edit

Doel heiligt middelen

Zorg&Fraudebestrijding – doel heiligt middelen

edit

 

Heeft u het al gelezen? Er is een conceptwetsvoorstel waarin artsen en medisch adviseurs van Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), Sociale VerzekeringsBank (SVB) en Indicatiestelling Zorg verplicht zijn hun medisch beroepsgeheim overboord te zetten bij ‘vermoedens’ van gezondsfraude.

 

Ook al is fraudebestrijding hartstikke goed, maar van het beroepsgeheim moeten ze afblijven. Artsen protesteren dan ook terecht tegen hun nieuwe rol als ‘fraudebestrijders’. Maar mevrouw Edith Schippers (met collega-ministers van Sociale Zaken en Justitie) heeft daar een heel andere mening over. Want medici zouden kunnen helpen bij frauduleuze handelingen. Kennelijk gaat fraudebestrijding bij haar voor het gezondheidsbelang van de burgers.

 

Dat is toch die minister die samen met staatssecretaris de heer Martin van Rijn de fraude met PersoonsGebonden Budgetten (PGB’s) ging bestrijden door het hele systeem om te gooien en – tegen alle adviezen in – veel te snel in te voeren. Dat nieuwe systeem zorgde ervoor dat zorgmedewerkers maandenlang op hun geld van de SVB moesten wachten, dat deze staatssecretaris zo’n zeven keer moest beloven dat het morgen beter zou gaan (en het nu nog steeds niet vlekkeloos verloopt) en dat er talloze processen moesten worden gevoerd omdat gemeenten opeens zorg stopten.

Dit mag geen fraude genoemd worden, maar de effecten zijn er niet minder om.

 

Kortom op grond van onze fantastische ervaring bij de PGB-fraudebestrijding kunnen we alle vertrouwen hebben in deze minister en staatssecretaris dat zij deze zorgfraude ook zo zorgvuldig oplossen!

 

Als de overheid er een puinhoop van maakt blijven de ministers en staatssecretarissen lekker zitten. Maar de burger moet zijn privacy door wetgeving gedwongen te grabbel laten gooien door artsen (dus buiten ons om) bij een VERMOEDEN van zorgfraude?

 

PS: linkelinks.nl zorgt voor fraudebestendige informatie

Tags: , , ,
Previous Post
bijstand op de schop
featured Politiek

Oude bijstand gaat op de schop

Next Post
reaaldijsselbloem
Economie featured

Reaal verkopen niet reëel