Uber Grenzen

Betrouwbare politiek, politici en overheid

Betrouwbare politiek, politici en overheid

Betrouwbare politiek, politici en overheid.

 

Op één dag vernemen we meer dan goed voor ons is over de negatieve kanten van de Nederlandse politiek en een deel van haar politici. Drie zaken sprongen in het oog.

 

1 – De Toeslagenaffaire kent steeds nieuwe informatie, te weten dat de Belastingdienst niet alleen zich tot ‘institutioneel racisme’ (eerst nog hardnekkig ontkent door staatsecretaris Van Rij, CDA) verlaagde – ‘leuker kunnen we het niet maken’ – maar dat zij al in 2019 probeerden de Toeslagenaffaire klein en buiten de publiciteit te houden, terwijl zij willens en wetens doorgingen met het zowel financieel als sociaal kapot blijven maken van mensen en hun gezinnen op beschuldiging van fraude. Dat kwam naar buiten nadat Trouw en RTL met een beroep op de Wet Open Overheid (opvolger Wet Openbaarheid Bestuur) zo’n 1200 pagina’s aan nieuwe stukken ontvingen! Betrouwbare politiek.

Intern bleek dat medewerkers signaleerden dat het niet goed ging, maar de belastingdienstcultuur was niet veilig genoeg om er iets mee te doen. Er kwam zelfs een ‘interdepartementale werkgroep Excuses’, maar verder dan de genoegdoeningsuggestie van een ‘bloemenbon’ kwam het niet.

Bewindslieden beriepen zich erop dat ze pas veel later op de hoogte waren, maar de Belastingdienst probeerde de doofpot uit, zeker in samenspraak met toenmalig en afgetreden minister van Financiën Wiebes (VVD). Ook de heer Asscher (PvdA) trad af als lijsttrekker vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Toch gloriëren de heer Rutte (premier, VVD) en de heer Hoekstra (CDA, was minister van Financiën Rutte III en nu minister van Buitenlandse Zaken) als de representanten van de nieuwe bestuurscultuur. Hoe is dit mogelijk???

2 – En dan mevrouw Kroes, de ex-commissaris van de Europese Commissie (VVD), die tegen de eigen regels in en na afwijzing op haar verzoek om een uitzondering, direct taxibedrijf Uber bleef adviseren en voor hen lobbyde. Dat moest bekend worden door 124.000 Uber-documenten die naar buiten zijn gekomen. Betrouwbare politiek.

Ook de Belastingdienst was bij Uber betrokken door door onderzoeksjournalisten gesignaleerde informatieverstrekking aan Uber en mogelijke waarschuwingen aan Uber, zodat deze organisatie zich kon indekken tegen informatieverzoeken uit het buitenland. Staatsecretaris Van Rij gaat dit onderzoeken! Nog leuker kunnen ze het bij de Belastingdienst niet maken.

Overigens is de Belastingdienst niet vervolgbaar, blijkens een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Toch lijkt de Belastingdienst kenmerken van een criminele organisatie te hebben, te weten ‘Een criminele organisatie in de zin van het Nederlands strafrecht is een groep mensen die samenwerkt met het oogmerk misdrijven te plegen.’

3 – En dan de heer Knops (CDA), die zichzelf kon bevoordelen met de aankoop van grond in Horst aan de Maas, Limburg, waar hij eerder wethouder was geweest. Als staatsecretaris van Binnenlandse Zaken heeft hij zelfs hulp van zijn ambtenaren en de landsadvocaat gehad om de juridische kanten en de communicatiestrategie uit te zoeken toen de ophef over de gronddeal ontstond.

NRC en De Limburger berichtten over deze kwestie. De heer Knops spande een rechtszaak tegen beide kranten en hun journalisten en redacteuren aan wegens onrechtmatig handelen. De rechter wees de eis van de heer Knops af, maar vond dat de beide dagbladen niet konden hardmaken dat het voordeel van de heer Knops ’tienduizenden euro’s’ bedroeg. De heer Knops zit inmiddels in de Tweede Kamer. Dus alleen de hoogte van het bevoordelingsbedrag werd niet bewezen. Betrouwbare politiek.

Samengevat zijn er meer politici die een scheve schaats hebben gereden door niet juist te handelen met privé- dan wel politiek voordeel. De regering, de politiek en de (ambtelijke) overheid worden steeds vaker betrapt op het zichzelf bevoordelen, het ‘belasten’ van de burgers die zij horen te beschermen en het (willen) achterhouden van de informatie daarover. Een nieuwe bestuurscultuur? Het einde is zoek!

 

Auteur: Guus

Tags: , ,
Previous Post
Gracieus
algemeen featured foute nederlanders Guus spuugt Humor

Gratieus of kwestieus

Next Post
sperma emmer
algemeen Economie featured foute nederlanders Guus spuugt Uncategorized

Discriminele organisatie