pardon

Pardon kinderen het spijt ons

Pardon kinderen

Pardon kinderen het spijt ons. Het kinderpardon is terug van nooit weggeweest. Zo’n 400 kinderen bungelen tussen hun Nederlandse integratie en uitwijzing naar een land waar ze de taal niet van spreken, waar ze hun weg niet weten en waar ze op zeer jonge leeftijd en op eigen kracht een hopeloos bestaan moeten zien op te bouwen. Geen vergelijking met de kinderen van expats die tijdelijk in luxe in het buitenland waar hun ouders voor kozen mogen leven.

Veel politieke partijen hebben direct of indirect meegewerkt aan het onmogelijke kinderpardon. Je kunt er pas voor in aanmerking komen als je meewerkt aan je uitzetting naar het land van herkomst. Logisch toch!

Bij de Christen Unie werd op het partijcongres van 24 november jl door ruim negentig procent een motie aangenomen die in het kader van het kinderpardon een uitzetstop bepleit. Een uitzetstop conflicteert niet met het regeerakkoord, maar het einddoel lijkt een ruimer kinderpardon, hetgeen niet overeenstemt met het regeerakkoord waar de heer Segers zijn handtekening onder heeft gezet.

Het CDA houdt ook vast aan de kinderpardonregeling, maar de achterban roert zich. Met name de Protest-ante Kerk Nederland vraagt de partij zich hard te maken voor een nieuwe kinderpardonregeling. Toch wil de 2e Kamerfractie van het CDA daar niet van weten, want ‘zeggen we met een nieuw pardon eigenlijk niet dat weigeren te vertrekken en procedures stapelen uiteindelijk beloond zal worden? Sterker nog, dat kinderen dus als ticket door hun ouders kunnen worden gebruikt’, aldus CDA-kamerlid mevrouw Madeleine van Toorenburg. Retorischer kun je een vraag niet stellen. Of het klopt is een andere vraag, die hier niet mee beantwoord wordt.

Bij beide Christelijke partijen kennen bij ‘naastenliefde’, anders dan waar de bijbel vanuit gaat, een zodanige GRENS dat deze kinderen niet zouden mogen blijven (God is oneindig goed, CDA en CU zeker niet). Al geldt dat niet voor hun volledige achterban.

De heer Harbers, VVD-staatsecretaris van migratie, gaat ervan uit dat ouders de schuldigen zijn omdat zij ‘kinderen als pion inzetten voor een verblijfsvergunning’. En natuurlijk wordt vanaf de rechterflank weer gehamerd op de eindeloos lange asielprocedures waar ook de asielzoekers/-ouders de schuld van krijgen.

Inmiddels weten we beter. De IND heeft een forse achterstand in de afhandeling van asielaanvragen en overtreedt daarmee de gestelde termijnen van be-/afhandeling. Een klokkenluider bij de IND Zwolle signaleert bovendien dat er fouten zijn gemaakt in de behandeling van bezwaarschriften. Zowel eigen regels als de Algemene wet bestuursrecht zijn niet goed gehanteerd. Bijvoorbeeld dient de intrekking van een verblijfsstatus door de IND bij een bezwaar niet door de zelfde IND-medewerker te worden behandeld en beoordeeld. Toch is dit door leidinggevenden van de IND als dienstopdracht geëist van medewerkers met het oog op de forse achterstanden in bezwaarprocedures. Dat is dus illegaal en mogelijk zijn meerdere uitzetbeslissingen daardoor ongeldig! Inmiddels is de IND een integriteitsonderzoek gestart. Pardon kinderen.

En de VVD gaat weer een stap verder. Zij laat de heer Azamani, 2e kamerlid, een motie indienen om de discretionaire (niet secretionaire) bevoegdheid van de staatssecretaris af te schaffen en dat we altijd het oordeel van de rechter moeten volgen bij asielprocedures. Dus daar waar de staatssecretaris bijzondere omstandigheden kan meewegen, los van de wetstoepassing door de rechter, moet die andere weging maar afgeschaft worden. Hoe menselijk om regels-zijn-regels toe te passen op mensen van vlees en bloed. 

Ronduit beschamend hoe we in een zich beschaafd achtend land, middels list & bedrog met mensen omgaan, kinderen van de rekening inbegrepen. Om je kapot te schamen. Pardon kinderen.

Tags: , , , ,
Previous Post
klaas
algemeen featured Guus spuugt

Dijkhoff verkoopt extreme ideeën blijkt kat in de zak

Next Post
rekeningrijden
algemeen featured Politiek

Kilometers lange files nog langere ergenis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.