8449C208-3A75-4477-973B-CE1E08DC2F18

Corona brieven die maar niet willen branden

Corona brieven die maar niet willen branden

Corona brieven die maar niet willen branden

In het licht van de coronacrisis zijn we ook al een paar keer getrakteerd op zogenoemde brandbrieven. Wil je aandacht dan stuur je een brandbrief!

De eerst brandbrief (dd 28 juni 2020) van vooral (gespecialiseerde) artsen is gericht aan collega’s en begint met de hernieuwde definitie van ‘gezondheid’ als: ‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’.

Niet alleen de afwezigheid van ziekte is bepalend voor gezondheid, maar ook veerkracht, functioneren en eigen regie. Maar evenzeer de eerbiediging van de rechten van de mens (volgens de WHO). En vooral dat laatste missen deze artsen in de coronamaatregelen van de NL-overheid. Het gaat dan o.a. om de verplichte sociale distantie (1,5 meter), de (semi-) verplichte isolatie (bij verschijnselen, blijf binnen), hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen) en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen (bv mondkapjes in openbaar vervoer).

Wellicht waren deze maatregelen op de piek van de (1e) besmettingsgolf nog te rechtvaardigen, maar nu niet meer,aldus de schrijvers. Sterker nog, de maatregelen zouden ‘onvoldoende wetenschappelijke basis’ hebben en nog een stapje sterker: ‘…er is wellicht meer bewijs tégen het gezondheid bevorderende effect van de huidige maatregelen dan er voor. Schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten, is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatienten.’ Let hier vooral op het woordje ‘wellicht’, al moet ik zeggen dat de auteurs een grote lijst van bronnen aangeven voor hun stellingname. Corona brieven die maar niet willen branden.

 

Een 2e brandbrief (dd 27 juli 2020) komt uit de hoek van de professionals uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en is ook gericht aan collega’s. Zij gaan nog een stap verder dan in de 1e brandbrief en ‘…..pleiten ervoor alle maatregelen per direct op te heffen.’

En ook zij willen meer bewijs voor de werking van de maatregelen voor een virus dat qua schade vergelijkbaar is met een hevig griepvirus. Daarbij gaan zij ook uit van een bredere definitie van gezondheid en signaleren de zwaarder wegende negatieve effecten voor de psychische (volks)gezondheid. Hun positieve opstelling is herkenbaar in de zin: ‘Er is evidentie voor de stelling dat het virus na enige tijd vanzelf zal uitdoven, ongeacht de maatregelen die genomen worden, bijvoorbeeld omdat Covid-19 een seizoensgebonden virus zou (kunnen) zijn.’  Let op het woordje ‘kunnen’, terwijl ‘evidentie’ volgens Van Dale betekent: ‘op goede bewijsgronden berustende zekerheid.’ (?)

Net als in de artsenbrief keren zij zich daarom tegen de coronawet en hanteren zij tal van verwijzingen naar publicaties en onderzoeken.

 

In de 3e brandbrief (dd 11 augustus 2020), gericht aan kamerleden en afkomstig van wederom artsen, is de inhoud sterk overeenkomend met de hierboven aangegeven brandbrieven, met meer nadruk op de niet onderbouwde noodzaak van de coronawet.

De auteurs benadrukken dat inmiddels in 98% (in 1e brief 85%) van de gevallen de ziekte een mild beloop kent. Alleen bij ouderen en kwetsbaren verloopt de ziekte ernstiger. Dus pleiten zij voor een ‘omkering van isolatie’, te weten ‘bescherming van kwetsbaren en ouderen’.

Toch is in de cijfers van het RIVM te zien dat het aantal besmettingen in de periode 6 juli tot en met 16 augustus 2020 (https://www.rivm.nl/nieuws/ruim-4000-nieuwe-besmettingen-meer-ziekenhuisopnames ) voornamelijk ligt in de jongere leeftijdsklassen met een duidelijke piek voor de 20 tot 29-jarigen. De categorie 70 tot 79-jarigen kent een vergelijkbaar aantal besmettingen als de andere leeftijdsgroepen van 10 tot 69-jarigen. Corona brieven die maar niet willen branden.

 

Welke wijsheid kunnen we hieruit halen?

  • De coronawet wordt hier – net als op andere gronden – herkenbaar bekritiseerd.
  • Opvallend is dat de stelling, dat het voornamelijk om kwetsbaren en ouderen als coronaslachtoffers zou gaan, nu minder lijkt op te gaan. Met name de jongeren (20-29 jarigen), waarvan nu bekend is dat velen van hen zich minder goed aan de maatregelen hebben gehouden, blijken thans meer besmet en daarmee besmettelijk voor anderen.
  • Wat die bescherming van kwetsbaren en ouderen mag inhouden wordt niet uitgewerkt. Wordt hiermee bedoeld dat de zo verfoeide coronamaatregelen alleen voor deze categorieën moeten gelden, met kennelijk die uiterst negatieve effecten voor de geherdefinieerde gezondheid van kwetsbaren en ouderen tot gevolg? Onduidelijk!
  • Ondanks dat ik er niet vanuit ga dat de brieven onzin verkopen, is ook duidelijk dat zowel de artsen als de gedragsdeskundigen het onderling niet met elkaar eens zijn en daarom toch wel een slag om de arm houden in hun ogenschijnlijk absolute uitspraken (‘wellicht’ en ‘zou kunnen’). Wie hebben dan gelijk? De schrijvers of al die deskundigen die de regeringen over de hele wereld adviseren tot maatregelen?

 

De ogenschijnlijke duidelijkheid uit de brieven blijkt en blijft daarmee On-duidelijk, ook in zijn uitwerking naar de mensen. Dit lijkt meer olie op het vuur, dan brand blussen!

 

Autreur: Guus

 

Tags: , , ,
Previous Post
A522A5CB-EA76-4726-B31D-032062C16C5B
algemeen Economie featured foute nederlanders Politiek Rets kletst Rets vertelt

Wat moet ik met jou en met al die anderen

Next Post
2DED9631-16B6-479F-84D6-8D24DC286065
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Wat doen we met China

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.