1527880E-5518-4670-BDF2-D8C8FFD08998

NS betekent Nederlandse Stakingswegen

 

NS betekent Nederlandse Stakingswegen

 

NS betekent Nederlandse Stakingswegen

De medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen staken. En nu is ook het streekvervoer mee gaan doen. Een mooi uitstralingseffect, wat we ook zagen bij de boerenacties waar vrachtwagenchauffeurs zich gretig bij voegden.

 

Ook al hebben de NS en de bonden een akkoord bereikt, toch blijf ik altijd zitten met de vraag: waarom moet de reiziger, die totaal geen invloed heeft op die CAO-onderhandelingen, de dupe worden van een staking? Sterker nog, als de salarissen van NS-personeel omhoog gaan, moet de reiziger een hogere reisprijs betalen.

 

Daarmee wil ik geenszins zeggen dat de eisen van de NS-medewerkers niet gegrond zouden zijn. Eerlijk gezegd kan ik het niet eens beoordelen. Maar ik neem het onmiddellijk aan als ik hoor over hoge werkdruk (mede) door te weinig personeel. NS betekent Nederlandse Stakingswegen

 

Als lijdend voorwerp in een CAO-conflict, zoals bij de NS, moet je als reiziger een alternatief zoeken. Want anders kan ik niet werken – tenzij je baan toelaat om thuis te werken – , of moet ik school missen, kan ik niet naar het ziekenhuis voor die afspraak die al zo lang geleden en zo moeilijk tot stand kwam, kan ik die mantelzorg voor mijn partner, kind of ouder niet verlenen, mis ik dat sollicitatiegesprek en mijn kans op die baan, en ga zo maar door. Anders gezegd: zo’n openbaar vervoersstaking raakt veel burgers die er part noch deel aan hebben.

 

En zoals we in het verleden al hebben gezien: wie de vertragingen en verstoringen in het treinverkeer zat is, en zich een auto kan permitteren, keert de NS al de rug toe. Zeker nu er door personeelsgebrek regelmatig treinen uitvallen.

En als de reiszekerheid van de NS steeds verder afneemt, zijn degenen die geen eigen auto hebben het slachtoffer.

 

De NS-dienstverlening loopt dus steeds verder terug, het aantal NS-reizigers neemt verder af, ook daardoor stijgen de kosten van het reizen met de NS en het wachten is tot de NS wordt opgeheven (wat natuurlijk niet gaat gebeuren) of zo minimaal wordt dat bijna niemand er meer gebruik van kan maken. Het opheffen van lijnen zal de werkdruk verminderen en bij de huidige arbeidsmarktsituatie onontkoombaar worden.

 

Wat kunnen de NS-medewerkers dan wél doen om hun werkgevers aan de onderhandelingstafel te dwingen tot betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden? Goede vraag! Wat dacht je van klantvriendelijke acties als geen kaartcontrole, waardoor reizigers gratis kunnen reizen. Of het opschorten van allerlei overlegvormen waar NS-medewerkers en hun vakbondsvertegenwoordigers, in werkgroepen en ondernemingsraad, aan deelnemen. NS betekent Nederlandse Stakingswegen

 

Dus maak de klant, die alleen maar met de negatieve gevolgen van stakingen en een hogere prijs wordt geconfronteerd, niet het slachtoffer. Haal ze binnen in plaats van ze buiten te sluiten. Dat resulteert in een toekomst voor de NS en dus haar medewerkers en, bij een groter klimaatbewustzijn, ook de automobilist die zijn vervoermiddel inruilt voor het openbaar vervoer. Wees zuinig op je klanten.

 

Geen staking als klantenwraking!

 

Auteur: Guus

Tags: , ,
Previous Post
262DCE67-7CF5-4718-9CF3-5500CB001334
algemeen Economie featured foute buitenlanders foute nederlanders Politiek

A sielig of A zielig

Next Post
44204D28-27C3-4683-9AE0-6D19586A16D1
algemeen Economie featured Guus spuugt Hersenspinsel Politiek

Wet van meden en perzen