Maximum snelheid

Lagere maximum snelheid hogere frustratie bij VVD

Lagere maximum snelheid hogere frustratie bij VVD

Lagere maximum snelheid.

Intern viel het VVD-festival, zoals deze politieke partij haar congressen noemt, tegen. En dat kwam omdat de VVD als vroem-partij heeft moeten inleveren op de maximumsnelheid om de bouw weer aan het werk te krijgen. Wat een tegenvaller voor haar imago. Overigens een gevolg van de eigen beslissing!

 

In het kabinet Rutte II (VVD en PvdA) werd het zgn PAS-besluit (Programma Aanpak Stikstof) in 2015 aangenomen, als uitvloeisel van decennialang bekende problemen met mestoverschotten en zelfs -fraude door de veeteelt (en niet de landbouw, zoals zo vaak wordt gezegd). Daarbij heeft de afschaffing van het Europese melkquotum in 2015 een extra bijdrage geleverd, omdat melkveehouders massaal hun veestapel gingen uitbreiden. De overheid was vergeten een veeteeltquotum in te voeren. Extra mest was het gevolg. Dan maar lagere maximum snelheid.

 

 

Dat PAS liet toe om nu extra stikstof uit te stoten, die later gecompenseerd zou worden, met name om die zgn Natura200-gebieden (Europees besluit met instemming van NL) in tact te houden. Van meerdere kanten, waaronder het advies van de Raad van State, werd op het grote risico gewezen dat die compensatie er niet of te laat voor deze gebieden zou komen. Ook was er de eerdere lering dat meerdere milieuorganisaties met succes processen tegen de overheid had gevoerd bij de Raad van State, omdat die overheid zich niet aan de eigen spelregels hield.

En zo bleek ook dat dit VVD-PvdA-besluit door de afdeling rechtspraak van de Raad van State in 2019 werd afgeschoten (na advies van het Europese Hof van Justitie), omdat er geen compensatiemaatregelen werden uitgevoerd. Een soort aflossingsvrije (stikstof-)lening op de toekomst.

 

Er was dus niets nieuws onder de zon voor de VVD en de huidige coalitie toen de Raad van State haar besluit nam in mei 2019. Het kabinet Rutte III heeft ongetwijfeld het nodige uitgezocht in die tijd, maar heeft onvoldoende gecommuniceerd met de belanghebbende partijen van veeteeltboeren, bouwers, etc. over wat ze deden en welke eventuele besluiten er in voorbereiding waren. Weet u het nog: Niets werd uitgesloten! Dan maar lagere maximum snelheid.

 

Maar toen de boeren het Malieveld omploegden wisten de verantwoordelijken van meerdere politieke partijen niet hoe snel zij de boeren naar de mond moesten praten. Resultaat: (naast vernielingen) een aantal provincies (ver)slikten maatregelen in, het kabinet sprak uit dat ze gedwongen sanering van de veeteelt uit sloot. Dus geweld loont! (Milieactivisten worden opgepakt bij vreedzame demonstraties en vernielende boeren krijgen hun zin en gaan vrijuit. Leve de rechtstaat. Maar dat terzijde!)

 

Inmiddels een half jaar later weet het kabinet niet meer te produceren dan de 100km-maatregel. En dat terwijl we niet weten of dat wel gaat werken. Het toezicht op de naleving wordt niet vergroot (politie komt al teveel menskracht te kort voor het dagelijkse werk) en we weten dat veel automobilisten zich slecht aan de maximum snelheden houden. Maar de bouw wordt hiermee vlotgetrokken en het leven op de (milieu)pof gaat gewoon door.

 

En dat terwijl meer dan half Nederland tegen de maatregel is (51% volgens ANWB-enquête), die alleen maar voordelen kent: minder (dodelijke) ongevallen, minder milieuschade, minder fossiel brandstofverbruik, onthaasting (voor zover je daar voor openstaat) en zelfs minder files. Wat wil je nog meer? Jammer dus, dat er ’s nachts weer harder gereden mag worden (wat toch al werd gedaan).

 

Samengevat: de VVD (& PvdA) regelen in 2015 tegen beter weten in het rammelende PAS-besluit en als er dan een te verwachten PAS-op-de-plaats wordt geroepen door de Raad van State, wachten ze veel te lang met maatregelen en creëren zo een nieuw probleem, inclusief krokodillentranen over de 100km-maatregelen. Dat heet regeren anno 2019! Rutte II en III:  bedankt!

 

Previous Post
ondersteuning politiecapaciteit
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Ondersteuning politiecapaciteit

Next Post
crisis met de vlam in de pijp
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Crisis met de vlam in de pijp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.