9DF8E6C3-2B0F-48F5-BD89-8A926C351B77

Kerstmis en hoe was jouw Kerst

Kerstmis en hoe was jouw Kerst

 

Kerstmis en hoe was jouw Kerst.

 

‘En hoe was jouw Kerst?’

‘Nou wel goed, wij zijn naar de rijk versierde kerk geweest voor de nachtmis, hebben uit volle borst maar heel devoot meegezongen met de kerstliederen. En met die hele entourage erbij, dat maakt mijn kerst pas echt geslaagd.’

‘…maar mocht je dan naar die kerk, ik dacht dat de kerken zelf al hadden besloten om geen nachtmissen te doen vanwege corona.’

‘Ja, maar uitzonderingen moeten er zijn en zo’n online-dienst mist toch de gewijde sfeer en volheid van een fysieke kerkdienst. En bovendien gaat het hier wel om de vrijheid van godsdienst’. Kerstmis en hoe was jouw Kerst.

 

En zo werd kerst gelukkig grotendeels online-gevierd in de Christelijke kerkgemeenten van Nederland. Alleen een enkele kerk, zoals de Hersteld Hervormde kerk in Staphorst – die eerder de pers haalde met volle diensten – liet de kerstdienst doorgaan, zij het met minder aantallen kerkgangers (exacte aantallen wilden zij niet noemen?!). Het was voldoende verantwoord met een tussenruimte van 3 meter! ‘We gaan niet uit liefhebberij naar de kerk’, gaf de predikant eerder dit jaar aan om daarmee aan te geven dat zij niet vergeleken kunnen worden met cafés en theaters. Dat klopt natuurlijk naar de inhoud, maar om coronabesmettingen te beperken – zeker gezien de hoogste cijfers in sterk Christelijke gemeenten – gaat die vergelijking wel degelijk op.

Waarom zou in een theater, stadion, evenement en noem maar op, minder kans op besmetting bestaan, dan in een kerkgebouw, al dan niet met door zwermen aerosolen bevochtigde volkszang. Gods bescherming werkt alleen in kerken? Daar moet het RIVM maar eens grondig onderzoek naar doen.

 

De heer Van der Staaij, van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), was het in oktober jl volkomen eens met de Hersteld Hervormde kerk in Staphorst, die drie kerkdiensten hield met maximaal 600 gelovigen. ‘Kerken zoals die in Staphorst hebben zich in de afgelopen tijd zeer ingespannen om de coronarichtlijnen zorgvuldig toe te passen en te handhaven. Zij houden zich aan de geldende regels en geven daarin het goede voorbeeld. Bescherming van de gezondheid en het tegengaan van de epidemie is een belangrijke opgave”, aldus deze SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer op de SGP-website. Proef ik hier enige ambivalentie in zijn uitspraken ten opzichte van deze volle kerk? Kerstmis en hoe was jouw Kerst.

 

Minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, beargumenteerde eerder dat bij de Covid-wet doelbewust ‘geen maatregelen specifiek voor gebedshuizen en andere religieuze organisaties’ waren opgenomen ‘in verband met de vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat’. In die wet is volgens artikel 58g dit soort groepsvorming uitgezonderd. Het dringende verzoek om diensten niet fysiek door te laten gaan, en als dat toch zou gebeuren dan niet te zingen, vond in elk geval groot gehoor.

 

Het beroep op het grondwetsartikel 6 – Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging – is uiteraard kul. Met een online-dienst kun je heel goed leven en geloven. God is door niemand gezien en toch kunnen hele volksstammen erin geloven. Waarom moeten er dan wel fysieke diensten worden gehouden in plaats van online?

God mag weten waarom wel, maar die houdt wijselijk zijn mond!

Auteur: Guus

Tags: , ,
Previous Post
Dikke mik ik krijg een prik
algemeen Economie featured Gezondheid Rets kletst

Dikke mik ik krijg een prik

Next Post
A2F2FE26-FAC5-452B-9FCB-2275AEF7B87B
Economie featured foute nederlanders Guus spuugt Politiek

Was het een mooie jaarwisseling