3B423139-EDB0-4291-9DBE-07E46C935A77

Wat Forum zegt klopt niet

Wat Forum zegt klopt niet

Wat Forum zegt klopt niet

Pas één verkiezingspapier door de brievenbus ontvangen en wel van Forum voor Democratie (FvD) van de heer Thierry Baudet. De inhoudelijke stukken zijn allemaal in de ‘ik’-vorm geschreven en in een stijl waar je misselijk van wordt. In dat opzicht onderscheidt de heer Baudet zich overigens niet van anderen, zij het dat hij daar nog verder in gaat. Ferme uitspraken gaan gepaard met ‘suggereert’ en ‘waarschijnlijk’, etc.

Oké, dan door naar de inhoud. Voorop staat de kop ‘Nieuw onderzoek wijst uit: coronaregels ineffectief’. Op de 4e bladzijde volgt de uitwerking met het noemen van een in januari dit jaar verschenen onderzoeksverslag van de Stanford University (VS). In acht landen, waaronder Nederland, is de relatie onderzocht tussen de corona-maatregelen en het aantal besmettingen en het aantal overledenen. Conclusie is ‘…dat er geen duidelijk significant [significant is al duidelijk = 2x] gunstig effect is van strenge maatregelen op de groei van het aantal [corona]gevallen in welk land dan ook’. Vertaal ‘significant’ als betekenisvol of groot genoeg om geen toeval te zijn. Dus claimt FvD om als enige tegen de maatregelen te zijn. Wat Forum zegt klopt niet

Helaas is het onderzoek niet in te zien en is dus evenmin te beoordelen of en hoe is onderzocht. Nu ben ik geen wetenschapper, maar ik ben wel benieuwd in hoeverre het gedrag van de bevolking is meegenomen in het onderzoek. We zien hoe Nederland als bevolking niet verantwoord om kon gaan met de ‘aanbevelingen’ van de liberale regeringsopstelling. Als dat in een ander land anders is geweest, kan dat leiden tot de conclusie dat er geen significante relatie is tussen maatregelen en aantal besmettingen.

Bovendien kunnen we zien dat toen er vorig jaar in Nederland wel strikte maatregelen werden genomen er wel een forse daling optrad van het aantal besmettingen, met een nieuwe stijging toen we ons minder aan die maatregelen gingen houden. Vergelijk dat met een land als Australië waar keiharde maatregelen zijn genomen, maar nauwelijks besmettingen en overledenen. Op een bevolking van 25 miljoen zijn er net geen 30.000 besmettingen geregistreerd en iets meer dan 900 overledenen. Kortom, in Australië hebben de maatregelen wel degelijk invloed gehad op het aantal besmettingen en overledenen.

Voorts hebben we kunnen constateren dat in de loop van vorig jaar de artsen allerlei medicijnen hebben geprobeerd bij corona-ziekenhuispatiënten die deels bleken te werken. De ernst van de klachten verminderde en de overlevingskans bleek groter. Hoe is dat in het onderzoek meegenomen? Samengevat is niet te achterhalen of en hoe deze invloedsfactoren mee zijn genomen in het onderzoek. Kan het zijn dat die niet te onderscheiden invloedsfactoren in deze landen juist tot de conclusie leidt dat er geen (significante) relatie is te meten tussen de coronamaatregelen en het aantal besmettingen en overledenen?

Voor Nederland geeft FvD aan dat er in 2020 ‘niet meer dan 544 mensen onder de 65 jaar’ overleden zijn. Op ruim 15.000 corona-overledenen in 2020 moet je dus constateren dat FvD de 14.500 overleden 65-plussers kennelijk niet meetelt. Dat u het maar weet!

FvD vermeldt daarbij over die 544 mensen ‘…[dat is] minder dan het jaarlijks aantal verkeersdoden…’. Ook dat klopt niet. In de jaren 2016 tot en met 2019 (van 2020 nog geen cijfer kunnen vinden) zijn er jaarlijks ruim 600 verkeersdoden gevallen. Gek hè, voor een partij die van onwaarheden zijn handelsmerk heeft gemaakt.

 

En zo gaat het maar door. Over ‘activistische rechters’ die op de stoel van het democratisch gekozen parlement zouden gaan zitten (stikstof en Urgenda), terwijl de rechters de regering (en niet het parlement) aan de eigen wetgeving houden. En dat het aantal ijsberen aangeeft dat er geen klimaatprobleem zou zijn (?!). Talloze klimaatonderzoeken bevestigen de klimaatcrisis, maar dr. mr. Baudet laat die wetenschap lekker links (?!) liggen. Wat Forum zegt klopt niet

 

Daarnaast vind ik het belangrijker dat deze man en zijn partij herhaaldelijk racistische en anti-semitische denkbeelden ventileren, die ook niet worden ontkend. Dat gevaar is vele malen groter dan hun gegoochel met cijfers.

 

Als op de voorzijde van het krantje de uitspraak staat ‘Ik durf te wedden dat 70 procent van álle Nederlanders het met ons eens is!…’ dan ben ik blij dat FvD zich hierin vergist, zoals we op 17 maart a.s. zullen zien. Gelukkig!

 

Auteur: Guus

 

Previous Post
AE9D64C3-374A-4590-8220-9FAC75543B97
algemeen Economie featured Guus spuugt Politiek

Resultaten uit het verleden

Next Post
130FAC3A-4916-41A8-8F4D-F391FE1C5DBB
algemeen featured Guus spuugt

Spoedniks-of’k-zie-pingping-vaccin