Google+

Gewoon discrimineren

Gewoon discrimineren

Gewoon discrimineren is niet gewoon. Mevrouw Khadija Arib is gekozen tot voorzitter van de 2e Kamer. Haar geschiktheid voor de deze functie ken ik niet, maar daar gaat het mij niet om.

Zoals bekend is de PVV, dus de heer Geert Wilders het niet met deze benoeming eens. Ook al vindt hij het een nepparlement – waar hij overigens meer dan een nep-beloning voor ontvangt – deze (nep)voorzitter is voor hem onacceptabel omdat zij een dubbele nationaliteit heeft (waar zij overigens niet vanaf zou kunnen als zij dat zou willen) en niet loyaal aan Nederland zou zijn. Bij haar vorige kandidatuur in 2012 zei de PVV: ‘Een Marokkaanse als kamervoorzitter, dat kan echt niet’. Niks nieuws dus, gewoon discriminatie vanwege haar Marokkaanse achtergrond.

En daar gaat het mij om. Het is niet ‘gewoon’ discriminatie. Het geeft aan hoe we er al aan gewend raken dat de heer Wilders mag discrimineren. Bij een niet-Marokkaanse achtergrond maakt de heer Wilders geen bezwaar. Bijvoorbeeld de eigen PVV-kandidaat de heer Martin Bosma.

Nog even artikel 1 van onze grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het ‘bezwaar’ van de heer Wilders heeft dus niets meer met de vrije meningsuiting te maken, want – voor de twijfelaars – de heer Bosma wel en mevrouw Arib niet vanwege haar Marokkaanse achtergrond!

Maar het meest zorgwekkend is het dat geen enkele andere politicus nog enig bezwaargeluid heeft laten horen tegen deze PVV-discrimininatie. Misschien heb ik het gemist doordat ik niet alle kranten, sociale media, etcetera er op na heb gelezen, maar ik zou verwachten dat onze politici zich ferm tegen discriminatie zouden uitspreken. Hebben al die andere partijen last van gewenning aan PVV-standpunten of zijn zij te bang kiezers aan de PVV te verliezen?

Ik wens mevrouw Arib heel veel sterkte toe in haar functie van 2e Kamervoorzitter, want zij zal het niet makkelijk krijgen.

Gewoon discriminatie

Gewoon discriminatie

 
3 Responses to “Gewoon discrimineren”

 1. jos van veen schreef:

  ik vraag me echt af of dit zuiver is..volgens mij is het weer gewoon PVV bashen en slim doen waar slim doen ont- breekt.
  1
  in tegenstelling tot heel veel anderen denk ik dat we blij mogen zijn te kunnen discrimineren.
  Dat we gevaar kunnen zien aankomen, het verschil kennen tussen een boek en een DVD, wat een jongetje en een meisje is,slecht weer van goed weer ° etc.
  Om te overleven moeten we dus kunnen discrimineren
  De term scheef trekken en inlijsten in een `mag niet`-lijstje maakt en is dom..ongenuanceerd en defectmakend.
  De grap is dat je om dat al te kunnen doen MOET discrimineren..! en dat mag dan niet..??
  Discrimineren is gewoon `onderscheid`maken.
  Dus de PVV mag geen onderscheid maken..?? HUHH?

  2
  Heel wat mensen die een meerderheid vormen mogn het idiot vo inden dat fit lnd bepaald gaat worden doorbinnenkomers zonder Nederalndse traditie.
  Minderheden gaan onze politiek bepalen, de minderheden worden beakend voor NL door deNL politiek..
  Dat is ookmonerscheid maken..g dat geldt in de VS ook..asls geen autochtoon bent dan kun je bepaalde ambten niet vervullen..en hier speelt dan een dubbele nationaliteit met 2 paspoorten ook nog ene rol.

  Noem het bovenstaand nationaal sterven en eer..Of mag ook dat weer niet!?
  Verhoudingsgewijs zou de statistiek wel een scheef kunnen uitkomen..
  De PvdA zit vol met deze grappen en moraalleer..en nu zitten ze in de regering en WIJ gooien ze er niet eens uit!!en mogen met zijn allen meegenieten van hun praktijken en drammerij en ondeugdelijk integratiebeleid..

  Kunnnen straks de Syrisch economische asielzoekers of die van uit West Afrika hier ook onze politiek gaan bepalen??

  Ik ben benieuwd naar de uitkomst van zoiets
  Hetzelfde geldt voor mij bij fundamentalistisch Joods christelijke/ Gristelijke regeringstraditie..
  Ik zou er niet aan moeten denken..laten we Poroshenko maar onze Premier en dictator maken..
  Interesse??

  Natuurlijk kun je hard roepen dat dit allemaal invalide opmerkingen zijn..maar kom dan zelf eens met echte valide argumenten zonder etiketten te plakken. Laat alle partijen er uit of betrek alle er in..
  Iedereen mag onderbuik denken waardeloos vinden: de grap is dat deze manier van aanvoelen, reageren heel veel van ons bestaan bepaalt.huwelijken gaan er aan kapot, vriendschappen vallen uit elkaar,studierichtingen worden er door bepaald etc etc.
  Keuzebepalend dus..en heel krachtig in samenhang met intuitie..

 2. Guus Peeters schreef:

  Dag heer Jos van Veen, allereerst bedankt voor uw reactie. Soms lees ik wat typefoutjes waardoor het kan zijn dat ik u niet helemaal goed heb begrepen, maar dan hoor ik het wel.

  Het was en is niet mijn bedoeling slim te doen, dus – zoals u schrijft – ontbreekt hier het slim willen doen.
  Ter verduidelijking, ik ben er niet op uit de PVV te bashen. Het zal nooit mijn partij worden, maar ik vind de vrije meningsuiting een groot goed, ook voor de PVV. Echter op sommige momenten gaan ze, wat mij betreft, over de grens van het toelaatbare, zoals in deze situatie aangegeven en onderbouwd.
  Zo vind ik het – aan die andere kant – ronduit belachelijk dat de heer Wilders zo lang moet wachten op een rechtszaak over zijn ‘minder,minder, …’-uitspraak. Bijna een jaar verder is het Openbaar Ministerie pas in staat een eerste zitting te beleggen. Onbegrijpelijk en onverantwoord, ook om iemand zo lang te laten bungelen!

  Hetgeen onder 1 wordt aangegeven betreft inderdaad zoals in uw laatste zin verwoord ‘onderscheid’ maken. Of zoals elders verwoord: er zijn ‘verschillen’. Terecht geeft u aan dat we niet kunnen zonder onderscheid te maken. Voor mij zit er echter een verschil in ‘onderscheid maken’ omdat er verschillen zijn en ‘discrimineren’. Dat laatste staat voor de intentie om er een waardeverschil (meerwaarde of minder waard) aan te koppelen, zoals de PVV Marokkanen en moslims als minder beschouwd en dit in haar gedrag tot uiting laat komen. Daar zit voor mij een grens waarvan ik persoonlijk vind ‘dat mag niet’.

  Uw punt onder 2 komt mij enigszins overdreven over, maar dat is een persoonlijke mening en ik accepteer dat uw en mijn mening uit elkaar lopen. Ik baseer mijn geringe risico-inschatting dat niet-Nederlanders de boel hier zouden bepalen op de geringe aantallen niet-Nederlanders zoals we die nu kennen. In 2015 kwamen er tot en met oktober zo’n krappe 35.000 asielaanvragen binnen in NL. Wel steeg het aantallen aanvragen de laatste maanden sterk, dus stel dat er 50.000 aanvragen binnen komen op 17 miljoen NL-ers, dan gaat het om een minderheid van naar boven afgerond 0,003%. Stel nu dat dit 5 jaren achtereen plaats (zou) vindt, dan gaat het om 0,015%. Het verleden heeft in dat opzicht aangetoond dat het wel meevalt hoe buitenlanders zonder NL-traditie geen bepalende factor zijn die de meerderheid zijn waarden oplegt. En ook hier geldt, resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.
  Maar uiteraard zijn die meningen ook gefundeerd op verschillende beelden en ervaringen van niet-Nederlanders of bepaalde religieuze (deel)groepen, zoals u er ook een aantal noemt waar ik me zeker niet lekker bij zou voelen. Eerder zie ik hoe NL-minderheden met agressie bepalen hoe wij NL-ers met vluchtelingen om moeten gaan. Overigens reken ik dat niet de PVV aan.
  Voor de volledigheid ben ik geen PvdA-liefhebber. Dat etiket past mij niet.

  Tot slot: ik vind niet dat u invalide opmerkingen maakt, wel wil ik mijn beeld en mening beargumenteren, maar niet om u te overtuigen van mijn gelijk, want dat heb ik niet. Het blijven meningen. Ik probeer zo min mogelijk etiketten te plakken. U heeft mij met uw reactie geleerd dat ik daar in mijn stukje niet alert genoeg op ben geweest, waarvoor mijn dank. En dat meen ik oprecht.

  Naar ik hoop heb ik iets van mijn standpunt kunnen verduidelijken zonder u te willen overtuigen of uw mening en zienswijze tekort te willen doen. Het is naar mijn mening een deel van onze vrijheid dat we in onze meningen kunnen onderscheiden.

  Nogmaals dank voor uw reactie!

 3. Linkelinks schreef:

  Uitstekende uitleg, je hoeft het niet met elkaar eens te zjn om door één deur te kunnen de deuren sluiten voor anderen geënt op geloof, ras, geaardheid is niet echt geweldig.

Leave a Reply