85B4842D-3D0E-4914-AC33-24847E8A648B

Hoekstra hoekt de coalitie

Hoekstra hoekt de coalitie

Hoekstra hoekt de coalitie

 

In het regeerakkoord, of zoals het bij Rutte IV heet het ‘coalitieakkoord’, 2021-2025 staat letterlijk: ‘We versnellen de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 2030, waarmee dit in lijn komt met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes)…..’.

 

En ook de heer Hoekstra, minister van buitenlandse zaken, maar ook partijleider van coalitiepartij CDA, heeft daar dus zijn handtekening onder gezet. Lijkt me duidelijke taal: de stikstofdoelstellingen worden van 2035 naar 2030 vervroegd, hetgeen een extra inspanning vraagt van deze coalitie, dus ook van u, mijnheer Hoekstra!

 

Maar het CDA ziet zichzelf in de peilingen verder dalen en maakt zich grote zorgen over haar toekomst. En terecht! Dus ging de knuppel in het Hoekstrase hoenderhok. Voor hem en zijn CDA is 2030 niet meer heilig. Dus coalitie in gevaar? Nee, hoor. Dit soort gekonkel hoort er bij. Niks nieuws. De heer Rutte houdt de heer Hoekstra en zijn CDA aan het coalitieakkoord. En de heer Hoekstra zegt het coalitieakkoord te onderschrijven, maar dat 2030 niet heilig is. Daar voegt hij dan ook nog aan toe, dat hij het coalitieakkoord als kabinetslid beschouwt (2030) en zijn interviewuitspraken als CDA-partijleider heeft gedaan (2035?).

Het toont hoe schizofreen de politiek is en kan zijn. Eén mond, twee tongen. Heeft hij ook twee handtekeningen? Was hij als partijleider iemand anders dan als coalitievertegenwoordiger van het CDA?

 

Hij moest wat doen omdat zijn aanhang fors slonk. Kritiek uit de partij was dat hij te weinig zichtbaar was. En zijn boerenachterban slonk nog forser. Dus dacht hij het op deze manier goed te doen. Zijn partij steunt hem, evenals zijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de heer Heerma, maar ook zijn evenknie van coalitiepartij Christen Unie, de heer Segers (partijleider en fractievoorzitter Tweede Kamer).

 

Als we iets verder terugkijken, zien we weer hoe zijn partijleiderschap tot stand kwam. In de CDA-partijleidersstrijd tussen de heren De Jonge en Omtzigt, verklaarde de heer Hoekstra nog dat hij meer bestuurder dan politicus was. Toen de heer De Jonge moest afhaken vanwege de coronaportefeuille als minister van volksgezondheid, werd de heer Omtzigt – heel democratisch – ‘elders’ geparkeerd en was de heer Hoekstra opeens meer politicus dan bestuurder. God, wat een wonder bij een Christelijke partij.

 

In zeker opzicht is de heer Hoekstra in zijn huidige actie erger dan de heer Wilders in het kabinet Rutte I. De PVV had niet voor de bezuinigingen getekend, waarvoor zij wegliepen. En de heer Hoekstra heeft getekend voor een coalitieakkoord waar geen tint stikstofgrijs in zit en nu toch het kabinet Rutte IV op scherp zetten voor eigen partijbelang?

 

Zouden de boeren deze veel te late Hoekstra-truc niet doorzien? Zou de hele aanhang van mevrouw Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging opeens overschakelen naar het CDA? Nee, natuurlijk niet. Dit is in elk geval een grote beloning voor de (il)legale protesten en bedreigingen door de boeren en hun meer dan activistische organisaties als FarmersDefenceForce, Agractie en Voll Gass.

 

Als het een beetje tegenzit hebben we straks een demissionair kabinet in een tijd van veel binnenlandse en internationale crises. Met dank aan de heer Hoekstra en zijn CDA in hun proeve van ONbekwaamheid van – weet u nog wel – een nieuwe bestuurscultuur.

 

En nu, een paar weken later, horen we de heer Hoekstra (en zijn CDA) niet meer. Zit hij inmiddels vast in het buitenland? Mevrouw Kaag en de heer Rutte treden in de aanloop naar Prinsjesdag regelmatig op, maar de heer Hoekstra is weer even onzichtbaar als voorheen. Maar daar hoor je nu geen CDA-kritiek meer op. Toch niet zo goede actie geweest?

 

Uw partijpolitieke wangedrag getuigt in geen enkel opzicht van naastenliefde, dus, geachte  heer Hoekstra, naast dat ontbrekende ‘democratische’, haal in godsnaam dat ‘Christelijke’ uit uw partijnaam!

 

Gek toch dat de kiezers zo weinig vertrouwen hebben in de politiek?

 

Auteur: Guus

Previous Post
94E5BBF1-0446-4287-8BF0-6EDA8EE67D00
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Opgebrand en of ingebrand

Next Post
ADD4F3E6-1399-4459-8F65-3E05A52CFA34
algemeen foute nederlanders Guus spuugt

Vroeger was alles beter