ADD4F3E6-1399-4459-8F65-3E05A52CFA34

Vroeger was alles beter

Vroeger was alles beter

 

 

 

De politieke partij Forum voor Democratie (FvD) wil eigen scholen in Almere, Apeldoorn, Den Haag, Hoogeveen en Tilburg. Zij noemt deze Renaissancescholen.

 

Wat is renaissance? Letterlijk: wedergeboorte. Er wordt – volgens internet – de periode bedoeld vanaf ongeveer 1400, waarbij werd teruggegrepen naar de klassieke oudheid.

Het huidige onderwijs is failliet, volgens FvD. Daarom worden op deze scholen rekenen en taal centraal gesteld volgens de oude methodieken, dus bijvoorbeeld staartdelingen, handgeschreven taal en geen gebruik van computers, mobieltjes, etc. Niks mis mee, toch?

 

Deze onderwijsinstellingen worden ook wel ‘Forumscholen’ genoemd, maar hoewel zij verklaren dat hun schoolstichtingen onafhankelijk zijn van Forum, worden bij de rubriek ‘Nieuws’ veel Forum-berichten gedeeld.

 

Ook het stimuleren van eigen denken van de leerlingen staat hoog in het vaandel, maar hun site argumenteert haar bestaansrecht ter voorkoming van de huidige ‘inhoudelijke beïnvloeding vanuit de overheid en de EU’ (ook indoctrinatie genoemd), alsook ‘klimaathysterie en coronapaniek’ en een ’te vroege seksuele voorlichting’.

Hoe de overheid en EU indoctrineren en zij dat dan gaan voorkomen als tegenstanders van klimaathysterie en coronapaniek, wordt niet verder uitgewerkt. Maar mag een scholier bij deze school voor klimaatbescherming en -herstel zijn? En zich laten vaccineren tegen corona? Past dit bij een van FvD-onafhankelijke gedragslijn?

 

En zeer expliciet: de ‘leerkracht centraal’ en niet het kind? Begin juni dit jaar hadden zich landelijk al 100 leerkrachten aangemeld, waarvan ‘relatief veel mannen’, volgens de heer Ralf Dekker (bestuurslid van de scholen, statenlid Noord-Holland en voorzitter wetenschappelijk instituut van Forum), ‘dat is goed voor de ontwikkeling van jongens in de klas’. En hoe ligt dit voor meisjes? Ook Tweede Kamerlid voor Forum, de heer Pepijn van Houwelingen, doet mee met de renaissancescholen. Hoe is dit te rijmen met die onafhankelijkheid van Renaissance-scholen en de politieke partij Forum?

 

Nu kan iedereen wel een eigen school beginnen. Er dienen bijvoorbeeld in de gemeente Almere 275 ouderverklaringen te worden ingediend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) om een school te kunnen starten. Die volwassenen hoeven niet hun kind of kinderen bij deze school in te schrijven.

 

Kortom, je kunt nogal wat vraagtekens plaatsen bij de ‘onafhankelijkheid’ van de Renaissancescholen ten opzichte van de politieke partij. Nu kennen we ook Christelijk onderwijs en Islamitische scholen en daar is niets mis mee. En de overheid toetst of de uitvoering van de onderwijsvorm spoort met wat we in Nederland hebben afgesproken en roept scholen ook van tijd tot tijd tot de orde. Denk aan de gereformeerde Gomarus-school waar homoleerlingen verplicht werden uit de kast te komen. En het Islamitische Cornelius Hagalyceum waarvan de onderwijsinspectie vond dat de wijze van besturen niet bevorderlijk was voor goed onderwijs.

Speelt dat hier wel? Uiteraard nog niet, want de 1e school is net begonnen in Almere. Maar gezien het gebrek aan onafhankelijkheid van de scholen ten opzichte van deze specifieke politieke partij en haar ideeën, zal het een heksentoer worden om beide te scheiden. Naast de genoemde ‘klimaathysterie en coronapaniek’, geven de Forum-standpunten – werkend ‘vanuit een totaalvisie’ (met uitzondering van de scholen?) – over o.a. immigratie, nexit, Poetin-verheerlijking, sanering NPO (wegens grote vooringenomenheid en stuitende eenzijdigheid) en aanpak dikastocratie (moest ik ook opzoeken: rechters nemen steeds meer politieke beslissingen ten koste van de ruimte van regering en parlement, aldus Forum) geen garanties voor onafhankelijkheid.

Toch verdient de actie van het aanplakbiljet bij het Almeerse FvD-schooltje met ‘Fascisten opgerot’ niet bepaald de schoonheidsprijs en dient sterk te worden veroordeeld.

 

Uiteraard zijn de schoolplannen fantastisch, maar staat de uitwerking minstens op gespannen voet met wat we in Nederland voorstaan. Het wringt met de waarden vastgelegd in onder andere de grondwet en de menselijke waardigheid. De politici van Forum voor Democratie laten vaker zien dat zij het niet zo nauw nemen met de waarheid en waardigheid, en de onafhankelijkheid van de Renaissancescholen is daarbij in handen van Forum-politici te weinig gewaarborgd.

 

Forum kiest met Renaissancescholen voor wedergeboorte. Zou een abortus beter zijn?

 

Auteur: Guus

Previous Post
85B4842D-3D0E-4914-AC33-24847E8A648B
Uncategorized

Hoekstra hoekt de coalitie

Next Post
834E7A7D-9720-4A2B-AE9C-A21BA6AAE17D
Uncategorized

Femke heeft (voet)ballen