden, mijn wenkbrauwen omhoog gingen tot ver achter mijn oren.

En elke ‘Nederlander’? Geldt die afspraak dan niet voor andere nationaliteiten? Gunt u niet-Nederlanders dan meer vrijheden? Zijn zij, in tegenstelling tot uw politieke keuzes in de afgelopen tien jaren van uw premierschap, opeens meer waard geworden? Of was dit een verspreking, waarvoor we u alsnog excuses zullen horen maken, dan wel is ook deze persoonlijke afspraak evenveel of -weinig waard dan de andere afspraken die u met ons maakt? Denkt u even mee: geen geld meer naar Griekenland, iedere Nederlander duizend euro, etc.

En wat is uw verkiezingsprogramma nu waard als achteraf opeens iets anders wilt? Na de verkiezingen van 2017 wilde u namelijk alleen een coalitie als andere partijen meewerken om de dividendbelasting à raison van bijna twee miljard, als een verstijfd konijnenlijkje uit uw superhoge hoed, om onwelriekende zeep wordt gebracht.

Of heeft u hier geen ‘actieve herinnering’ meer aan? Zullen we dit in actuele stijl maar uw Rutte-‘jok’trine gaan noemen? Ook al wilt u ons ‘…juist ook nu, zo goed mogelijk informeren’. Alweer een ommezwaai? U was toch zo trots zo weinig mogelijk aan het papier toe te vertrouwen, zodat het ook niet opgevraagd kan worden?

Oh ja, over persoonlijk gesproken, deze brief heeft u wel heel ‘persoonlijk’ gemaakt. Het gaat meermalen om ‘uw’ ideeën, niet van de VVD? Of toch wel? VVD komt maar twee keer voor (website en beeldmerk).

Beste demissionair premier Rutte. U focust vooral op de coronacrisis en uw aanpak daarvan, maar u heeft in tien jaar in ‘uw’ drie kabinetsperioden natuurlijk meer gedaan en aan meer zaken ‘uw’ bezielende leiding gegeven. Ik noem er een paar:

 • de bonnetjesaffaire met aftredende dubieus opererende bewindslieden Teeven en Opstelten,
 • de vele andere aftredende bewindslieden Weekers, Snel, Wiebes, Harbers en Zijlstra (ben ik volledig?),
 • het afwijzen van aanvragen voor het kinderpardon omdat de – ook hier geboren – kinderen niet voldoende meewerkten aan hun terugkeer naar het oorsprongland van de ouders,
 • de kinderopvangtoeslagenaffaire (het woord wordt steeds groter naarmate er meer miskleunen bekend worden),
 • een belastingdienst die eerst leeg gekocht is met een riante vertrekregeling voor de verkeerde mensen en na bezuinigingen nu failliet functioneert,
 • de uitblijvende oplossing van de woonproblemen veroorzaakt door ons Gronings gas,
 • de vele integriteitskwesties (ik noem alleen de heer Van Haga),
 • het gerechtelijk Urgenda-vonnis, omdat u uw eigen wetgeving rond de stikstofuitstoot niet hanteert (onbeperkt uitstoten maar nergens compenseren volgens de wet),
 • de toenemende (sociale) woningnood,
 • de participatiewet die omgekeerd heeft gewerkt omdat u bezuinigingen als 1e doel had, hetzelfde geldt de ouderenzorg waarin o.a. de verpleeghuizen bijna werden afgeschaft in Rutte II om bij de start van Rutte III alleen financieel weer deels teruggedraaid te worden,
 • de al niet goed functionerende jeugdzorg die in de bezuinigingen nog verder werd afgeschaald,
 • het stimuleren van de flexcontracten in allerlei vormen waardoor met name jongeren knijp zitten met o.a. inkomen, studie en huisvesting,
 • het terugdringen van voor oorlog vluchtende migranten,
 • maar anderzijds migranten wel toelaten als goedkope arbeidskrachten via dubieuze uitzendbureaus die het niet nauw nemen met betaling, huisvesting en coronamaatregelen,
 • en overheidsdiensten (o.a. Wet Openbaarheid Bestuur, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) die ongestraft zich niet aan de gestelde reactie- en beslistermijnen houden.
 • de dividendbelasting die omgevormd werd tot een winstverlaging voor de grote bedrijven had ik al genoemd.

Ik weet het, geachte heer Rutte, ik ben verre van volledig. Ongetwijfeld zult u meer zeer actieve herinneringen hebben. Beste demissionair premier Rutte.

 

Beste demissionair premier Rutte. En dan nog iets. In uw open brief komt drie keer het woord ‘samen’ voor en één keer ‘samenwerking’. Mag ik concluderen dat u – gezien het bovenstaande daar niets van meent?

Voor alle duidelijkheid, mijnheer Rutte, het gaat hier niet om impopulaire maatregelen, maar regelrechte en deels doelbewuste blunders.

 

Met vriendelijke groet,

 

Guus

Previous Post
2C1BB9C5-4828-437D-AC75-C3257C615981
algemeen Economie featured foute nederlanders Gezondheid Politiek

Partij voor de Dieren niet voor de Poes

Next Post
DC9BFE2E-AB35-4708-A7FB-AD66FCD90746
algemeen Economie featured foute nederlanders Guus spuugt Politiek

Coronaverkiezingen uit en thuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.